Redaksjonen kommenterer

Psykopaten, narsissisten og 4 andre personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser er komplekse tilstander som påvirker måten en person tenker, føler og oppfører seg på. De kan være vanskelige å forstå, og det finnes en rekke forskjellige typer.

Her er en oversikt over de vanligste personlighetsforstyrrelsene:

 1. Histrionisk personlighetsforstyrrelse: Denne tilstanden kjennetegnes ved at personen søker oppmerksomhet, er overdrevent emosjonell og kan være manipulerende.
 2. Borderline personlighetsforstyrrelse: Denne tilstanden kan være kjennetegnet ved at personen har store humørsvingninger, har problemer med å håndtere følelser og kan ha vansker med å etablere stabile relasjoner.
 3. Avhengig personlighetsforstyrrelse: Personer med denne tilstanden kan ha behov for å være i kontroll og kan ha vansker med å stole på andre. De kan også være avhengige av andre for å bestemme hva de skal gjøre og kan ha problemer med å ta egne beslutninger.
 4. Obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse: Denne tilstanden kjennetegnes ved at personen har en sterk trang til å planlegge og kontrollere ting, og kan ha ubehagelige tanker eller handlinger som de føler de må gjenta igjen og igjen.
 5. Narsissistisk personlighetsforstyrrelse: Personer med denne tilstanden har en overinflatert selvfølelse og kan være overlegne og kritisk mot andre. De kan også ha behov for å være i sentrum av oppmerksomheten.
 6. Psykopatisk personlighetsforstyrrelse, også kjent som antisosial personlighetsforstyrrelse, er en type personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved at man har en manglende evne til å føle empati og et manglende ansvar for sine handlinger.

Det er viktig å huske at personlighetsforstyrrelser ikke er noe man kan “få over” seg selv, og at behandling ofte krever profesjonell hjelp.

Det kan være en lang og utfordrende prosess, men med riktig behandling og støtte kan mange mennesker med personlighetsforstyrrelser få et bedre liv.

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

Histrionisk personlighetsforstyrrelse, også kjent som teatralsk personlighetsforstyrrelse, er en tilstand som kjennetegnes ved at personen søker oppmerksomhet og er overdrevent emosjonell. Personer med denne tilstanden kan være sjarmerende og kan ha en tendens til å overdrive sine følelser for å få oppmerksomhet. De kan også være manipulerende og kan ha en tendens til å endre sine følelser og holdninger raskt.

Symptomer på histrionisk personlighetsforstyrrelse kan inkludere:

 • En overdreven fokus på sin egen seksualitet
 • En tendens til å søke oppmerksomhet og bekreftelse fra andre
 • En overdreven emosjonell reaksjon på situasjoner
 • En tendens til å være sjarmerende og til å manipulere andre for å få det man vil
 • En overdrevet reaksjon på komplimenter og beundring fra andre

Histrionisk personlighetsforstyrrelse kan påvirke livet til den som har tilstanden og relasjonene deres til andre mennesker.

Det kan være vanskelig for personer med denne tilstanden å ha stabile relasjoner, og de kan ha problemer med å håndtere konflikter.

Behandling av histrionisk personlighetsforstyrrelse kan inkludere psykoterapi for å hjelpe personen med å forstå sine følelser og lære å håndtere dem på en mer hensiktsmessig måte.

Les mer på Norsk helseinformasjon (NHI)

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Borderline personlighetsforstyrrelse

Borderline personlighetsforstyrrelse, også kjent som emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, er en tilstand som kjennetegnes ved at personen har store humørsvingninger og kan ha problemer med å håndtere følelser.

De kan også ha vansker med å etablere stabile relasjoner og kan ha en tendens til å idealisere eller avvise andre.

