InnleggPraktiske råd

Slik kan du vinne en rettssak mot en psykopat

Slik kan du vinne en rettssak mot en psykopat

Hvilken taktikk skal du bruke for å vinne mot en psykopat i retten, spør advokat Anders Flatabø i dette innlegget. Les hans konkrete tips på hva du bør gjøre for å vinne en sak.

Skrevet av advokat Anders Flatabø

Bruk alltid advokat for tingretten. Du er avhengig av en buffer mellom deg og psykopaten, for å holde emosjonell avstand fra psykopatens løgner og provokasjoner. Advokaten din vil være flinkere enn deg til å skille mellom det som skal imøtegås og det som bare skal bestrides (se pkt. 2). En god advokat vil kunne forhindre «information overload» og feil fokus i saken. Velg en erfaren advokat, som har vært i liknende saker for retten flere ganger. Spør gjerne om advokaten har erfaring med psykopater som motpart, og om advokaten er kjent med hva som kan forventes.

Ikke imøtegå enhver uriktig påstand

Ikke imøtegå enhver uriktig påstand fra psykopaten med full argumentasjon og bevis, selv om alle uriktige påstander må bestrides.

Akkurat som psykopaten fremsatte den uriktige påstanden uten bevis, er det nok for deg å tilbakevise påstanden uten særlig argumentasjon eller bevis. Ikke føl deg underlegen psykopaten gjennom å føle at du må forklare deg eller stå til rette for absurde påstander.

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Å føle at man må forsvare seg inngående mot alle injurierende påstander, vil ofte kunne oppfattes som et tegn på at det er hold i noen av beskyldningene. Hvis en påstand om å være eksempelvis alkoholiker oppleves som absurd for deg, vil du instinktivt bare avfeie påstanden kort. Derimot hvis du i realiteten drikker mye, vil du være tilbøyelig til å bruke mye energi på å forsvare deg: «Jeg hadde ikke sittet her og vært så klar, dersom jeg var alkoholiker» osv.

Absurde og irrelevante påstander fremsatt uten bevis bør du derfor ikke imøtegå med særlig argumentasjon eller bevis. Glem imidlertid ikke å bestride kort alle uriktige påstander, idet psykopaten ellers vil kunne anføre at du ikke har bestridt påstandene. Poenget her er at ikke teppebombing med falske påstander skal flytte fokus i saken, jf. pkt.

Skill mellom det som det er fornuftig å bruke tid på

Advokaten din skal kunne hjelpe deg med å skille mellom hvilke påstander som det bør brukes tid og bevis på å imøtegå, og hvilke påstander som bare kort bør bestrides uten særlig ytterligere argumentasjon. En hovedregel er at jo bedre logisk begrunnet og dokumentert en påstand er, jo mer ressurser bør du bruke på den.

Fokuser på å få frem egen sak og ikke bare på å forsvare deg mot påstander som nevnt over. Din historie må fortelles og huskes i rettssalen; ikke psykopatens.

For å vinne saken er det viktig at du får brukt tiden til å fortelle det nødvendige faktum som skal til for å vinne saken, ikke bruke for mye tid på å beskytte din ære mot psykopatens beskyldninger. Ofte klarer psykopaten å presse eller lure seg til fordeler, som han eller hun egentlig ikke hadde krav på. Da må man forklare nærmere hvorfor man gikk inn på en slik avtale, slik at retten forstår logikken i disposisjonen. Prøv å snakke om formålet med tidligere ordninger mellom deg og psykopaten, og forutsetningene til partene, der du prøver å forklare logikken i handlinger eller disposisjoner. Hold fokus på rettsreglene i saken, og få frem nødvendig faktum for at reglene som sikrer dine krav kommer til anvendelse. Ikke bruk mye tid til å snakke om alt det fæle psykopaten har sagt og gjort (det kan fort ta overhånd), men la det heller skinne igjennom.

Behold roen

Behold roen alltid uansett under rettsmøtene, og prøv å speile psykopaten i retten. Dersom psykopaten er blid og morsom i retten, bør du også forsøke å være det. Ikke vis at du blir stresset eller emosjonelt aktivert av psykopatens løgner, manipulasjon eller forsøk på å sno seg unna.

Advokaten din bør også speile nivået til motparten, og fremstå som positiv, rolig og selvsikker. Å la være å vise følelser opp mot urettferdig behandling og personangrep er vanskelig, men det er viktig i saker mot psykopater. Årsaken til det er at for mye følelser kan indikere at du er følelsesstyrt, og ubevisst signalisere til dommeren at det også delvis er følelsesmessige (og ikke rasjonelle) årsaker bak søksmålet. En dommer kan også ubevisst tenke at en følelsesstyrt person har dårligere dømmekraft, hvilket kan påvirke dommerens syn på partens vurderingsevne og oppfattelsesevne. Det er derfor uheldig om det blir store avvik mellom følelsene og nivået til din advokat og deg selv og motparten.

