Brudd med en psykopatNarsissistenRedaksjonen kommenterer

Narsissisten viser aldri takknemlighet eller anger

Sammen men en narsissist?

En ekte narsissist aldri viser takknemlighet eller anger. Sier de takk eller unnskyld er det utelukkende rituelt. Dersom dere møtes til konfliktløsning blir det derfor mannen som må bære ansvaret. Les denne historien og redkasjonens kommentar:

LESERHISTORIE: Hold dere borte fra ondskap av alle slag, kan vi lese i Bibelen. Kanskje er det en advarsel også mot psykopater? Jeg har ingen kristen livstro, men etter bruddet med min vanskelige eks-kone har jeg begynt å fundere over ondskapens vesen.

Vi leser om psykopater som manipulerer, straffer og tar hevn når et samlivsbrudd er et faktum. Felles barn blir ofte psykopatens mest effektive våpen. Vi som har levd sammen med psykopater vet at de mangler en iboende evne til å være en omsorgsfull forelder. For psykopaten er barna kun et verktøy og senere et middel for å ta hevn.

Etter skilsmissen forandret livet seg til en stadig kamp mot ondsinnede provokasjoner.

Kampen om barna endte i retten. Det ble en skittentøysvask som involverte alle offentlige instanser som barnevern, familievernkontor, BUP, politianmeldelser, skole, barnehage, venner og familie. Uansett hvor mange instanser som ble dratt inn i konflikten var det ikke mulig å finne en løsning. Tingrettens dom ble anket og saken gikk videre til Lagmannsretten. Dommen som ble avsagt respekteres ikke og samvær saboteres.

Alle skruer løs Kjersti Marken

BESTILL BOKEN I DAG

Les Kjersti Markens samling av fortellinger som illustrerer liv i forhold, og annen livsvisdom. Noen av episodene er tatt fra eget liv, mange fra andres. Du finner livsvisdom, ironi, sorg og humor pakket inn i sjarmerende små historier som på underfundig og til tider fornøyelig vis illustrerer livet på godt og vondt.

Forlagshuset Vest sender deg boken. Pris kr. 229,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

BUP har jobbet med saken i årevis, men konflikten tar stadig nye retninger. Bekymringer og nye problemstillinger rundt barna konstrueres for å holde konflikten i gang.

Dette er en utfordring for hjelpeapparatet som skal ivareta barnas beste. Med barna som våpen blir hjelpeapparatet en perfekt arena for min narsissistiske eks-kone. Hun vet at hjelpeapparatet er pålagt å ta bekymringer rundt barna på alvor, og BUP, skole eller familievernkontor har liten mulighet til å avsløre spillet. Det er ingen som krever en sosiopsykologisk undersøkelse der en av foreldrene stadig spiller inn vanskeligheter i forholdet rundt barna.

Alt problematiseres

Den som utsettes for dette manipulerende spillet settes konstant i en forsvars-posisjon. Det er hele tiden nye anklager, beskyldninger og bekymringer å forsvare seg mot. De virkelige taperne er barna. Barna blir sykeliggjort. En psykopat vil aldri hensynta barnas behov, men bruker de kynisk i sin kamp mot egen krenkelse. Det er ikke uvanlig at det blir fremsatt påstander om at barna vurderer selvmord om de må bo hos den andre, barna har psykiske problemer, barna vil ikke gå på skolen eller barna liker ikke familien hos den andre forelderen.

I sum blir dette en alvorlig diagnose på barna som er friske og normalt tilpasningsdyktige. Hadde det ikke vært for psykopatens problematiseringer og egen opplevelse av å ha blitt alvorlig krenket, hadde barna fungert bra. Å vokse opp med en forelder som konstant problematiserer den andre forelderen og legger den nye steforelderen for hat, er en stor bør å bære for små barn.

Veronica Krisoffersen Jeg er fremdeles her

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

De barna som lever midt oppe i en konfliktsone vet så inderlig godt at en av foreldrene har det vanskelig.

