Skammen over psykopaten

Jeg gjemte meg i skam

I ren skam dekket hun over alle psykopatiske trekk hos sin eks-mann. Hun ville ikke at noen skulle vite at hun levde under slike forhold. Hun var så s

Les mer
Psykopat og taus

Psykopatens mur av taushet

Hun forsøker å få ham til å se på henne, hun snakker om noe som hun opplever som viktig. Hun er gravid og noen måneder på vei. Dette har de ventet len

Les mer
Psykopater ser seg ikke selv

Start Null Kontakt i dag

Når du endelig har klart å bryte med psykopaten – enten ved at du ble dumpet, eller selv forlot ham/henne – så er det av essensiell betydn

Les mer