InnleggPraktiske råd

Psykopatens taktikk i rettssalen

Avledning, Villedning, Provokasjon Og Manipulasjon

Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum. Videre kan du forvente å bli overøst med beskyldninger, som er lite sannsynlige, irrelevante eller til og med absurde, skriver advokat Anders Flatabø i dette innlegget. Les hans konkrete tips på hva du bør være oppmerksom på for å vinne en sak.

Skrevet av advokat Anders Flatabø

Gjennom bevisst avledning vil psykopaten flytte fokus vekk fra egne feil eller svakheter. Det er ikke unormalt at saken vidløftiggjøres av psykopaten gjennom «teppebombing» med et høyt antall krav, irrelevante bevistilbud, vitner, faktiske udokumenterte påstander, prosesskrift og innsigelser mot faktum som tidligere ikke har vært problematisert. Psykopaten kan også bestride avtaler eller faktum som det tidligere har vært enighet om. «Fake news» forvirrer normalt mottaker, selv om avsender heller ikke blir trodd.

Bebreidelser og villedning skaper usikkerhet for retten og ustabilitet hos parten

Psykopaten bebreider gjerne sitt offer for egne overgrep eller feil. Eksempelvis «du gjør meg så sint at jeg slår».  I rettssalen vil en psykopat (som ofte er intelligent) vite hva dommeren vil høre, og psykopaten vil dermed være i stand til å kommunisere dobbelt gjennom beklagelse samtidig som psykopaten indirekte tildeler offeret skyld.

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

I noen tilfeller kan man oppleve at psykopaten beskylder deg for det samme som psykopaten selv driver med eller lider av – eksempelvis manipulering, offerrolle, rusmisbruk, voldelighet mv. En slik mekanisme kalles projisering eller overføring. Da vil gjerne den andre beskyldes for å være psykisk syk, alkoholisert, rusmisbruker eller voldelig, selv om det er psykopaten som faktisk har en slik atferd eller nevnte egenskaper. I tillegg er det svært vanlig for psykopaten å forstørre og overdrive feil hos den andre, slik at man nesten ikke kan kjenne igjen vedkommende.

Dommeren får avsmak av hele saken

Dessverre får psykopatens teppebombing av negative karakteristikker og absurde påstander ofte den konsekvens at dommeren får avsmak av hele saken, og retten blir gjerne usikker på begge parter. I stedet for å se at psykopaten er driver av konflikten, er det risiko for at dommeren tenker at det er noe galt med begge parter. Det vil kunne medføre at det ikke skilles mellom partene i relasjon til at tvist har oppstått.

Når du da insinuerer at konflikten skyldes at motparten har psykopatiske trekk, vil dommerens tålmodighet være brukt opp. Det er ikke uvanlig at du som privatperson kan bli så preget og maktesløs av enten omfanget av løgn og/eller grovheten av det som påstås at det påvirker deg til å bli enten sint, intens/nevrotisk i spenningsnivået ditt eller hevngjerrig i måten du omtaler motparten på.

Psykopaten vil også bevisst ta opp irrelevante temaer, som han eller hun vet er sensitive for deg, for å sette deg ut av balanse. Påstander om udyktighet eller egoisme (prioritere seg selv) vil ofte sentreres rundt ting som psykopaten vet er viktige for deg, typisk barna, venner/venninner, familie eller jobb mv. Psykopatens løgner og fokus på irrelevante negative ting er egnet til å påvirke deg til å bli så satt ut at du ikke klarer å formidle saken din på en skikkelig måte, fordi du føler at du må bruke tid på psykopatens løgner og skittkasting i stedet for å fortelle din historie og begrunne dine rettslige krav.

Psykopatens evne til løgn og manipulasjon for domstolen

Det som er mest frustrerende i møtet med psykopaten, er at psykopaten lyver så uanstrengt og troverdig for domstolen under en avgitt forsikring, nettopp på grunn av mangel på empati, manglende frykt for konsekvenser og lang trening i å lyve på en troverdig måte. Psykopaten vil derfor ikke utvise normale ikke-verbale tegn på løgn som stemmeforandring, rødming, nøling, flakking av blikk til ene siden, berøring av nese/hake eller å se bort/ned mv.

Psykopaten vil sitte rolig og selvsikkert og se advokaten eller dommeren i øynene, og forklare saklig og avslappet de mest absurde, irrelevante og grove oppdiktede løgner om motparten.  Ofte blandes løgnene med korrekt faktum, slik at dommer kan kjenne igjen deler av faktum fra andre kilder. Dommere kan lett la seg lure av psykopaten her, fordi dommeren tenker at han eller hun med sin lange erfaring klarer å se når noen lyver.