De synes ofte synd på den forelderen som ikke aksepterer bruddet og på barns vis gir de sin støtte. Barn vil ikke at mor eller far skal ha det vondt. Psykopaten forfalsker omstendighetene rundt bruddet og gir et virkelighetsbilde som ikke harmonerer med sannheten. Ingen barn er istand til å avsløre dette spillet.

Barnas sympati

Barn synes mest synd på den forelderen som er lei seg, som gråter og som åpenlyst har det vondt. Målet er å gjøre barnas nye steforelder til syndebukk, få barna til å vise forakt og avsky. Det gir psykopaten eller narsissisten en sykelig tilfredsstillelse når barna tar parti. Barna lærer raskt hva som gjør den psykopatiske forelderen glad og lykkelig, og de utvikler et dobbeltliv hvor de på det ene stedet gir nedsettende kommentarer om den andre omsorgsbasen.

Barna kan oppleve hjemmet som helt fint, men straks de kommer tilbake til den krenkede forelderen vil de formidle det synet de belønnes for.

De ser at forelderen blir glad, men de har ingen innsikt i hvordan denne støtten brukes i kulissene. Synspunkter og meninger går gjerne videre til alle de instanser som skal bidra til at samværet blir ødelagt eller fratatt den andre. Noen ganger kan også barnas fortellinger inngå i mer alvorlige handlinger, som anmeldelser til barnevern eller politi.

Barna holdes utenfor denne prosessen om nødvendig. Barna er bare en brikke og brukes kynisk i kampen for egne interesser. Slik har den krenkede psykopatens hevntokt vært i mitt tilfelle. Det har blitt så mye, så voldsomt at det nesten ikke er troverdig. Ingen venner tror meg. De ser ikke min eks-kone slik. De ser bare den sjarmerende siden av narsissisten.

Ondskap og dumskap

Det er mange definisjoner på ondskap. Forfatteren Herbjørg Wassmo sier det på sin måte; I alle situasjoner der noen overser sin neste, ligger det en gnist av ondskap. Vi som har møtt ondskapen og likegyldigheten fra en ektefelle vet nettopp dette. Den tyske teologen Bonhoeffer mener at dumhet er en farligere fiende for det gode enn ondskap. Han mener vi kan protestere mot det onde, det kan avsløres og i nødsfall hindres med makt. Det onde bærer alltid kimen til sin egen utslettelse, fordi det etterlater i det minste et ubehag hos menneskene.

Mot dumskap er vi vergeløse, mener Bonhoeffer.

I mitt lange samliv ble jeg etter hvert klar over at ondskap og dumskap går hånd i hånd.

En psykopat er i mange tilfeller nødt til å tape for sin egen diagnose. Psykopaten kan vinne på kort sikt, men i vårt tilfelle ble det dumskapen som ødela. Løgn og bedrageri gjorde at nettet snørte seg sammen.

Vendepunkt Ingunn Norheim

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Det er først når manipulasjonen og manglende etterrettelighet blir satt på prøve at spillet rundt psykopaten rakner. Psykopaten kan være god til å bagatellisere, forklare eller love bot og bedring, men før eller senere klarer de fleste ofrene å flykte. Ondskapen vipper over i dumskap etter altfor mange unødvendige løgner.

Det er trist at mange av oss er tilbøyelige til å leve med ondskap og dumskap for lenge. Vi vil så gjerne få det til å fungere. Vi lar oss trakassere, vi lar oss blende, vi lar oss manipulere til å tro på det beste i andre mennesker. Tilslutt blir det en vane å leve slik. Vi tror psykopaten har samvittighet. Vi tror psykopaten kan forandre seg. Vi tror på alle forklaringer som berører vår egen samvittighet.

Barn har ingen beskyttelse i kampen mot ondskap og dumskap. De brukes kynisk og rått. Psykopaten har ingen tanker om hvordan dette påvirker barnas fungering. Det handler kun om egen krenkelse og eget behov for hevn.

Jeg vil ikke at barna skal sitte igjen med en ødelagt barndom og sterke minner om en vanskelig lojalitetskonflikt som tok fra dem friheten til å være glad i begge sine foreldre.