Bli enig om en klar strategi

Avtal en klar strategi med advokaten din om skille mellom det advokaten skal få frem, og det klienten skal få frem i partsforklaringen.

Her er det viktig at advokaten håndterer bestridelsen av alle løgnaktige påstander i størst mulig grad (løgn og skittkasting), slik at klienten kan fokusere på å snakke om det som gjør at saken vinnes. En slik taktikk kan gjerne kalles for «good cop, bad cop» (slem politi, snill politi), der advokaten bør ta for seg de ubehagelige påstandene, slik at klienten i større grad kan fronte «gladsakene» og fremstå som positiv.

Vær grundig i dokumentasjonen og i undersøkelser før hovedforhandling.

Ta vare på relevante dokumenter, kontoutskrifter, e-poster og sms som kan komme til nytte senere. Rapporter fra skole, medisinske journaler er også viktig. Utsettes man for straffbare handlinger, bør du politianmelde forholdet. Vær likevel klar over at saken som oftest vil henlegges, og at psykopaten vil bruke henleggelsen mot deg. Det er derfor viktig at eventuelle politianmeldelser overfor domstolene presenteres som et bevis for hvordan du har opplevd situasjonen, og ikke som et bevis på straffeskyld hos psykopaten. Besøks- og kontaktforbud er derimot lettere å få dersom psykopatens atferd krenker privatlivets fred eller gir grunn til å tro at det vil begås straffbare forhold mot deg. Det vil normalt underminere psykopatens troverdighet som velgjører og snill, dersom man har fått et besøks- og kontaktforbud.

Ring alltid psykopatens vitner

Advokaten din må alltid ringe psykopaten og dennes vitner på forhånd for å høre hva psykopaten vil forklare ulike hendelser med. Dersom psykopaten på forhånd viser til andre mennesker som vitner osv., kan disse konfereres og eventuelt kalles inn som vitner eller man kan hente inn dokumentbevis, for å ødelegge eller avkrefte historien.

Ny bok fra Torunn Hansen

Om en oppvekst med misbruk av nære familiemdlemmer

BESTILL BOKEN I DAG!

Les Torunn Hansens ærlige bok om misbruk av sin egen onkel. Det skjedde utallige ganger gjennom oppveksten. Dessverre er dette noe som skjer i flere hjem enn vi aner! 


Modige Torunn står frem og ønsker med denne boken å fortelle sin historie. Se hvilke tegn du skal se etter hos barn! Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Det er viktig at det gjøres en grundig jobb med å snakke med motparten og dennes vitner før rettssaken. Ofte kan det være lurt med et møte for å diskutere mulig forlik, men der formålet egentlig er å lære seg psykopatens atferd og argumentasjonsmønster. Advokat og klient må også diskutere nøye hva slags forklaring som kan forventes fra psykopaten basert på tidligere historier og forklaringer han avgir til venner, kolleger og forretningspartnere mv.

Hvordan håndterer man en psykopat under forklaringer for retten?

I vitne- og partsavhør er det lurt å stille kontrollspørsmål som advokaten allerede vet svaret på, der svaret kan tilbakevises i dokumentasjonen eller av vitner som kommer senere, for å teste ut troverdighet. Hvis psykopaten går i fellen og lyver om noe som kan motbevises i dokumentasjonen eller av vitnene, er det lurt å ikke avsløre løgnen for tidlig. Avsløres psykopaten for en fremsatt løgn for tidlig, vil han eller hun umiddelbart trekke den tilbake gjennom en bortforklaring om misforståelse osv. Da vil poenget miste mye av sin kraft. Hvis psykopaten derimot tror at løgnen er akseptert, vil han i sin forklaring bygge videre på løgnen. Bygges det lenge nok på løgnen, vil ikke psykopaten kunne komme seg så lett unna, dersom psykopaten har bygget en hel del av sin forklaring på løgnen.

Still ubehagelig spørsmål

Advokaten din bør vurdere å stille personlige spørsmål som psykopaten oppfatter som ubehagelige, som et mottiltak mot psykopatens angrep på egen klient.

Psykopater liker normalt ikke personlige spørsmål som gjør dem sårbare – typisk om egen barndom, om venner som har tatt avstand fra dem, jobber de er blitt sparket fra, studier som ikke er fullført osv. En psykopat er likevel en narsissist, og er perfekt i eget selvbilde.

Spørsmål som går på psykopatens nederlag i forretningslivet, familie eller tidligere søksmål vil ofte kunne være effektive. Det samme gjelder feil ved psykopaten selv.