Behold roen

Dommere må her alltid holde for åpent at vedkommende part er en dyktig løgner, og veie forklaringen mot motpartens og vitners forklaring, dokumentbevis og logikk. Det er utvilsomt vanskelig for motparten å sitte rolig å høre på en person lyve såpass uanstrengt og troverdig, og spesielt når motparten vet at psykopaten slipper unna med sånt utenfor rettssalen. Imidlertid må man her bare beholde roen, og notere ned det psykopaten sier, og imøtegå det tilsvarende rolig, saklig og sjarmerende i senere forklaring mv.

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Absurde og irrelevante negative påstander vil deretter kombineres med manipulasjon av dommere, psykopatens egen advokat, sakkyndige, vitner osv. Psykopatens evne til manipulasjon øker søksmålsrisikoen i betydelig grad. Utenfor rettssalen ønsker egentlig psykologen konflikt og total seier, mens psykopaten i rettssalen forsøker å fremstå som løsningsorientert og sympatisk.

I barnefordelingssaker er psykopaten ofte flink til å manipulere andre aktører som barnevernstjenesten eller familievernkontorene.

Psykolog og advokat Grethe Nordhelle definerer manipulasjon slik i hennes bok «Manipulasjon – forståelse og håndtering»:

 • Manipulasjon er en bevisst falsk presentasjon som på en skjult måte og med hensikt, får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator, som de ikke er klar over at de ellers ville gjøre.
 • Manipulasjon er fordekt egoisme. Manipulator bruker andre som et redskap for å oppnå noe for seg selv uten å være opptatt av hvor belastende det er for andre som blir brukt. Personen som blir brukt er ikke klar over at det er det som skjer.

Eksempler på psykopatens manipulasjon i rettssalen

Manipulasjon i rettssalen viser seg først og fremst gjennom at psykopaten tilkjennegir andre hensikter enn det vedkommende egentlig har. Psykopaten vil typisk kunne si at han eller hun kun ønsker det beste for motparten eller ønsker en rimelig og rettferdig løsning, mens han eller hun egentlig ønsker å beholde mest mulig, eller skade deg mest mulig.

Psykopaten vil kunne si ting i retten som at «jeg ser ingen stor konflikt mellom oss», «jeg ønsker motparten alt godt», «jeg er sikker på at om vi hadde satt oss ned bare vi to, så hadde vi klart å løse dette», «jeg ønsker en løsning», «det er utrolig trist at vi må møtes i rettssalen», «jeg har prøvd flere ganger å få til en løsning» osv. Slike formuleringer er vanlige teknikker å komme med, for å oppnå sympati fra dommeren.

En annen måte å manipulere på er å vise motvilje mot å ta opp bestemte temaer i rettssalen. Eksempelvis «jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta opp dette her, men….», «jeg har flere ganger spurt meg selv om alt dette er verdt det, men har kommet til at jeg må gjennomføre dette».

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Psykopaten vil i sin forklaring om løgnaktige forhold ofte henvise til andre for å øke troverdigheten sin «ja, det kan du spørre hvem som helst om», «jeg er sikker på at alle på familievernkontoret kan bekrefte at jeg har prøvd», «det er bare å ringe til Ullevål sykehus, så vil de kunne bekrefte det». Som regel vet psykopaten at det ikke er mulig å kontakte «sannhetsvitnet», eller at ingen vil huske noe av det som skal bekreftes dersom man mot formodning ringer. Psykopaten vil gjerne si at han eller hun er til å stole på, eller at han eller hun ikke lyver. Psykopaten kan gjerne komme med løfter foran retten, som aldri vil oppfylles.

Negativ atferd kan også bortforklares gjennom å henvise til anbefalinger fra andre: «jeg har bare gjort som jeg har blitt anbefalt av min advokat», «jeg leste på nettet at man ikke skal svare på sms, når man er saksøkt».  Er det ikke mulig å redde seg inn gjennom å skylde på noen andre, vil psykopaten alltid forsøke å redde seg gjennom at det har vært en misforståelse, dersom han blir tatt i løgn. Hvis han selv har misforstått, vil noen andre gjerne kunne bebreides for misforståelsen. Blir psykopaten tatt i løgn, vil han eller hun sammen med en forklaring om misforståelse også kunne lansere en så omfattende forklaring med irrelevant svada at løgnen «forsvinner» i information overload – hvilket er en form for avledning.