 

REDAKSJONENS KOMMENTAR

Konflikten som beskrives i denne historien er noe av det verste barn kan oppleve. Grunnen er enkel, det vil prege dem og gi dem en følelse av ufrihet i svært mange av dagliglivets situasjoner. Der andre barn er fri til å leke, lære og utvikle seg, vil barn som er utsatt for lojalitetskonflikter og press, bruke mye av sin energi til å bearbeide vonde følelser. Dermed “går de glipp av” mye av det som skjer rundt dem. Barna fanger raskt opp, slik du beskriver i artikkelen, at det er fiendtlighet mellom foreldrene og de opplever gjerne at de sanksjoneres når de forteller mor hva de har gjort hos far og vice versa. De går rundt med en følelse av utrygghet og de vil ofte føle skyld, feks når de har det fint hos den ene av foreldrene. Barn blir lett ensomme i slike situasjoner, fordi de opplever at de bærer på mange forbudte følelser.

Det er kjent for alle, at barn skal skjermes for konflikt, men likevel er det mange som ikke kan dy seg, når det kommer til å gi eksen negativ omtale. I en slike situasjoner kan det være nødvendig å gi barna noe informasjon. Du bør imidlertid unngå å gi følelsesmessige detaljer om hva den andre har gjort mot deg. Prøv å være så saklig som mulig. Fortell at mor og far har vansker med å komme overens og at dere prøver å løse det. Det viktigste her er at barna ikke skal oppleve at konflikten handler om dem. Barn skal ikke være sine foreldres fortrolige!

Alle skruer løs Kjersti Marken

BESTILL BOKEN I DAG

Les Kjersti Markens samling av fortellinger som illustrerer liv i forhold, og annen livsvisdom. Noen av episodene er tatt fra eget liv, mange fra andres. Du finner livsvisdom, ironi, sorg og humor pakket inn i sjarmerende små historier som på underfundig og til tider fornøyelig vis illustrerer livet på godt og vondt.

Forlagshuset Vest sender deg boken. Pris kr. 229,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Familiekontoret tilbyr hjelp i slike situasjoner, men dersom man har å gjøre med foreldre der den ene eller begge har en tendens til å klandre verden rundt seg for alt som er galt, så kan slike møter ofte øke konflikten. Narsissistens utfordring er at han eller hun ikke kan vise sårbarhet. Dette gir seg utslag i at en ekte narsissist aldri viser takknemlighet eller anger.

Sier de takk eller unnskyld er det utelukkende rituelt. Dersom dere møtes til konfliktløsning blir det derfor du som må bære ansvaret.

 

 

LES OGSÅ:

Psykopatens taktikk i rettssalen

Hvorfor det er vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat

Hvordan du kan vinne en rettssak mot en psykopat

En psykopat lyver om absolutt alt

Dokumentar på NRK: Hva er en psykopat?

Filmar og bøker teiknar eit bilete av psykopatar som karismatiske, valdelege menneske som er heilt blotta for empati. Dei er like fascinerande som dei er skrekkelege. Men er dette biletet rett?

Dette kjennetegner psykopaten

Mangel på empati er gjerne et typisk kjennetegn på en psykopat, og ifølge psykolog og fagdirektør hos Psykopaten.info, Dag Øyvind Engen Nilsen, er det den følelsesmessige empatien de mangler og ikke den kognitive. Det er gjerne ikke noe galt med intelligensen til psykopaten, de kan kjenne igjen følelser når de ser dem, men de kan ikke kjenne på andres smerte, sier han til KK.no

Flere tusen Nordmenn er psykopater

Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har til NRK ett råd til dem som lever med en psykopat: – Dere burde springe!

Mitt liv som psykopat

Ordet «psykopat» får folk til å løpe vekk i frykt. Men psykopati er ikke så enkelt og svart-hvitt som de fleste tror. Og alle psykopater er ikke konebankere eller mordere. Om Fallon i NRK ytring.