Symptomer på borderline personlighetsforstyrrelse kan inkludere:

 • Store humørsvingninger, for eksempel å føle seg veldig lykkelig en dag og veldig deprimert den neste
 • Problemer med å håndtere følelser, for eksempel å føle seg veldig sinna eller veldig lei seg på en uforholdsmessig måte
 • Vansker med å etablere stabile relasjoner, for eksempel ved å idealisere eller avvise andre veldig raskt
 • Selvmordstanker eller selvmordsforsøk
 • En tendens til å handle impulsivt, for eksempel ved å bruke stoff, spise ubalansert eller ha ubeskyttet sex

Borderline personlighetsforstyrrelse kan være en alvorlig tilstand som kan påvirke livet til den som har den og relasjonene deres til andre mennesker.

Behandling av borderline personlighetsforstyrrelse kan inkludere psykoterapi, medisiner og støtte fra familie og venner.

Psykoterapi kan hjelpe personen med å lære å håndtere følelsene sine og å etablere mer stabile relasjoner.

Medisiner kan hjelpe med å lindre noen av symptomene, mens støtte fra familie og venner kan være viktig for å hjelpe personen gjennom de vanskelige periodene.

Les mer om symptomer og behandling hos DPS NORDRE ØSTFOLD, POLIKLINISKE TJENESTER

Avhengig personlighetsforstyrrelse

Avhengig personlighetsforstyrrelse, eller Dependent Personality Disorder, er en type personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved at man har et sterkt behov for å være i nær relasjon til andre mennesker, og at man har en frykt for å bli forlatt eller å være alene.

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse kan ha en lav selvfølelse og føle seg usikre og utilstrekkelige.

De kan også være underdanige og søke bekreftelse og oppmerksomhet fra andre. De kan ha en tendens til å overgi seg til andre og tilpasse seg deres ønsker og behov på bekostning av sine egne.

Avhengig personlighetsforstyrrelse kan føre til at man blir utsatt for misbruk eller overgrep, da man kan ha en tendens til å tillate andre å utnytte seg selv for å beholde relasjoner. Det kan også gjøre det vanskelig å ha et selvstendig og tilfredsstillende liv, da man kan ha en tendens til å avhenge av andre for å ta viktige beslutninger og for å få støtte.

Definisjon av avhengig personlighetsforstyrrelse

Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved vedvarende passiv tillit til at andre personer tar de store og små avgjørelsene i livet for en, sterkt frykt for å bli sviktet, følelse av hjelpeløshet og inkompetanse, passiv ettergivenhet for andres og eldres ønsker, og liten evne til å møte dagliglivets krav. Mangelen på livskraft kan vise seg på både intellektuelle og emosjonelle områder, og tendens til å overlate ansvaret til andre foreligger ofte. ICD-10 (2)

Behandling for avhengig personlighetsforstyrrelse kan inkludere kognitiv atferdsterapi og terapi som fokuserer på å øke selvfølelse og selvstendighet. Dette kan hjelpe den avhengige personen til å lære å bli mer selvstendig og til å takle følelsene av usikkerhet og frykt for å bli forlatt. Terapi kan også hjelpe den avhengige personen til å lære å sette grenser og å ta mer ansvar for sitt eget liv.

Les mer på Wikipedia

 

Obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse

Obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse (OCPD) (tvangslidelser) er en type personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved at man har en overdreven fokus på detaljer, regler og rutiner, og ved at man har en manglende evne til å slappe av eller til å være tilfreds med ting som ikke er perfekte.

Personer med OCPD kan ha en tendens til å være overopptatte av å fullføre oppgaver og å følge regler, selv om dette kan gå på bekostning av sosiale aktiviteter og fritid.

De kan også ha en tendens til å være kontrollerende og perfeksjonistiske, og kan ha problemer med å dele ting med andre.

Symptomer på OCPD kan inkludere:

 • Overdreven fokus på detaljer, regler og rutiner
 • Manglende evne til å slappe av og til å være tilfreds med ting som ikke er perfekte
 • Overopptatthet med å fullføre oppgaver og å følge regler, selv om dette går på bekostning av sosiale aktiviteter og fritid
 • Kontrollerende og perfeksjonistiske tendenser
 • Problemer med å dele ting med andre

Behandling for OCPD kan inkludere kognitiv atferdsterapi (CBT) og terapi som fokuserer på å øke evnen til å slappe av og å akseptere ting som ikke er perfekte.