Advokaten må her være varsom, fordi retten nokså raskt vil kunne reagere på en slik fremferd, hvis ikke spørsmålene er direkte relevante for tvistegjenstanden.

Advokaten bør for å unngå rettens vrede unødig, stille slike spørsmål med respekt og med en hyggelig tone, og ha forberedt en relevant forklaring på hvorfor advokaten ønsker temaene belyst. Advokaten må her selv vurdere det advokatetiske i hvor langt det er riktig å gå for å utlikne psykopatens forsøk på å destabilisere egen klient.

Bløff kan virke

Motsatt kan advokaten også i en viss utstrekning «bløffe» psykopaten gjennom å eksempelvis bla i dokumentene, og late som man sitter på noen bevis, som skal brukes til å avsløre psykopaten.

Hvis advokaten blar litt og oppgir noen detaljer som dato, involverte navn eller sted, kan det lett se ut som at advokaten leser fra et dokument som omhandler situasjonen. Da vil psykopaten kanskje føle at han settes opp i en felle, og forklare noe som ligger nærmere sannheten, fordi han forventer at du har dokumentasjon på sannheten liggende.

Andre teknikker er at psykopaten får forelagt belastende skriftlig dokumentasjon til å forklare seg om innholdet, da det vil være vanskeligere å bortforklare utsagn som er dokumentert. Advokaten kan også minne psykopaten om at angitte vitner skal forklare seg om samme episode senere, når psykopaten skal forklare seg om en bestemt episode.

Avdekk manglende empati

Det kan være klokt av advokaten å stille spørsmål som går på evnen til å mentalisere (sette seg inn i hvordan andre har det), for å avdekke manglende empati. Eksempelvis «hvordan tror du xx (motparten) oppfattet det løftet du ga?» «Hvilke forventninger kan ditt løfte ha gitt henne?» Svar som «jeg vet ikke» eller «det får stå for hennes regning» vil få psykopaten til å fremstå som lite sensitiv. Vet ikke-svar kan følges opp med noe press som «Har du virkelig ingen ide om hva NN trodde skulle skje, da du avga løftet?»

Vi håper at du har hatt nytte av denne artikkelen om hvordan du kan vinne en sak mot en psykopat. Mye dreier seg om bevisstgjøring av psykopatens knep og selvkontroll, men også om å ikke la psykopaten sette premissene for rettssaken.

Skrevet av Advokat Anders Flatabø 

 

LES OGSÅ:

Hvorfor det er vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat

En psykopat lyver om absolutt alt

Forskningen i fengsel | forskning.no

Hun regner også med at mellom 15 og 25 prosent er psykopater. … Det store spørsmålet blir: Kan psykopati og farlige personlighetsforstyrrelser behandles med …

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen?  Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (10)

 1. Anonym

  Godt at det fins advokater som kan og vet hva det med psykopater innebærer fordi i mitt tilfelle har jeg opplevd det motsatte på alle plan. Jeg har vært i flere rettssaker mot en fullblods psykopat og lite visste jeg omfanget av hvilke enorme påkjenninger det ville bli i det hele tatt. Jeg visste heller ikke at all volden jeg ble utsatt for over svært mange år både fysisk og psykisk med beviser, ville bli til at Bogarting så på det som kun enkelt episoder og at det som var skjedd før 2013 ble regnet som foreldet. Jeg fikk så sjokk og trodde virkelig ikke at det var mulig. Er det slik i alle voldssaker i Norge da? Hva er poenget med vold i nære relasjoner og hvor lite som skal til? Den kampanjen får jeg vondt i magen av fordi det er så mye som skal til for å holde i retten. Er ikke det også misbruk av politiets ressurser når de bruker mye tid på å etterforske, for så at gjerningsmannen slipper unna med smuler i retten? Psykisk vold blir ikke tatt på alvor i rettssystemet og det fins ingen rettssikkerhet for barn eller voksne. De kan jo ingenting om ptsd i rettssystemet, og heller ikke andre diagnoser eller hva psykisk vold er, eller hva et “regime” over mange år er heller. Folk skal og bør være oppmerksomme på hva slags helvete og påkjenninger som venter hvis man først skal ta steget fordi det er faktisk ikke verdt det fordi man blir bare utsatt for nye overgrep og det hjelper ikke på ptsd eller selvbildet. Man får bare virkelig trøkket i fleisen at man ikke er verdt noe som menneske igjen. Når man våkner opp fra et forhold med en fullblods psykopat så blir man veldig suicidal og hjelpeløs. Det blir ikke bedre av å utsette seg selv for slike overgrep fra andre enn gjerningsmannen og hjelperne hans i tillegg. Jeg kommer aldri til å stole fullt og helt på noen igjen. Slik trodde jeg ikke det var i Norge. Tenk dere virkelig godt om før dere anmelder sier jeg bare for du blir mishandlet og ødelagt for livet.

