Mange lesere spør; hvor kan vi få hjelp til å takle en psykopat? Svaret på det  avhenger hvor langt du selv har kommet og hva slags relasjon du befinner deg i. For mange starter det med en gnagende tvil og en erkjennelse at noe er riv ruskende galt i relasjonen. Det kan være en kjæreste, samboer eller ektefelle. Eller i forhold til en sjef eller kollega på jobben eller frivillig arbeid. Særlig utfordrende er det for deg som er samboer eller gift og har barn. Vi har også lesere som bekymrer seg for venner som de mener lever med en psykopat. De er rådville, men vil gjerne hjelpe.

Det er vel en fattig trøst å vite at du ikke er alene om å oppleve slikt.

Vi som står bak denne bloggen  er ikke utdannet psykologer/psykiatere, men vi har lange samliv, flere rettsaker og mange års terapi for å forstå hva vi har vært gjennom. Den erfaringen sammen med det vi har lest oss opp på vil vi dele med andre som står oppe i dette.

Vi er forsiktige med å gi konkrete råd, men vi oppfordrer deg til å lese historiene som andre og vi deler på bloggen. Der kan du kanskje finne noe som du kjenner deg igjen i?

Snakk med din fastlege om psykopaten
Du og din fastlege har ansvaret for din helse. Å være utsatt for en psykopat er helseskadelig

Ta kontakt med din fastlege

Ett konkret råd kan vi gi deg: Ta kontakt med din fastlege og be om å få satt av ekstra tid så du kan fortelle din historie.

Dette er det mange som undervurderer. Selv om du tidligere kanskje har snakket med din fastlege om det du står oppe i vet vi av erfaring at mange “holder tilbake” selv her. Fastlegen din har sammen med deg ansvaret for din helse. Vi – og de fleste som leser og deler sine historier på bloggen – vet at det man står oppe i er en voldsom psykisk belastning. Det bør du og din fastlege ta på alvor. Din lege vil kunne vise vei videre til for eksempel en psykolog eller annen veileder.

Om det enda sitter langt inne å betro seg til sin fastlege er vår erfaring at det første forsiktige skritt du tar, er å betro deg til noen. Ikke nødvendigvis en nær venn (de tror deg ofte ikke), men noen du kjenner og har respekt for. Tør å våge! Ta forsiktig kontakt. Det har hjulpet mange til å få et annerledes perspektiv. Snakk om hva som faktisk skjer, og vent til det siste med å bruke ordet “psykopat”. Har du en innsiktsfull samtalepartner bør du ikke være overrasket om “psykopat” blir nevnt av han eller hun du betror deg til.

Vi du snakke med noen som er i samme situasjon? Vi oppfordrer til å lage lukkede støttegrupper på Facebook hvor du kan treffe andre og dele erfaringer. Hvis du vil gjøre det anonymt for å “føle deg frem” kan du f.eks opprette en gmail adresse som bare du kjenner og bruke den til å begynne med.  Med den adressen kan du også opprette en Facebook-side uten innhold og kommentere fra den.  Den første gruppen som er opprettet er:

Lukket gruppe for deg som har barn med en psykopat: Hjelpeshjelpekan er en lukket gruppe for de som har barn med en psykopat. Selv om en har forlatt psykopaten, må en fortsatt forholde seg til vedkommende – pga. barna! Det finnes mange historier, skjebner og erfaringer! Mange som bare har behov for å snakke om det, lette på hjertet, dele erfaringer, søke råd osv. Denne gruppen er tenkt for nettopp dette! Leder av denne gruppen har ingen psykologi bakgrunn eller annen utdanning innenfor dette, men vi kan hjelpe hverandre og støtte hverandre. For jeg ser at det er svært mange som kommenterer innlegg på facebook og andre forum som omhandler dette tema. Det finnes også mange (som meg) som ikke ønsker å kommentere i “offentligheten” av frykt for at feile mennesker skal lese det og informere psykopaten….som vil gjøre situasjonen for meg og mine barn påfallende værre! Vi vet jo at verden ikke er stor sådan!  Hjelpeshjelpekan-gruppen er opprettet som en lukket gruppe, som legger til rette for større frihet til å snakke åpent om ting. Kun medlemmer av gruppen kan invitere andre facebook-brukere til å være medlem. Medlemsforespørsel må godkjennes av Admin som blir kryss-sjekket mot eksisterende medlemmer. Vær kritisk til hvem en inviterer for å beskytte andre medlemmer i gruppen.

