Har du møtt på en psykopat er våre og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu ryggen til og bryt all kontakt. Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles? Er det ikke noe håp? Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet først:

Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

Men hva er da en psykopat?  Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. På bloggen har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat.

Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den som blir utsatt for den – psykopatens offer.

Vi minner alltid om at det  er viktig å skille en psykopat fra en “alminnelig” drittsekk.

Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig.

En psykopat er en manipulativ dritsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden.

Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid. Her er det mange som gjør seg erkjennelser når en ser tilbake på livet og simpelten ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg?

Psykopaten er spik spenna gal
Psykopaten manipulere deg og får deg til å tro at du er en annen enn du er

Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk.

De vi kaller for hverdagspykopatene.

De du finner rundt deg over alt i samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. ”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat.

Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er “fullblods” psykopat.

Psykopat er ingen diagnose

Den alminnelige oppfatningen er derfor at ordet “psykopat” ikke er en diagnose.

Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot er det flere som får, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Det finnes også andre diagnoser som ligger nært opptil.”

I nyere faglitteratur er imidlertid begrepet “psykopat” på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort. På bloggen refererer vi til at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som “fullblods psykopat”, mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk. De fleste av oss vil “score noen poeng” på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser.

GUNN BERIT LANDA SOLDAL Luftslottet

GUNN BERIT LANDA SOLDAL

BESTILL BOKEN I DAG

Les Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep. Diktnovellen viser også at det finnes håp for framtiden. Kanskje en tankevekker for noen i en lignende situasjon, og en hjelp til å snakke sant om livet. Dikt om lengt og svik, nederlag og knuste drømmer, men også om Guds kjærlighet og oppreising. Pris kr. 249,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Den ene posenten som får full score er fullblod psykopat, og vil aldri forandre seg.

Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med.

Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder.

Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske.

Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker. Les mer om det på andre artikler på bloggen.

Hares Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R)

I denne sjekklisten kartlegges en person for å finne ut om vedkommende er psykopat etter Hares oppfatning Det er utelukkende fagfolk som kan gjøre testen, og de må benytte Hares manual når de utfører den. (Det gjøres blant annet en grundig bakgrunnsjekk om adferd helt tilbake i barndommen) Her er karaktertrekkene som undersøkes:

 1. Glatthet/overflatisk sjarm
 2. Storhetsideer om egne evner og betydning
 3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg
 4. Patologisk lyving
 5. Bedragersk/manipulerende
 6. Mangler anger eller skyldfølelse
 7. Grunne affekter
 8. Ufølsom/manglende empati
 9. Parasittisk livsstil
 10. Dårlig atferdskontroll
 11. Promiskuøs seksuell atferd
 12. Tidlige atferdsproblemer
 13. Mangel på realistiske fremtidsplaner
 14. Impulsivitet
 15. Uansvarlig atferd
 16. Tar ikke ansvar for egne handlinger
 17. Mange kortvarige forhold
 18. Ungdomskriminalitet
 19. Vilkårsbrudd
 20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

Les mer: “Hare Psycopath Checklist

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Wikipedias liste 

(En psykopat eller en person med fremtredende psykopatiske trekk scorer på mange, men ikke nødvendigvis alle.)

 1. Overflatisk sjarm og gode intellektuelle evner
 2. Fravær av vrangforestillinger og andre tegn på irrasjonell tenkning
 3. Fravær av nervøsitet eller psyko-nevrotiske tegn
 4. Upålitelig
 5. Løgnaktig og falsk
 6. Mangler anger- og skamfølelse
 7. Mangelfullt motivert antisosial atferd
 8. Dårlig dømmekraft, og manglende evne til å lære av erfaring
 9. Patologisk egosentrisitet og manglende evne til kjærlighet
 10. Flatt og tynt følelsesliv
 11. Manglende innsikt
 12. Lite responsiv i mellommenneskelige relasjoner
 13. Underlig og frastøtende oppførsel, både edru og i beruset tilstand
 14. Gjennomfører sjelden trusler om selvmord
 15. Upersonlig seksualliv
 16. Manglende livsplanlegging

Mange ulike personlighetsforstyrrelser

Det som ofte er fortvilende for mennesker som blir utsatt for irrasjonell eller direkte ondskapsfull oppførsel er å forstå hva man er utsatt for.

Det kan være en psykopat, det kan være en person med annen personlighetsforstyrrelse. Ingen er like og ofte er det trekk som går gjennom i en sammenblanding. Litt av hvert, men andre ord.

Personlighetsforstyrrelser er komplekse tilstander som påvirker måten en person tenker, føler og oppfører seg på. De kan være vanskelige å forstå, og det finnes en rekke forskjellige typer.

Les mer i denne oversikten over de vanligste personlighetsforstyrrelsene i artikkelen Psykopaten, narsissisten og 4 andre personlighetsforstyrrelser

 

Les også:

Diagnose: Psykopat! Kan noe gjøres?