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (10)

 1. Vil bare si at å dømme mor eller far som blir forlatt etter ett samlivsbrudd eller en skilsmisse er altfor lettvint.
  Dette er svært sårede mennesker som trenger lang tid på å bygge seg opp igjen.
  Barn som er involvert føler også den samme følelsen av at den som går har sveket.
  Å dra en ny partner inn i barns liv etter kort tid og kalle de for stemor/stefar er i seg selv krenkende nok for ett barn. Her ligger de fleste årsaker til konflikt. Det for lettvint og bytte partner i dag og det finnes ikke noe mer unaturlig for ett barn en akkurat det.
  Man trenger ikke være narsissistisk eller psykopat,det er noe man blir når nye partnere blander seg inn på feil måte. Man kan ikke bytte ut mor/far og tro at det er greit for barna. Det er det ikke!
  Jeg er overbevist om at alle som er berørt må bli hørt i ett brudd,derfor er familievernet utrolig viktig. Man må også være voksne nok til å se at foreldrene sitt behov ikke alltid er barnas behov.
  En god start på problemet er at nye partnere ikke dras inn i barns liv fortidlig og at ny partner holder seg unna diskusjoner om samvær.

  • Helene Lund: Jeg skjønner ditt poeng, men hvor lang tid mener du at en person skal “få lov” til å trakassere og bruke egne barn som skyts mot den andre forelder under fanen at personen er såret? Kan skjønne at dette foregår i det første års tid.. Men når det er slik konstant i 5, 6, 7 år eller mer, så mener jeg at noe er galt..

 2. anonym

  Veldig godt skrevet artikkel, jeg kjenner meg godt igjen. Det hele avslører seg selv når det går år etter år med trakassering, manipulering og forvrengning, så i så måte kan man ikke sidestille et ferskt brudd hvor den ene har sveket og tatt inn ett nytt menneske for tidlig i prosessen.

  Det er uansett skremmende lesning hvor hjelpeløs selv rettsystemet blir mot slike mennesker, men samtidig greit å lese fordi det gir en stor klarhet i hva man har i vente om man går den veien. De fleste av oss har vel allerede sett tendensene og det som verre er, og velger å la barna i fred for å skåne dem. Dessverre.

 3. anonym

  Trodde aldri jeg skulle få tilbake et godt liv etter 15 år med løgner,løfter.utroskap og hart arbeide.Jeg ble misbrukt,trodde det var synd på han.Han gjorde alt for at alle rundt han skulle få det “godt”.Men det var på hans premisser.Jeg hørte på all klagingen og hvordan ingen forsto han.Hans eks.fam måtte jeg leve med i alle år.Da jeg noen ganger ymtet på at det kanskje kunne bli min tur sa han; du kan gå.Nå har jeg kunne se tilbake og si at utrolig nok,så begynner jeg å fungere.Takket være min utrolige fastlege og psykolog som jeg enda går til.Så be om hjelp! Ingen skam det hjelper.

 4. Psykopater og narsissister vinner ofte. ikke fordi de er spesielt smarte, for det er ikke vanseklig å avsløre deres løgner og bedrag.

  Hvorfor vinner de da? Jo fordi hjelpeapparatet og domstolene ikke har peiling på hva de er opp imot. De tror den tåredryppede historie disse emosjonelle kameloner presenterer. Den høres så riktig ut og ingen vil stille spørsmål ved dens validitet.

  Derfor vinner slike syke mennesker, derfor kan de i fred ødelegge barn for livet… og de får atpåtil ros for sin “omsorg”. Systemet er psykopatens beste medhjelper. Det gjør systemet like sykt som psykopaten og narsissisten.

  • Veldig godt poeng at det skorter alvorlig på kompetansen hos barnevern og rettsvesen. Å påstå at Norge har rettsikkerhet for barn som prioritet faller på sin egen urimeligehet når det samtidig ikke stilles krav til spesialkompetanse på manipulasjon, ringvirkningene av psykisk vold og manipulering hos dem som skal avgjøre barnets fremtid.

 5. Lars-Morten Olsen

  Å lese dette er som å høre min historie fortalt i grove trekk.

  Og stå opp mot en slik person, “Psykopat” er en ting, men å se et komplett samfunn stå å se på uten å klare å se dette, å se sine egne barn bli brukt som våpen. Se hvordan håpløsheten deres vokser.
  Her har AS Norge en voldsom jobb foran seg. Psykisk vold som dette er, er langt verre enn fysiske. Dessverre skjer dette daglig mens folk flest ser helst forbi. ikke fordi de ikke bryr seg, men fordi de ikke har noen steder å henvende seg.

