Psykopaten

Hva er forskjellen på en drittsekk og en psykopat?

Hvordan finner du ut om du har å gjre med en psykopat eller bare en drittsekk?

Et trekk som går igjen hos psykopaten er den totale mangel og evne til å føle empati. For en som er født psykopat, mangler simpelthen den koblingen i hjernen.

Dette koblet sammen med en rekke andre egenskaper som å være lystløgner, bedrager, overdrevent selvbilde og så videre –  beskriver en psykopat. En fullblods psykopat scorer høyt på disse egenskapene, mens de vi kaller “hverdagspsykopatene”, scorer på mange av de, men kanskje færre.

Beskrivelsen passer alle mine ekskjærester

Noen av tilbakemeldingene vi får er at “dette beskriver nesten alle kjærestene mine”, – “er alle psykopater?” – “det er ikke mulig å stille diagnose på en psykopat”, og så videre. Hva er forskjellen? Og kan man stille en diagnose?

De fleste av oss kan ha trekkene innimellom. Vi kan være sinte, oppfarende, lyve om ting selv om vi vet at vi sannsynligvis blir tatt i løgnen. Vi kan ha storartede planer som aldri blir noe av. Vi kan manipulere og endog bedra, være utro og i det hele tatt oppføre oss dårlig.

Det betyr ikke at du er en psykopat eller endog har psykopatiske trekk. Vi kan innvende at om man lever i et forhold som kan beskrives helt eller delvis slikt, så er man i et forhold man ikke skal være og skal simpelthen komme seg vekk uansett. Og det skjer hele tiden og kalles skilsmisse. Slik skal ingen måtte leve. Er man imidlertid sammen eller fanget i nettet til en fullblods psykopat kan det bokstavelig talt være livsfarlig å ikke komme seg bort. Hvor går så grensen mellom en psykopat og en som oppfører seg som en alminnelig drittsekk?

Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep

GUNN BERIT LANDA SOLDAL

BESTILL BOKEN I DAG

Les Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep. Diktnovellen viser også at det finnes håp for framtiden. Kanskje en tankevekker for noen i en lignende situasjon, og en hjelp til å snakke sant om livet. Dikt om lengt og svik, nederlag og knuste drømmer, men også om Guds kjærlighet og oppreising. Pris kr. 249,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

En nøkkel til å forstå at man lever i et destruktivt forhold, og kanskje er i et forhold til en psykopat, er at psykopaten er slik hele tiden,  har alltid vært slik og vil aldri forandre seg.

Det har bare tatt tid for deg å forstå at det er slik det henger sammen. Psykopaten er en mester i å manipulere og skuespille og skifte personlighet. Fra sjarmør til tyrann kan skje brått fra den ene dagen til den andre, men det kan også skje gradvis uten at du merker det før det er for sent. Da er du så kjørt at du ikke lenger har motstandskraft til å stå i mot.

Og ja, – det er kanskje like mange kvinnelige psykopater som det er menn! Det er en innvending vi ofte får, at vi ofte omtaler psykopaten som en mann. Forskningen er faktisk ikke entydig på dette feltet, men det vi har lest indikerer at menn fremstår oftere som “klassiske” psykopater, mens det er en overvekt av kvinner som har narsissistiske trekk. For de menn som leser dette. På psykopaten.info er det mange artikler om den kvinnelige varianten av psykopaten!

Psykopati er ikke enda en selvstendig diagnose.

Selv om noen vil vegre seg for å bruke benevnelsen psykopati, er det nå mer akseptert  å si at symptombildet ved psykopati utgjør en egen personlighetsforstyrrelse. Psykopati er ikke et formelt navn på en diagnose i de offisielle diagnosemanualene.

Diagnosene Antisosial personlighetsforstyrrelse  og Dyssosial personlighetsforstyrrelse er typisk overlappende med det psykopaten.info betegner som psykopaten. I tillegg er de mer formelle diagnosene som sklir over i psykopatibegrepet emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, dramatisk personlighetsforstyrrelse og sist men ikke minst Narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det mest anerkjente og grundigst evaluerte kartleggingsverktøyet for å fange opp symptomer på psykopati er Hare Psychopathy Checklist-Revised og screeningversjonen PCL:SV. Et annet kartleggingsverktøy er CAPP IRS (Cook, Hart, & Logan, 2004)

LES:  Kjennetegn på en psykopat – ta testen her

I artikkelen “Hva er psykopati” skrevet av av Helge Andreas Hoff påpekes det at mange mener det er hensiktsmessig å tenke på psykopati som en dimensjon heller enn som en kategori.