Hvorfor psykopaten aldri kan forandres – koblingene finnes ikke som hos normale mennesker

Hva er en psykopat? Hjelp til selvhjelp

Engelsk utdypende gjennomgang av psykopatens kjennetegn

Kan man behandle en psykopat?

Behandling av kriminelle psykopater

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (2)

 1. Hva gjør man om man har en 17 år Hvagammel datter som klart viser mange av disse trekkene? Hun har til nå lurt alt av terapeuter, psykologer. Det er umulig slik de har gått frem å avsløre henne. Det var en psykolog som var på rett veg og det avslørte hun med letthet og da var det over med han.
  Det er meget utfordrende for resten av oss 6 i familien og jeg ser ikke hvordan jeg skal gå fram. Jeg/vi vil komme til å tape uansett utspill.

 2. Fikk lyst til å kommentere et av mine første arbeidsforhold. Jeg er fremdeles i dag usikker på om arbeidsgiver jeg hadde da går under kategorien psykopat. Vedkommende hadde i alle fall en opptreden som jeg aldri siden har opplevd, og som jeg vil stemple som uvanlig.

  Jeg søkte på en fast jobb, og ble samtidig satt i et vikariat da behovet tydeligvis var stort. Under intervjuet fikk jeg et godt inntrykk av vedkommende. Jeg synes jeg snakket godt for meg, og praten var løs og ledig, men jeg var også ærlig på at dette ikke var mitt spesialfelt da jeg hadde en alternativ utdannelse til det jeg skulle jobbe med. Jeg fikk ikke inntrykk av at det var så viktig, men ble oppfordret til å ringe til arbeidsgiver senere på kvelden da det var noen spørsmål som han kunne tenke seg å stille, som han ikke klarte å komme på akkurat der og da. OK, tenkte jeg da må han sikkert være ekstra interessert i meg. Jeg ringte på kvelden og viste til det han hadde sagt. Da var han helt uforstående til hvorfor jeg ringte, og avvisende til at han hadde sagt dette. Merkelig tenkte jeg, men OK det er lov å glemme. Kanskje jeg overtolket oppfordringen, men det var noe som skurret. Min mor som var godt kjent innen denne bedriften, begynte etter hvert å bli litt mistenksom. Jeg hadde jobbet som vikar en stund, men ingen penger hadde kommet inn på konto. Nei, det tar sikkert litt tid første gangen, sa jeg. Hun kontaktet lønnsavdelingen, og de kunne fortelle at det var ikke registrert noen steder at jeg var ansatt. Nå ble jeg virkelig overrasket, og konfronterte sjefen med dette. Å nei, de hadde nok bare gjort en feil i lønnssystemet, og det var en treghet i systemet kunne han forsikre. Jeg stolte på dette, men min mor var ikke like overbevist, og kontaktet lønnsavdelingen igjen. Da kunne kontorsjefen for lønn fortelle at dette ikke var først gang, og tok og ringte til sjefen. Han unnskyldte seg med at han hadde liten tid og ditt for en datt. Alle detaljer husker jeg ikke, men det var ingen unnskyldning å spore i alle fall. Til sist fikk jeg lønnen for deler av det jeg hadde jobbet. Samtidig så jobbet jeg også under en annen kommune, som ble administrert av der jeg jobbet nå. Men de hadde heller ikke blitt fortalt at jeg var ansatt. Da sendte jeg en skriflig melding til han, ganske forbannet om at han brøt arbeidsmiljøloven i forhold til frister osv. Da fikk vedkommende inn lønnen min ganske så umiddelbart og brukte lang tid på å svare meg, (selv om han hadde det så travelt), om at dette ikke stemte da jeg hadde fått lønn etter regelverk, og at det var den andre kommunen som ikke hadde forholdt seg til sine forpliktelser (selv om det var han som hadde ansatt meg og de ikke visste at jeg var ansatt). Jeg fikk heller aldri beskjed om jeg ikke hadde fått jobben jeg hadde søkt på i jobbintervjuet. Det var likevel bare første runde.

  Mye skjedde i forhold til manglende oppfølging fra hans side. For eksempel en gang jeg var dobbelbooket, og ikke kunne møte mine “kunder” på grunn av dette som vanlig. Jeg ga beskjed til administrasjonen, men han videreformidlet selvsagt ikke dette videre til de rette, og de kom og visste ikke om noe. Da jeg kommenterte dette til han var svaret at jeg hadde sendt beskjeden på mail, og at han ikke hadde tid til å lese gjennom dette, da han hadde det så travelt (da kundene begynte å klage). Han måtte bli kontaktet på andre måter.