  Stakkars alle disse barna!

 6. Anonym

  Det er veldig vondt å lese dette, jeg har desverre alt for god kjennskap til psykopater som har hvert i mitt liv, og som jeg kjenner igjen i andres liv, og prøver å advare mot.. Desverre så fremstår jeg bare som sjalu, eller gal når jeg prøver å advare, selv om jeg prøver å gjøre det så skånsomt som mulig. Men det er vondt å se på at folk du er glad i blir offere for en psykopat, og tror at de konatant skylder denne personen noe, at det er deres feil at psykopaten er urimelig, eller kommer med trussler, at de har plikt til å løse dette, og å se at psykopatens egne barn blir brukt som middel på å vinne tilbake offeret gang på gang… Barna har en far, og de har delt omsorg, en uke hver. Så jeg tror at barna kunne fått det bra hos faren… Jeg vurderer å gå til barnevernet og si ifra, men jeg kan ikke bevise at moren er psykopat, eller har skadet barna på noen måte, det vil bli mitt ord mot psykopatens… Desverre. Jeg ser med gru på de stakkars barna som må vokse opp med denne moren, og ser at den jeg er glad i er redd for å la barna i stikken, men det er ikke hans annsvar, barna har en far, og situasjonen blir ikke bedre for barna om han blir, moren vil være psykopat uansett, og hun har allerede knekt den hun påstår hun elsker flere ganger allerede… Det er en av tegnene jeg ser på at hun er psykopat, resten er hvordan hun har manipulert hans bekjentskapskrets til å tro at jeg er den store stygge ulven, selv om jeg aldri har løftet en finger for å ødelegge mellom dem, og det var hun som stjal han fra meg, så er hun et skadeskutt stakkars dådyr, en sexgudinne, og et fantastisk menneske… Mens jeg må være gal som fortsatt støtter han… Hun ser på meg med iskaldt hat, snur seg og setter opp et skadeskutt dådyruttrykk for han , og han blir forvirret og tror han må kysse henne for å roe henne.. Deretter snur hun seg med hat og triumf i blikket og ser på meg… Det er skummelt og trist at ikke barnevernet får testet foreldre som hele tiden er i konflikt og der de mest utrolige problemstillingene og drama oppstår… Slike foreldre burde tvinges til å gjennomgå en skikkelig psykopattest, og hvis det viser seg at en eller begge er psykopater, så bør barna fjernes og plasseres hos den friske forelderen, på hemmelig adresse. Ellers så bør barna flyttes til et godt fosterhjem som er i stand til å ha barna hele livet, også på hemmelig adresse… Jeg er ikke ute etter hevn, men vet selv hvordan det er å vokse opp blandt psykopater ( ikke foreldrene mine!! 🙂 ) Det har preget meg i alle år… Dt var ikke før jeg ble godt voksen at jeg forsto at psykopater ikke bare er seriemordere, men at de faktisk fins blant vanlige folk, og oppdaget at jeg desverre har kjent mange… Heldigvis kan jeg si kjent om en god del av dem!! Sån sett har bytte av skole, og flytting hjulpet meg. Jeg er veldig glad for at jeg slapp å vokse opp og bo på samme sted som disse psykopatene hele livet…! Da hadde jeg neppe sluppet unna… Men det er skummelt og lammende å bli utsatt for den iskalde energien som nærmest skyter ut av øynene på disse menneskene når de ikke får det som de vil… Jeg måtte nylig vitne i retten mot en dame som beskylder eksen sin for voldtekt og grov misshandling. Jeg tilbrakte mye tid med dem, og vet at hun lyver. Hun ville gifte seg å ha barn med han, han ville ikke det, så hun brukte 5 år på å samle andre damer han har hvert i kontakt med, for å gå til felles falsk annmeldelse… Hun fortalte meg om denne planen for fem år siden, fordi hun ville ha meg med, og hun mente jeg var dum som ikke ble med, herlighet vi kunne jo få minst 150 000 kr hver i erstattning, og hun hadde allerede planenen klare for hva hun ville bruke pengene på.. Reiser og klær var første prioritet.. Men, ovenfor rettsapparatet har hun skaffet seg en PTSD diagnose, og kommet med mange krokodilletårer, og det var så vanskelig for henne å vitne mot han, og å se han igjen bla bla… Jeg er redd hun vinner, og med det får ødelegge alt for denne mannen fordi folk har en tendens til å tro på tårer, uansett hvor irrasjonell, usammenhengende og ulogisk historien de kommer med er, faktisk virker det nesten som om jo mer ulogisk og usammenhengende en tåredryppende historie er jo mer blir folk overbevist…
  Kanskje vi bør screene skolebarn for å sjekke om de er psykopater, slik at vi kan stoppe disse menneskene før de rekker å gjøre for mye skade? Slike mennesker er farlige, enetn de driver et offer til selvmord, ødelegger familier, egne barn, eller begår drap… Vi kan ikke fortsette å la disse folkene vinne… Og vi må slutte å belønne folk for å tråkke på andre, slik at de selv kommer seg oppover i systemene, i jobb, eller i det såkalte velferdssystemet…