Tilpasningsdyktig

En psykopat er tilpasningsdyktig, og vil kunne gjøre seg liten og spille offer, når det er nødvendig. Samtidig vil psykopaten kunne spille stor og viktig, når han eller hun kan tjene på det. I forhandlinger vil ofte en psykopat som har mye penger kunne si at «det har gått dårlig det siste året», selv om likningen fra i fjor viser knalltall. For å gjøre seg stor og viktig kan psykopaten snike inn referanser på kjente folk eller viktige institusjoner han har samarbeidet med eller kjenner, eller beskrive jobben som viktigere enn den er mv.

Under partsforklaringen vil psykopaten fremstå som hyggelig eller likandes gjennom typisk å være sjarmerende/glatt/blid, eller gjennom å spille en offerrolle. Psykopaten vil også fremstå som rolig og selvsikker på benken. Dersom du lar deg stresse av psykopatens ro, står du i verste fall igjen med at dommeren anser konflikten som idiotisk etter psykopatens vidløftiggjøring, men der dommeren likevel får sympati for psykopaten. En slik sympati vil kunne påvirke utfallet av en sak – særlig i skjønnsmessige saker, der domstolene står relativt fritt til å vektlegge hensyn ulikt.

Det er likevel mulig å vinne en godt fundert sak mot en psykopat, dersom advokaten vet hvordan saken skal legges opp, og dersom parten klarer å beholde ro og fatning og justere egne forventninger til hva dommeren og sakkyndige skal klare å få med seg. I neste artikkel skriver vi om hvordan man kan vinne en rettssak mot en psykopat.

Vi håper at du har hatt nytte av denne artikkelen.Mye dreier seg om bevisstgjøring av psykopatens knep og selvkontroll, men også om å ikke la psykopaten sette premissene for rettssaken.

Skrevet av Advokat Anders Flatabø 

 

LES OGSÅ:

Hvorfor det er vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat

Hvordan du kan vinne en rettssak mot en psykopat

En psykopat lyver om absolutt alt

Kriminalitet | forskning.no

Psykopater kan slå på empatien. Psykopater kan føle empati, men den blir ikke automatisk slått på i situasjoner der andre ville kjent medfølelse. Fra Universitetet  …

Psykiske lidelser | forskning.no

Det er kjent som trypofobi. Forskere tror nå de har en forklaring på hvorfor noen blir frastøtt av ting som frøkapsler fra lotusblomst, en hullete vegg – og små …

Forskningen i fengsel | forskning.no

Hun regner også med at mellom 15 og 25 prosent er psykopater. … Det store spørsmålet blir: Kan psykopati og farlige personlighetsforstyrrelser behandles med …

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen?  Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (5)

 1. Anonymt

  Takk for gode opplysninger, var gift med en i over 20 år , klarte å komme ut av det i 2015 men er langt fra fri. Voldsalarm, prøver å få til rettsak men det skal litt til ettersom politiet feks. har henlagt anmeldelse av drapstrusler uten å varsle meg og de har også slettet kopier med direkte drapstrusler de tok fra min gamle tlf og la inn på politiets datamaskin. Ser ut til å bli litt av en jobb dette 😳

 2. Irene Stokker

  Takk! Det har skjedd meg et par ganger.

 3. Liv Anniken berg

  Dette kjenner jeg igjen etter mange år i rettssystemet mot en psykopat ; de lyver så uanstrengt at de kan fremstå troverdige for en dommer eller advokater.
  De ville beskyldningene er konstruert for å få motparten til å fremstå ustabil og ukontrollert- og det er ikke bra for utfallet av saken.
  Kanskje særlig dommere i Tingretten som ikke er så erfarne kan fort la seg manipulere.
  Lagmannsretten som består av 3 mer erfarne dommere er utfra min erfaring flinkerer til å se hva som foregår.
  Heldigvis!

 4. Helle Beate Sætern

  S P O T O N
  Helt som jeg selv har opplevd det!!!
  Fantastisk at det er noen som kan sette det opp så riktig og systematisk.

  TOMMELOPP

 5. Hei
  Bloggen angående maktmennesker mangel på tilknytning var utrolig godt å lese
  Jeg fikk en ab opplevelse
  På bloggen har jeg lest at det er en hjelpetelefon men finner ikke ut av det
  Jeg må få være anonym
  Takk til dere som sprer kunnskap

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.