Han skriver videre at en ser for seg grader av psykopatiske trekk mer enn at psykopatene utgjør en helt egen gruppe som er kvalitativt forskjellig fra andre.

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Av dette kan man utlede at de fleste vil ha psykopatiske strekk i noen grad. Disse trekkene kan også bli forsterket eller komme tydeligere fram i forbindelse med personlige kriser eller i situasjoner med lite sosial kontroll. Og videre “personer med sterke psykopatiske trekk innledningsvis være opptatt av å framstille seg selv i et godt lys. Derfor kan det gå en stund før omgivelsene oppdager at personen bak masken av sjarme, omsorg, hjelpsomhet og humor egentlig er selvgrunnleggende selvopptatt og selvforherligende, upålitelig, impulsiv, mistenksom, intolerant, manipulerende, bedragersk, løgnaktig, samvittighetsløs, omsorgsløs og uten egentlig tilknytning til andre.”

Krenkelser fører til raseri og hevn

Som vi har lest av de mange leserhistoriene på psykopaten.info så er det et brått skifte fra det gode humøret og lidenskapen og  følelsesmessig kulde eller ustabilitet. Psykopatens opplevde krenkelser fører gjerne til raseri og hevnbehov. Om man ser på psykopati som en personlighetsforstyrrelse er det viktig å vite om symptomene har vært tilstede over lang tid, på tvers av situasjoner og relasjoner, og har ført til problemer for personen selv eller andre.

Hoff mener at det innen for denne begrepsbruken ikke gir mening å snakke om «vellykkede» eller sosialt godt tilpassede psykopater. Det gir heller ikke mening å diagnostisere noen som psykopat utelukkende basert på hvordan de fungerer i personlig krise, i ruspåvirket tilstand eller under akutt sykdom.

En leser skriver: “Som jeg har sagt før er jeg veldig veldig glad for denne nettsiden. Det som noen ganger bekymrer meg er at det kan være vanskelig for utenforstående å forstå at psykopati ikke har med å være vanskelig, være en drittsekk eller gjøre gale handlinger. Psykopati er en alvorlig personlighetsforstyrrelse som gir utslag handlingsmønstre som ikke kan sammenlignes med noe annet. Det nytter ikke å prøve å forstå dem utfra alminnelig menneskelig tankegang. Håper at denne nettsiden så godt det lar seg gjøre klarer å luke ut noen av de vonde og vanskelige opplevelsene til mennesker som kanskje ikke vet helt hva psykopati er. Syntes det bør komme mye tydeligere frem hvilke kriterier som ligger til grunn for denne diagnosen. Jeg var for eksempel gift i 28 år med en notorisk løgner. Det ødela vårt ekteskap, men han var ingen psykopat. Han møtte jeg senere og det var dødelig.”

LESERHISTORIE:  Jeg var ung, blond, uskyldig, usikker, pen, populær uten å vite det. Jeg ble sjekket opp via hans bror som gikk i min klasse. For å gjøre en lang historie kort, jeg var under hans kontroll umiddelbart uten å ønske det, uten å ha noen/noe å sammenligne med, skjønne det, vite det. Min mor kunne periodevis være litt kontrollerende og nedlatende, så det falt seg helt naturlig for meg å underkaste seg og ha regler og begrensninger. Jeg var allerede fullt ut informert om min utilstrekkelighet, ulydighet.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

At noen “elsket” meg , samtidig med å kontrollere/ydmyke meg, var ett trinn OPP, for å si det på den måten. Jeg ble om mulig enda mer forvirret og usikker. Men fant meg i det, fordi det ga meg mest fred. Tross alt var han jo så “kjekk”, “utad morsom” , “sjarmerende” og informerte meg stadig vekk om hvor heldig jeg var som fant en sånn kjekkas som han .

Jeg ble gravid som 17-åring, totalt imot mine foreldres ønske, selvfølgelig. Det var ikke mitt ønske heller, men barnet var vakkert, snilt, og er fremdeles min store glede. Jeg ble kastet ut hjemmefra pga av graviditet med uønsket person, uten en krone, uten noen verdens ting. Ikke engang min egen verdighet hadde jeg med.