  Selv om han hele tiden omga seg med en eim av å hele tiden ha det så travelt. For eksempel gikk han alltid med handsfree i øret, hadde han likevel alltid tid til å holde møter. Alltid i dress. Og de møtene handlet sjelden om det som faktisk var jobben vår. Ofte diskuterte han ting som den og den ansatte (gjerne av høy rang) som hadde bursdag, og man måtte sende en oppmerksomhet til. Eller at han hadde vært kontakt med noen i kommunen, selvsagt med mye penger eller et betydelig navn. Hele hans væren virket som en eneste lang iscenensettelse av seg selv. Og da slo det meg med det ønsket om at jeg skulle ringe han på kvelden., det var bare noe han hadde sagt. Han ga totalt f… egentlig. Han virket ikke en døyt interessert i jobben eller hva dette dreier seg om. Det han var interessert i var å kle seg i dress og høre sin egen stemme.

  Særlig med tanke på at han hadde det så travelt, for eksempel i forhold til å registrere at jeg var ansatt slik at jeg kunne få lønn, så virket det ganske vannvittig at han kunne ta seg tid til disse plenumsmøtene der han kunne drive namedropping og sine egne vyer om utvikling og vekst for arbeidsplassen.

  Etter en periode å gått arbeidsledig ble jeg tilbudt et nytt vikariat. Og riktignok og som ventet fikk jeg ikke lønn denne gangen heller. Da ble jeg noe ufin kanskje over mail, men sa at om jeg ikke før lønnen min nå ville jeg gå til hans sjef igjen og formulere en klage. Han unnskyldte seg med at i den prossessen man var oppe i måtte jeg forvente at ting tok litt lenger tid enn vanlig, og om jeg ville kontakte hans sjef var opp til meg. (han skjønte sikkert at det ikke nyttet å skylde på lønningskontoret lenger noe han hadde brukt flere ganger før).

  Rett etter dette holdt han igjen en “tale” på de møtene han likte å holde, der han for det første sa at han ikke var interessert i arbeidstakere som jobbet her for å heve lønn. I tillegg kom det også frem, i en annen sammenheng, at han hadde svært lite velutviklet empati (hans egne ord). Jeg lo inne i meg.

  Da kontrakten var over ville han at jeg skulle komme inn på kontoret å snakke med han. Jeg tenkte at nå skulle han sikkert skjelle meg ut. Men neida. Da overøset han meg med ros, og at jeg var så flink til å stille kritiske spørsmål og jeg vet ikke hva. Han hadde til og med en gave på lur. Et gavekort med en betydelig sum. Jeg har aldri vært så mindfucked i mitt liv. Rosende ord og gaver hadde han tid til, men ikke å gi meg lønn? Jeg følte meg manipulert og lekt med hele veien. Du visste aldri hvor du hadde vedkommende.

  Det faller historien for langt å komme inn på alle detaljer rundt denne saken, men etter å ha jobbet der i flere perioder over flere år ble jeg kalt inn på intervju for tredje gang. (Hvorfor måtte jeg til jobbintervju en tredje gang etter å ha jobbet der så lenge?) Jeg fikk selvsagt ikke jobben da heller, men selve intervjuprosessen var interessant. For eksempel måtte jeg svare på følgende spørsmål på mail:

  samband med intervjuet ditt så ønskjer eg at du svare på nokon spørsmål som står under.

  På desse spørsmåla får du berre svare ja eller nei:

  Er du kreativ?
  Liker du å holde tale?
  Er du ekstrem flink til å organiserer?
  Tar du orde i forsamlingar?
  Er du flink til å lede møter?
  Er du flink til å holde avtaler? (tidspunkt)
  Er du straffedømt?
  Blir du ofte sint?
  Er du flink til å avslutte oppgåver / prosjekter?
  Gjør du arbeidsoppgåver i siste liten?
  Er du kjent med om du har sjukdom, fysiske begrensning, psykiske problem som kan påverke utføringa av arbeidet?
  Har du eller har du hatt et rusproblem (alkoholproblem)?

  Ber og om at du seier nok om:

  Kor mange sjukedagar har du hatt de siste par årene?
  Korleis fant du ut at stillingen var ledig (annonse)?
  Har du andre jobb andre steder (ev kor stor stilling er dette)?

  Ser fram til å høre frå deg.

  Spørsmålene oppfattet jeg som så useriøse og respektløse at jeg valgte å ikke svare på dem. Jeg fikk heller ikke jobben som ventet, og ble riktignok kort tid etter tilbudt et vikariat som jeg avslo, og har siden nektet å jobbe for vedkommende.

  Det var også mye uro og krangling i bedriften og han kunne bli veldig sint på disse møtene. Men igjen, enkelte fikk alltid lønnen sin, og for dem var det vel greit kanskje? Litt begrenset hvor mye man har med sin leder å gjøre i sin vanlige utøvelse av sitt yrke.

  Hans evne til å manipulere, notoriske løgner (selv når han ble avslørt) totale mangel på respekt for andre, skamløshet osv. får meg til å tenke at denne personen hadde alvorlig svekkede sjelsevner, og trolig langt på vei psykopat. Han sa det jo delvis selv også.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.