Har du spørsmål eller annet en ønsker å ta opp – send en e-post til: hjelpeshjelpekan@gmail.com

Vil du starte en lukket gruppe selv? Om du vil starte en støttegruppe, les mer her  med tanke på anonymitet om det er en problemstilling, og send meg det navnet og den mail adressen du vil jeg skal bruke, så legger jeg til din støttegruppe her. (Send til tgrobstock@gmail.com)  Folk vil da ta kontakt med deg og be om å blir lagt til. Jeg vil også gjerne melde meg inn og har du noe du vil jeg skal legge ut på bloggen etterhvert, så gjør vi gjerne det.  Her kan du lese hvordan du oppretter en gruppe

Opprette en ny støttegruppe er enklere enn du tror: 

Siden det vokser oss litt over hodet er vi også veldig takknemlige for andre som vil bidra. Så det å opprette støttegrupper er en god idé som du kan lese mer om på dette blogginnlegget

Om du vil starte en støttegruppe, les nenedfor med tanke på anonymitet om det er en problemstilling, og send meg det navnet og den mail adressen du vil jeg skal bruke, så legger jeg til din støttegruppe her. Folk vil da ta kontakt med deg og be om å blir lagt til. Jeg vil også gjerne melde meg inn og har du noe du vil jeg skal legge ut på bloggen etterhvert, så gjør vi gjerne det.

Anonymitet:

Hvis du vil prøve å finne noen som du kan diskutere med på sidene, men vil være anonym så er et tips for deltakelse i diskusjoner som følger: Om du vil kommentere og dele anonymt på sidene kan du opprette en gmail med et passende navn og tilhørende Facebook-side, – uten innhold – det er det flere som har gjort – Slik kan du kommentere helt anonymt også på Facebook-sidene. Fortell oss gjerne om du gjør det så vi vet hvem som står bak. (Send e-post til redaksjonen@psykopaten.info) Finn et passende navn som helst ingen andre har – eventuelt et navn veldig mange andre har –  gå til www.gmail.com og velg “create an account”, resten går av seg selv. Bruk så denne når du oppretter en Facebook-side. På facebook er det greitt forklart!

Kunnskap om psykopater er det beste forsvar
Forsvar mot en psykopat? Les alt du kommer over for å forstå hvordan psykopaten tenker

Kunnskap er den beste vei ut av den situasjonen du måtte befinne deg i.

Les bloggen! Her finner du forhåpentligvis noe du kan kjenne deg igjen i. Gå gjennom litteraturlisten. Se særlig boken: «Psykopatens grep – hvordan komme fri fra helsefarlige mennesker» av Aud Dalsegg og Inger Wesche. Det er den beste boken vi har lest. Bokomtale finner du her.

I litteraturlisten på bloggen finner du mange andre gode bøker som kan hjelpe deg til å forstå hvor du er, hvordan du kom dit og viktigst; hvordan du kan komme deg vekk og videre i livet. Klikk her for bøker vi anbefaler deg å lese.

Mellom 1993 og 1999 ledet Inger Wesche (forfatter av boken nevnt foran) “Det Gule Huset” i Oslo. Det gule Huset var et støtte- og hjelpetilbud til mennesker som levde i vanskelige relasjoner, være seg til foreldre, ektefelle, kolleger eller andre. I løpet av de seks årene huset besto, fikk de henvendelser fra vel 7000 personer. Behovet er ikke blitt mindre med årene, men det “Gule Huset” er dessverre ikke der lenger. De eneste vi kjenner til som ligner er Epitel, finner du her.

Selv har vi gått i terapi hos en god psykolog i mange år etter bruddet. En privat psykolog er kostbar og det er viktig at det stemmer med kjemi og at terapeuten har kunnskap om det du betror deg om.

For deg som har barn er veien lang. Du vil sannsynligvis måtte forholde deg til psykopaten så lenge han eller hun lever. Du kan imidlertid mestre relasjonen på en måte som gjør at du kan leve et fullverdig og helt liv. Du kan få hjelp til å minimere psykopatens skader på dine barn. Men det krever innsats og disiplin. I noen tilfeller blir psykopaten fradømt foreldreansvar. Selv i saker hvor vedkommende ikke burde hatt samvær med barna er det sjeldent rettssystemet fratar barna alt samvær med sin mor eller far. Dette selv om vedkommende åpenbart har psykopatiske trekk.

Så hva gjør du?

Er du helt sikker på at vedkommende har sterke psykopatiske trekk og at det ikke ligger innenfor “normalen” i en samlivskonflikt om andre forhold? Dette er jo en kritisk vurdering som bare du (med hjelp fra andre) kjenner svaret på. Får du ikke, eller tør du ikke å be om hjelp til å finne ut av dette? Til tross for at du har lest det som finnes av delte erfaringer på bloggen og litteratur tilgjengelig? Er du ikke i tvil, vet du fra bloggen at vi gir ett veldig konkret råd. Røm! Kom deg vekk om du ikke vil bli ødelagt som menneske!