Dette kan hjelpe den obsessiv-kompulsive personen til å lære å håndtere stress og negative tanker på en mer hensiktsmessig måte, og til å ha mer tilfredsstillende og sosialt funksjonelle liv. Terapi kan også hjelpe den obsessiv-kompulsive personen til å lære å håndtere kontrollerende og perfeksjonistiske tendenser, og til å ha mer nære og tilfredsstillende relasjoner.

Les mer om Tvangslidelser (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) hos Legeforeningen

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en type personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved en overdrevet følelse av egen betydning og en trang til å bli beundret. Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse kan ha en overoppblåst følelse av egen verdi og kan tro at de er spesielle og unike, og at de fortjener spesiell behandling. De kan også ha en manglende evne til å empati og en tendens til å være manipulerende og utnyttende i relasjoner.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse kan føre til at man har problemer med å ha nære og tilfredsstillende relasjoner, da man kan ha en tendens til å se på andre som instrumenter for å oppnå sine egne mål og ønsker, og ikke som individer med sine egne behov og følelser. Det kan også gjøre det vanskelig å gjøre ansvarlige valg og å ta ansvar for sine handlinger.

Symptomer på narsissistisk personlighetsforstyrrelse kan inkludere:

 • En overdrevet følelse av egen betydning og verdi
 • En trang til å bli beundret og bekreftet av andre
 • En manglende evne til å empati med andre
 • En tendens til å være manipulerende og utnyttende i relasjoner
 • En overoppblåst og selvgode holdning
 • En tendens til å overdrive sine prestasjoner og ferdigheter
 • En manglende evne til å håndtere kritikk eller tilbakemeldinger

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en kompleks lidelse, og behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av symptomene og den enkelte personens unike behov.

Behandling kan inkludere kognitiv atferdsterapi og terapi som fokuserer på å øke empati og forståelse for andres følelser. Dette kan hjelpe den narsisistiske personen til å lære å ha mer nære og tilfredsstillende relasjoner og til å ta ansvar for sine handlinger.

Terapi kan også hjelpe den narsisistiske personen til å lære å håndtere følelsene av sårbarhet og til å utvikle en mer realistisk selvbilde.

Les artikler om narissisten på psykopaten.info

Psykopatisk personlighetsforstyrrelse

Psykopatisk personlighetsforstyrrelse, også kjent som antisosial personlighetsforstyrrelse, er en type personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved at man har en manglende evne til å føle empati og et manglende ansvar for sine handlinger.

Personer med psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan være manipulerende og utnyttende i relasjoner, og kan ha en tendens til å bryte loven og sosiale normer.

De kan også ha en manglende evne til å lære av sine feil og en tendens til å vise impulsiv atferd.

Psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan føre til at man har problemer med å ha nære og tilfredsstillende relasjoner, da man kan ha en manglende evne til å føle empati og til å forstå andres følelser.

Det kan også føre til at man har problemer med å følge loven og med å akseptere konsekvensene av sine handlinger.

Symptomer på psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan inkludere:

 • En manglende evne til å føle empati og medfølelse for andre
 • En manglende evne til å føle skyld eller ansvar for sine handlinger
 • En tendens til å være manipulerende og utnyttende i relasjoner
 • En tendens til å bryte loven og sosiale normer
 • En manglende evne til å lære av sine feil og å akseptere konsekvensene av sine handlinger
 • Impulsiv atferd og manglende evne til å planlegge fremover

Det er viktig å huske på at behandling av psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan være utfordrende, da personer med denne lidelsen kan ha en manglende evne til å føle empati og ansvar.

Dette kan gjøre det vanskelig for dem å forstå og akseptere hvordan deres atferd påvirker andre mennesker og å se verdien i å endre denne atferden.

Det er også uklart om behandling overhode virker.