Han sa han var glad i meg

Årene gikk, det var naturlig for en samvittighetsfull person som meg å fullføre videregående og ta sertifikat. Med et barn hos dagmamma, ett i magen ble jeg blåruss, hadde helgejobb og var totalt under hans regime. Han var jo tross alt “glad” i meg. Ingen hadde vært det før. På den voksne måten. Man blir så forvirret/hjernevasket/ulykkelig sammen med en psykopat at man tenker ikke over hva man gjør. Eller hva man går glipp av. Lykke er ikke et tema. Men å overleve. ALT handler om å tilfredstille psykopaten, være snill, flink, lydig, pen. DA vil alt bli bra.

Man kan lett være verdensmester på jobb, på skole, utenom. Men man har ikke noe liv/glede/følelser/egenverd. For den som ikke har hatt en voksen relasjon med det motsatte kjønn før psykopaten, har ingen å sammenligne med – og vet ikke hvordan man BURDE ha det. Det eneste man ønsker er å tilfredstille.

Tilfredsstille psykopaten og hans ansiktsløse arkitekter. De ansiktsløse arkitektene han “brukte” for å understreke min utilstrekkelighet. “Vennene” hans , som han brukte som “kilde”, mente ifølge han at jeg var stygg, rar, lo for meget, snakket for mye. Jeg hadde tykke legger, rar nese, for mange fregner.. Bullshit of course – ting han sa for å trykke meg ned. Tre tilbake. Bli usynlig. Bli hans underdanige slave.

Jeg ble folkesky

Det virket. Jeg trakk meg helt tilbake. Jeg ble nesten folkesky, unnskyldte alt jeg gjorde, all sosial omgang ble en pine.

Jeg konsentrerte meg om å være en god kone og mor. Jeg laget gode middager, desserter, vasket, bakte og pyntet som en gal. Stelte hus, barn og hadde sex, under press. Sånn at psykopaten ble glad. Hver fredag. Så var det unnagjort liksom. Alternativet var at han ble enda slemmere og ustabil. Plutselig var jeg gravid igjen. Det var slett ikke planlagt. Jeg hadde begynt å fått alvorlig store problem. Hadde bare lyst til å komme meg vekk, følte meg i et fengsel og konstant overvåket. Jeg begynte å få antydninger til både depresjoner og paranoide trekk. Jeg bestilte abort, dro på sykehuset for å utføre det, men han ringte meg, kalte meg barnemorder, alt mulig stygt han kunne komme på. Han skulle fortelle ALLE hvilket grusomt menneske jeg var, som drepte hans barn. Mot hans vilje. Barnemorderen feiget ut, jeg ombestemte meg på dørstokken..

Vendepunkt Ingunn Norheim

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Jeg fullførte svangerskapet og fikk tvillinger! Hurra. Barna var pene og velskapte, men mor var dypt ulykkelig, syltynn, søvnløs- men pliktoppfyllende. Psykopaten mente det var min feil at det ble tvillinger, det lå i min familie. Han sa at det hadde vært mye enklere om det bare var en…

Da startet hatet, jeg spurte han freidig, “hvilken av dem vil du kvitte deg med?”

Løsningen hans var å svikte totalt, dra bort på jobb, være notorisk utro, bruke opp alle pengene. I tillegg til å holde meg i et stålgrep. Kritisere, kontrollere, manipulere, ringe, sjekke logg på pc, sjekke telefonregninger systematisk. Hver samtale ble det spurt om, hvorfor så lenge, hvorfor snakket jeg med dem? Hva snakket vi om? spørsmål og beskyldninger haglet. Til slutt snakket jeg nesten ikke i telefonen, var bare rask, unnskyldte meg alltid med at det passet svært dårlig nå. Enda har jeg telefonskrekk. Seks år etter bruddet.

Telefon er i mitt hode fremdeles et redskap til å kontrollere, mase og manipulere. Med barn, full jobb og hus hadde jeg ikke krefter til å kjempe. Jeg forstod etterhvert at jeg måtte komme meg vekk, men det passet liksom aldri å forlate han. Det var for travelt. Jeg visste det kom til å bli et helvete. Et helvete passer aldri. Til slutt var jeg så sliten, frustrert og ulykkelig at jeg fantaserte om å få dø. Fantaserte om metoder å dø på. Men å dø innebar å overlate nydelige, flinke, uskyldige barn til en egoistisk og skruppeløs far.

Et meget dårlig alternativ.