Har du kommet så langt at du planlegger et brudd med en psykopat  må du være forberedt på at det som var vanskelig i samlivet blir mange ganger verre når du gjennomfører bruddet. Det er da helvete bryter løs for alvor. Barna, som psykopaten tidligere sannsynligvis ikke har brydd seg stort om, får nå en voldsom betydning. Barna blir ofte det viktigste kampmiddelet i psykopatens  arsenal. Du må være forberedt på at alle instanser som blir involvert fremover blir møtt med psykopatens sjarmerende, tillitsvekkende oppførsel, løgner, manipulasjon og nedrakking av deg. Alt du kjenner igjen og som er årsaken til at du leser dette. Og ja, som han eller hun i sin tid sjarmerte deg. Slik klarer psykopaten også å sjarmere de dere møter i prosessen fremover.

Det er derfor avgjørende viktig at du forbereder deg. Legg en plan!

En test på hvor vanskelig psykopaten vil bli eller hvor sterke psykopatiske trekk vedkommende har, kan være følgende: Ta kontakt  med ditt lokale familievernkontor.  De har taushetsplikt og det er gratis å få hjelp. De som jobber der har relevant erfaring og er du heldig,  så har vedkommende innsikt og kunnskap om psykopater i parforhold. Hvis kjemien ikke stemmer, be om en ny rådgiver. Du kan be om å få første time alene eller foreslå for din partner at han eller hun skal bli med. Slår psykopaten seg vrang og nekter å bli med, vel –  da har du tatt et første skritt. Du finner ditt nærmeste familievernkontor her: 

Har du allerede før møtet med Familievernkontoret tatt beslutningen om å skilles, gjelder det å ta ett skritt av gangen og dokumentere fremdriften. Ikke la deg vippe av pinnen. Har du å gjøre med en psykopat av verste sort må du være forberedt på at saken havner i retten.  Skaff deg en advokat med én gang. Finn en advokat som har erfaring med barnefordelingssaker. Har du liten inntekt kan du kvalifisere for fri retsshjelp.

Advokaten må ha erfaring med psykopater
Forlate en psykopat? Finn deg en advokat som vet hva en psykopat er.

Bestem deg tidlig for om du vil la psykopaten ha samvær med barna eller ikke. Dette vil din advokat gi deg råd om. Kommer saken for retten blir det utpekt en eller to sakkyndige. Foreslå selv. Her kan vi dessverre ikke komme med forslag, men vår erfaring var at én av fire sakkyndige var oppmerksom på psykopatens vesen. Det fikk store føringer for utfall av barnefordelingssaken i Lagmannsretten. Ja, psykopaten anker gjerne en dom i Tingretten til Lagmannsretten om han eller hun har mulighet til det. Det er av stor betydning at sakkyndig(e) evner å gjennomskue psykopaten. Du kan aldri kalle vedkommende for psykopat noe sted i prosessen. Da har du tapt. Men beskriver du det du og barna har vært gjennom i form av faktiske hendelser, så forstår en sakkyndig hvem vedkommende har med å gjøre.

Prøv også å være den første sakkyndige møter! Snakk om dine bekymringer for barna, ikke hvor jævlig DU har hatt det i relasjonen. Familievernkontoret, barnevernet, sakkyndige, retten – er alle opptatt av én ting ; en løsning som er til beste for barna. Hvordan du har hatt det  i relasjonen er “gammelt nytt” som de har hørt hundrevis av ganger før. Fokusér på barna og hendelser som viser hvordan psykopaten opptrer i forhold til barna, deg og omgivelsene, vinklet mot dine bekymringer for hvordan det er skadelig for barna. Du vet at det er det du er opptatt av, men det blir fort glemt når du nå endelig skal fortelle “alt”. (En fattig trøst er at psykopaten sannsynligvis i sin iver på å rakke ned på deg, og i sin fortelling om hvor dårlig mor/far du er, samtidig løper en stor risk for å avsløre seg selv – for en våken sakkyndig. Risikoen er at sakkyndig har liten tid til å ettergår de løgnene som kommer så du må være oppmerksom og nøkternt tilbakevise det som kommer..

Viktige telefoner og nettsteder:

Epitel har gjennom flere år gitt profesjonell hjelp til psykopatofre både akutt og over tid. Her finnes både rådgiving og kunnskapsformidling gjennom samtaler, seminarer, dannelse av nettverksgrupper og litteraturlister. Se selv på www.epitel.info.