  Og til dere som innser at dere er et offer for en psykopat, ikke la dere skremme til å bli på grunn av historien jeg skrev om hun som gikk til falsk annmeldelse fordi hun ikke fikk det som hun ville.. Allier dere med noen, finn en god venn, et afamiliemedlem, eller noen andre som er positive, og sterke, follk som forstår deg uten å dømme, ja de finnes!! Du har garantert misnt ett menneske i din omgangskret, eller de som pleide å være i din omgangskret som har skjønnt at ikke alt er så glamorøst som psykopaten hevder! Ikke vær flau for å be om hjelp!! Du har ALDRI gjort noe galt, du har bare blitt manipulert og lurt til å tro at du hjalp en som hadde problemer og trengte hjelp, du har trodd at det var noe godt i denne personen, for de har jo oppført seg hyggelig innimellom, i alle fall i korte og intense øyeblikk.. Du ville gjerne tilbake til de øyeblikkene, og tenkte at de var jo ekte, så da var det håp om mer av dette… Desverre så er det ikke håp om at disse øyeblikkene noen gang vil vare, eller utvikle seg til det positive som du håper på… Psykopaten vil aldri tillate det, du skal holdes nede, og du skal tro at det er din feil… De er ikke villig til å være lykkelig me deg, for da mister de kontrollen over deg, og det vil de ikke. Og om du blir aldri så mye dørmatte, så vil de aldri bli fornøyd, for de kan ikke tillate dette heller! De vil ha kontroll over deg, og det er IKKE en sexlek!! Det er ingenting ved denne kontrollen som er kult, elelr positiv på noen som helst måte! Det er IKKE psykopaten som må holde ut med udugelige deg, for du er ikke udugelig!! Det henger ikke på greip at en person som er glad i seg selv skulle “holde ut” med en person som de ikke har noe til felles med, en de ser ned på, en de aldri støtter, eller liker, så nei, du er alt annet en udugelig!! Du blir manipulert og nedpsyket… Det er derimot DU som har holdt ut med psykopaten, og funnet deg i dette alt for lenge! Allier deg med en du stoler /stolte på, glem alt psykopaten har sagt om vedkommende ( !! ), og bygg opp styrken din til å komme deg vekk, kutte alle bånd, få hemmelig telefonnummer, og å blokkere vedkommende på alle sosiale medier. Fortell familie og venner at du har hvert utsatt for en psykopat, og vit at det ikke er noen skam i dette!! Det kan skje med hvem som helst! Fordi vi har empati… Fordi vi er normale og bryr oss… Når familie og venner vet om situasjonen så vil aldri psykopaten klare å lure dem igjen. Det vil kanskje være noen av dem som har blitt så sjarmert og manipulert av psykopaten at de ikke tror deg, da må du kutte ut vedkommende også, til de skjønner det selv… Ellers så vil du aldri kunne stole på denne personen… Han eller hun kan fungere som informant for psykopaten… Så fortell dem du stoler på om situasjonen og unngå sladdrekjerringer og andre som liker å manipulere!! Du kan komme deg ut av dette!! Husk at du skylder ikke psykopaten noe som helst, ikke en forklaring en gang, for psykopaten vet veldig godt selv hvilket spill de har spillt… Du kan si at du har avslørt spillet, og at du aldri vil se vedkommede igjen, men hvis han/hun er av den farlige sorten så er det best å bare komme seg unna uten et ord…! Det kan godt hende at de sporer deg opp etter mange år, og begynner å sende sms eller lignende, men aldri svar. Alt du svarer vil de bare vri på og bruke imot deg, så ikke gi dem noe de kan bruke! Ikke la deg provosere, elelr såre, vit at vedkommende er psykopat og at alt de gjør og sier er et desperat forsøk på å manipulere og kontrollere andre… Det er ikke synd i dem, og du skylder dem ingenting!!
  Du fortjener å ta vare på deg selv, du fortjener gode og snille mennesker rundt deg som støtter deg, gir deg frihet til å utvikle deg, og som gleder seg over dine fremskritt, og som er der for eg når du har det vanskelig, ikke for å holde ut med deg, men fordi det føles naturlig for dem å hjelpe deg, fordi du er en god venn. Du fortjener ekte kjærlighet, og et forhold bygget på respekt, tillit, kjærlighet, trofasthet, frihet, støtte, sammarbeid og evne og vilje til god kommunikasjon!
  Jeg vet at du har hvert igjennom mye vondt, men du vet innerst inne at ikke alle mennesker er psykopater, og at det du har hvert igjennom ikke er normalt! Og det bør aldri ses på som normalt. Du er et godt menneske som fortjener så mye bedre, vit dette, og vit at du er i stand til å leve i et slikt forhold!

