Psykopat og taus

Psykopatens mur av taushet

Hun forsøker å få ham til å se på henne, hun snakker om noe som hun opplever som viktig. Hun er gravid og noen måneder på vei. Dette har de ventet len

Les mer