Argumenter for at terapi kan være nyttig:

 • Terapi kan hjelpe til å lære personen å håndtere sine følelser på en mer hensiktsmessig måte, slik at vedkommende kan unngå å havne i konflikt med loven og andre mennesker.
 • Terapi kan hjelpe personer med psykopatisk personlighetsforstyrrelse å lære å håndtere sine impulser og planlegge fremover, slik at de kan unngå å gjøre handlinger de senere angrer på.
 • Terapi kan øke evnen til å føle empati og ansvar for sine handlinger, slik at de kan ha mer tilfredsstillende og sosialt funksjonelle liv.
 • Terapi kan lære de å håndtere stress og å takle negative tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte.

Argumenter mot at terapi kan være nyttig:

 • Personer med psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan ha en manglende evne til å føle empati og ansvar, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å forstå og akseptere hvordan deres atferd påvirker andre mennesker.
 • Personer med psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan ha en historie med å bryte loven og med å havne i konflikt med myndighetene.Dette kan gjøre det vanskelig for dem å få tilgang til behandling og støtte, og det kan også gjøre det vanskelig for dem å følge en behandlingsplan eller å delta i terapi på en konsistent måte.

LES OGSÅ:

Er det å være psykopat en egen diagnose?

Does Therapy Work on Psychopaths? Detailed Analysis

De som mener terapi har nytte mener at personer med psykopatisk personlighetsforstyrrelse med riktig støtte og behandling kan lære å håndtere sine lidelser og å ha mer tilfredsstillende og sosialt funksjonelle liv.

Kognitiv atferdsterapi

Behandling kan inkludere kognitiv atferdsterapi og terapi som fokuserer på å øke evnen til å føle empati og ansvar.

Kognitiv atferdsterapi (CBT) er en type terapi som fokuserer på å endre negative tanker, følelser og atferd.

CBT har som mål å hjelpe personen til å lære å håndtere stress og å takle negative tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte.

Dette kan muligens hjelpe den psykopatiske personen til å lære å ha mer nære og tilfredsstillende relasjoner og til å akseptere konsekvensene av sine handlinger.

Terapi kan også hjelpe den psykopatiske personen til å lære å håndtere impulsiv atferd og til å planlegge fremover.

Anita Angelica Meyer Fra offer til heltinne

FRA OFFER TIL HELTINNE

Anita Angelica Meyer ble utsatt for mobbing og incest i barndommen. Traumene i voksen alder var nær ved å knekke henne. Men så fant hun tilbake til seg selv. Anita har som mål å styrke din selvtillit og gi
inspirasjon og håp! Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

I terapi som fokuserer på å øke evnen til å føle empati og ansvar, vil terapeuten jobbe med å hjelpe personen med psykopatisk personlighetsforstyrrelse å øke evnen til å føle empati og ansvar for sine handlinger.

Dette kan gjøres gjennom øvelser og diskusjoner som hjelper personen til å forstå hvordan deres atferd påvirker andre mennesker, og hvordan de kan endre denne atferden for å ha mer tilfredsstillende relasjoner.

Terapeuten kan også jobbe med å hjelpe personen til å lære å håndtere impulsiv atferd og til å planlegge fremover.

Det er viktig å huske på at behandling av psykopatisk personlighetsforstyrrelse kan være utfordrende, og at det kan være nødvendig med langvarig terapi og støtte for å oppnå fremgang.

Det kan også være nødvendig å prøve ulike terapiformer og behandlingsmetoder for å finne ut hva som fungerer best for den enkelte personen.

LES OGSÅ:

Hvorfor psykopaten aldri kan forandres – koblingene finnes ikke som hos normale mennesker

Hva er en psykopat? Hjelp til selvhjelp

Engelsk utdypende gjennomgang av psykopatens kjennetegn

Kan man behandle en psykopat?

Flykt eller kjemp

Er det vanskelig å bryte med narsissisten?

Narsissistens verktøykasse: triangulering og gaslighting

Du er narsissistens største frykt

Slik oversetter du det narsissisten sier til deg

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om dette innlegget? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Er du på LinkedIn? Legg gjerne til Tom Aage i redaksjonen på Facebook og LinkedIn.

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.