Er du en forelder som utsettes for vold? Eller mistenker du at noen du kjenner gjør det? Kontakt ditt lokale krisesenter eller ditt nærmeste overgrepsmottak.

Hvis du selv slår eller mishandler:

For barn og unge:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 / SMS: 417 16 111. Tjenesten er gratis og døgnbemannet.
 • Politiet lokalt: 02800.
 • Hvis du eller noen nær deg er i nød, ringer du øyeblikkelig hjelp: 112
 • Skolehelsetjenesten ved helsesøster eller skolepsykologen er der blant annet for at du skal ha noen å dele bekymringer med.
 • Er du jente mellom 10 og 25 år kan du kontakte Jentevakta.
 • Barnevernstjensten der du bor skal lytte til deg. Se www.barnevernvakten.no/kommune for å finne ditt kontor.
 • Barneombudet er på Facebook, twitter og instagram, i tillegg til mail og telefon. De har voksne folk du kan snakke eller chatte med, i tillegg til oversikt over hvem nettopp du bør kontakte i din situasjon: post@barneombudet.no, tlf.: 22 99 39 50.

 

Les også:

Hvem står bak psykopaten.info?

Hvordan forlate psykopaten

 

—-

Besøk også våre Facebooksider.

Hare du erfaringer eller anbefaling du vil dele med andre? Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Vi du fremstå med ditt fulle navn, skriver du det i stedet for «Anonym». Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre. 

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (3)

 1. Harald

  Regjeringen varsler krafttak mot selvmord. Barnevern, familievernkontor og retten ser bort fra at psykiske overgripere eksisterer .kontakt bent høye og riksadvokaten. Myndighetene/hjelpeapparatet stimulerer til at offeret skal begå selvmord, med den praksisen som føres i dag. Spesielt i barnefordelingssaker. Stå på.

 2. Anonym

  Er sliten etter å ha opplevd dette i 8 år. Må bo sammen med personen jeg opplever dette fra, fordi det tar så lang tid å få svar fra husbanken om lån for vanskeligstilte:-(
  Dette er hva jeg opplever :

  https://youtu.be/PHhyPttsGsk

 3. Jeg er en mann som var gift med en kvinnelig psykopat, og jeg valgte å skille meg fra henne.
  Min eks-kone-psykopat mishandlet våre barn psykisk (guttene også fysisk) da barna våre var små.
  Barnas fortellinger/nødrop ble pulversert av barnas mor overfor barnevern, psykologer og rettsapparat.
  Hun manipulerer og lager “sannheter” som hun blåser opp større og større for å få andre til å tro på hennes sannhetsversjon om barnas grusomme far.
  Hun manipulerer utrettelig venner, familie, rettssapparat, psykologer, psykiater, barnevern til å synge/videreformidle hennes budskap.
  Hun overfører sitt hat og sin bitterhet til dem hun manipulerer for å få dem til å tro på og synge hennes hatbudskap om sin eksmann, og dette gjør hun for å bygge opp troverdigheten i sin egen historie om sin forferdelige eks-mann og hennes egne barns grusomme far.
  Dem hun manipulerer opplever heltefølelse, hemmelig-agent-følelse, opphisselse, opphøyelse, at de er med på noe større enn dem selv når de løper psykopatens ærend og snakker “ned” om hennes eksmann.

  Når en har vært i forhold/liv med en person som har psykiske problemer eller rusproblemer så blir en selv medavhengig.
  Som medavhengig er man mer sårbar/pleaset overfor personer som ønsker å manipulere, og har lett for å bli sugd inn i psykopatens manipulasjons-nett…fordi man gjenkjenner overgriper-sangen som noe gjenkjennbart og “trygt”…til tross for vonde minner fra slike overgripere.
  Dem som blir manipulert inn i psykopatens nett vil utvikle behov for å såre/ødelegge for andre slik at de kan oppleve seg selv som bedre/edlere enn dem de har såret…for at de selv skal slippe å se på årsaken til hvorfor de har behov for å såre/degradere andre.

  Trinn 1 er å ta kontakt med en samtalegruppe (via fastlege, f2f, Atrop.no etc) som kan hjelpe deg til å forstå og leve med din egen medavhengighet.
  Der kan du lære mer om hvordan lese psykopatens spillemåte og derved bli mer i stand til IKKE å respondere når psykopaten gjør sine påfunn for å beblomstre seg selv og sin egen perfekthet.

  Lykke til med å leve/forstå din egen medavhengighet for da vil du få det stadig bedre.

  Psykopaten kan vibrere rundt i sin egen malstrøm og fortsette sine evige anklager om at det er andre sin feil at hun føler seg ulykkelig.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.