 7. Bianca

  Overskriften artikkelen er ” en ekte narsissist viser ikke takknemlighet”
  Jeg er samboer med en narsissist og han takker ikke eller viser takknemlighet, fordi han tror at da vil han stå i gjeld, føler at han må gi noe tilbake. En tjeneste er en annen tjeneste verdt, han vet ikke hva det er for noe. Han vil ikke stå i gjeld til noen. I tillegg tenker han :jeg er spesiell, alle som gjør noe for meg er heldige. Derfor er en narsissist ikke takknemlig og takker ikke. med mindre det er for å oppnå noe.

 8. Monica

  Dette var interessant å lese.
  Vonde ting å oppleve som barn, og også som ungdom. Mine foreldre skilte lag når jeg var 15, og de kunne vel skrevet bok om “hvordan å ikke gjennomføre en skilsmisse”.
  Ganske likt som det som er skrevet her.
  Det å la være å fortelle om hyggelige opplevelser med den andre forelderen, det å hele tiden være “psykologen” til en forelder, hele tiden være i beredskap, hele tiden gruble på at alt man tenker/gjør/sier er feil og ja… jeg kunne skrevet til i morgen tidlig.
  I en alder av noen-og-40, har jeg forstått noen ting.
  Har aldri tenkt at ting har vært feil egentlig, men nå når jeg har større barn selv, og tenker på hva det ville gjort med dem om jeg sa og gjorde de samme tingene til dem… da raser jo verdenen min… mine barn ville blitt knust!
  Da forstår jeg at disse tingene ikke var greit. Da forstår jeg hvorfor jeg ikke klarer å mene det når jeg er sint, det gjaldt å være glad, eller aller helst takknemlig, da var det glede hos en av de voksne. Det å vise følelser førte til store reaksjoner, så det sluttet jeg tidlig med.
  Har prøvd i mange år og forklare, og har slukket tusenvis av branner, men nå har jeg gitt opp faktisk. For første gang i mitt liv, har jeg gitt opp, og det er jeg glad for. Jeg har brutt kontakt av en av mine foreldre og det er ganske befriende! Det er uvant å ikke trenge og være i beredskap 24/7, men faktisk ganske deilig.
  Men ting tar tid, og inngrodde tankemønsterne er ikke bare å endre over natta. Men det kommer seg 😊

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.