 2. Vi vinner aldri over en psykopat uansett! Forhåpentligvis hvis det er felles barn! Derimot blir resultatet at advokater som har liten kjennskap til slike rettsaker, blir det kun advokatmelking av tildels store beløp, dessverre

  Mvh
  Anonym

 3. Takk for en litt annerledes artikkel, jeg har nå fulgt denne bloggen i ca. et år og det er mye som er verd å ta med seg. jeg selv har vært i “krig” med en psykopat og hans medhjelper i flere år og har hatt god hjelp av denne siden. Vil gjerne si at det nytter å ta opp kampen, man må bare bruke de riktige verktøyene og få den rette hjelpen i situasjonen man er i. Ikke gi opp 🙂

 4. Anonym

  Bruke f.eks mobiltelefonen med båndopptager, video som bevis?

 5. Anonym

  Takk for interessant artikkel. Forstår ut fra denne at “normale” mennesker vil fremstå som noe de absolutt ikke er, om de ikke klarer å spille skuespill i retten.
  Når normale mennesker gråter over å fortelle om offentliggjøring av de mest private forhold, offentlig uthengning gjennom år, mens psykopaten blogger om deres reaksjoner på en foraktfull og nedlatende måte nesten samme dag, så er det offeret som fremstår som ubalansert.

  Bør ikke dette følges opp av sakkyndige? Hva om andre aktører i saken har psykopatiske “striper”? Hva om man kommer ut for sakkyndige som lyver, som skriver noe helt annet enn det som foreligger i dokumentasjonen, og offeret nærmest likestilles med psykopaten?

 6. Jeg har vunnet over en psykopat i retten i to runder. Bevisene for at han prøvde å svindle meg for hus og hjem var helt klare, men uansett måtte jeg gå gjennom rettsystemet for å kunne få han ut fra huset mitt. Først en runde for å få i stand en midlertidig forføyning, og deretter for å få skjøtet på meg. Da psykopaten ikke hadde vært i jobb i den perioden vi bodde sammen, hadde han krav på fri rettshjelp. Staten sponser altså en person som forsøker å svindle noen, og hvor bevisene er helt klare. Jeg måtte betale alt selv. Han ble dømt til å betale rettsomkostninger samt flere store regninger som jeg har måtte betale for han så ikke huset skulle bli tatt i pant av kreditorer han ikke hadde fortalt meg om. Men – når han ikke hadde penger til å betale med, måtte jeg betale alle rettsomkostninger. Deretter måtte jeg kreve tilbake disse pengene fra han, som aldri vil kunne betale meg tilbake. Tro det eller ei, men slik fungerer faktisk rettssystemet i Norge. Rettsikkerhet for offeret er lik null, mens kjeltringer får fri rettshjelp.

 7. Solveig Arneberg

  Flott artikkel. Det brygger opp til rettsak i nær relasjon, og her var det mange gode tips. Men hvorfor er det ikke mulig å laste ned/lagre artikkelen?

 8. Kirsten Saxvik Hatlem

  Klokt skrevet. Har en slik tøff relasjon i min familie. Takk for gode tips for trolig rettsak til dere som jobber med og mot psykopati. Flere med slike personlighetsforstyrrelser bør absolutt avsløres. Inger Wesche og Andreas Hoff med sine bøker bidrar også med innsikt innenfor temaet.

 9. Anonym

  Har selv tapt mot en psykopat. Han har klart å bestikke barnevernet på ett eller annet vis, som har resultert i at jeg har tapt sak om min sønn. Jeg skal nå starte en ny sak da det har kommet inn nye elementer, men jeg sliter med å finne en god nok advokat. Min sønn lider.. og bv vil ikke hjelpe da de mener far er flink nok. både far, skole og bv tilbakeholder informasjon, enda der er sendt bekymringsmelding fra skolen min sønn går i.

 10. Anonym

  Godt å lese dette. Har sittet i retten mot en kvinnelig psykopat, og ble stemplet på alle mulige måter. Politiet skjønte ikke noe av saken, fordi den ikke var etterforsket. De snudde dermed saken på hodet. I retten sa politiet det psykopaten påstår.
  Vi fikk antakelig ikke frem godt nok at saken ikke var etterforsket, og at den derfor ble snudd på hodet.
  Bor på hemmelig adresse, har sagt opp jobben min på grunn av psykopaten. Politiet fremførte psykopatens anklager om at boligen min ble solgt på tvangsauksjon. De hadde ikke fått med seg at jeg skrev at jeg ville flytte til egenadministrert hemmelig adresse, for å komme meg vekk fra truslene og forfølgelsen.

  Jeg blir oppgitt.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.