Når psykopaten manipulerer deg

Psykopaten manipulerer deg  med å bytte om på intensjoner. Sjefen din kan forsvare høy lønn med samfunnsnytten ved  å tiltrekke seg de beste, i stedet

Les mer
Psykopaten Fra sjarmør til manipulator

Fra sjarmør til manipulator

Jeg tenker tilbake på noe som kalles "det manipulative skifte" og hvordan det utspilte seg med min psykopat. Jeg visste ikke at det er noe som kalles

Les mer