Alternativet ble skilsmisse. Med et brak. Trusler, vold og besøksforbud. Pluss økonomisk ruin. Hurra, jeg var fri! Fri, men totalt ydmyket, blakk og terrorisert ved at han konstant ringte meg og brøt seg inn i mitt nye hjem. Han truet  med å skyte seg og meg og løy til felles venner om at jeg traff andre menn og at jeg skyldte han penger. Løgn alt sammen.

Han fortsatte med å følge etter meg med bil, overvåket meg, i tillegg at han stormkurtiserte med blomster og invitasjoner til ulike ting. jeg svarte alltid nei. Han brukte barna til å invitere meg på middager hjemme hos han. Det måtte jo gå an å spise middag sammen og være venner tross skilsmissen?

Han hadde på forhånd lovet å ødelegge livet mitt om jeg forlot han. Han sa han skulle spre så mye dritt om meg, at jeg ikke kunne gå utendørs lenger, uten å skjemmes. Han lyktes nesten. Etter mange år med møter hos familievernkontoret, meglinger, samtaler/kognitiv terapi, gode venner, gode opplevelser og mye oppoverbakker, ser jeg nå lyset i tunellen. Jeg er fri !! Jeg snakker ikke med han lenger. Alt samvær med barn planlegges hos Familievernkontoret med andre til stede hver tredje måned og avtales skriftlig. Han har ikke lov å ringe meg eller ta kontakt lenger. Det er den eneste måten å komme seg fri.

Jeg er meget takknemlig for å være fri og har fått god hjelp, barna har også fått god hjelp/terapi. De må jo fortsatt forholde seg til han, men det er ikke så lenge til alle er myndig å kan ta egne valg, heldigvis.

Men det er en ting som provoserer meg litt, jeg blir frarådet av fagfolk å omtale han som psykopat, da det kan virke svært støtende. Til dere som sitter i et stålgrep, ta kontroll,

GÅ !!!- det er knalltøft, men du får et LIV etterpå. Selv om det tar lang tid å bygge seg opp igjen , så er det aldri for sent å bli lykkelig.

 

LES OGSÅ:

Kan du forandre en narsissist?

Når du blir utsatt for en svertekampanje

Narsissisten gir deg skylden for alt

Hvem får du Valentinesmeldinger fra?

Flykt eller kjemp

Er det vanskelig å bryte med narsissisten?

Narsissistens verktøykasse: triangulering og gaslighting

Du er narsissistens største frykt

Narsissisten sjekker deg ut på forhånd

Dette må narsissisten ha for å fungere

Slik oversetter du det narsissisten sier til deg

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om dette innlegget? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Er du på LinkedIn? Legg gjerne til Tom Aage i redaksjonen på Facebook og LinkedIn.

—–

 

 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (7)

 1. Han er utvilsomt psykopat.

 2. Anne Grethe Enåsen

  Jeg tror at han er psykopat!!

 3. Jeg vet ikke om det er meg det er noe i veien med….bor i utlandet, har ingen familie her, kanskje han er rett, det er alt min feil….drikker for mye og royker for mye, vet at jeg er pa galt spor men….psykopat er et veldig sterkt ord…men…gjor ingen ting rett, alt er gale og alle er idioter…negativiteten is killing me…sa glad nar han er ute av doren….krangler med moren sin, ungene, meg og …ja, alle…kjorer bil sa er alle idioter…kanskje jeg er idioten….prover a vaere sterk…..Kan noen forsta meg nar jeg prover a si at jeg vet aldri hva jeg vakner opp til, sa jeg noe galt kvelden for??? Har jeg gjort noe dumt i morges….har noen pissed u off idag???? Walking on eggshells….noen som forstar meg?

  • Ja han er og blir psykopat,dei gjer seg aldri dei berre forsette berre med bråk så berre snu ryggen til han.

  • Det blir aldri bedre. Prøv å skap et godt liv uten han 😊

 4. Kjenner meg veldig igjen i din kommentar Tove. Din selvsikkerhet, og evne til å klare deg på utebane er mer enn nok til å trikke mannen din. Det bli ikke bedre, bare være for hver dag du venter med å dra.

 5. Ja eg kjenner meg igjen i denne leser historien,eg har vore og eg føle eg er fanger i nette til ein psykopat i familien,eg har snakka med andre on det men eg føle at eg ikkje vert trod i allafall av noen,det er noen som tro på som har opplevd det samme eg har sendt mail til familievernkontoret men eg har ikkje fått noe svar igjen fra familivernkontoret.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.