Psykopaten

Diagnose psykopat – er det mulig?

Psykopater har ingen diagnose

Har du møtt på en psykopat er våre og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu ryggen til og bryt all kontakt. Så kommer spørsmålene.

Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles? Er det ikke noe håp?

Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet først:

Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

Men hva er da en psykopat?  Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. På bloggen har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat.

Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den som blir utsatt for den – psykopatens offer.

Vi minner alltid om at det  er viktig å skille en psykopat fra en “alminnelig” drittsekk.

Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig.

En psykopat er en manipulativ drittsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid. Her er det mange som gjør seg erkjennelser når en ser tilbake på livet og simpelthen ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg?

Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk.

De vi kaller for hverdagspykopatene.

De du finner rundt deg over alt i samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. ”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat.

Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er “fullblods” psykopat.

Psykopat er ingen diagnose

Den alminnelige oppfatningen er derfor at ordet “psykopat” ikke er en diagnose.

Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot er det flere som får, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Det finnes også andre diagnoser som ligger nært opptil.”

Psykopati er ikke en egen diagnose, men en undergruppe av dyssosial og antisosial personlighetsforstyrrelse. Det er heller ikke et enten-eller-fenomen. Man kan være mer eller mindre psykopatisk, skriver NHI.

– Dette gjelder egentlig alle diagnoser. Det er jo en forskjell på å være trist og på å være deprimert. Eller på å gå fra å ha en tvangstanke, til å ha en tvangslidelse. Det må være en cutoff ved statistisk uvanlige symptomer og tegn, og det må medføre funksjonsnedsettelse og gi subjektiv lidelse. Psykopaten selv har det ofte ikke ille, men det har de rundt vedkommende,forteller Svein Kristian Øverland, i følge NHI. Han er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, og leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

Kan det bli en diagnose?

I nyere faglitteratur er imidlertid begrepet “psykopat” på vei tilbake, kanskje mest i USA.

Her ser i motsetning til i Norge at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort. På bloggen refererer vi til at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som “fullblods psykopat”, mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk.

De fleste av oss vil “score noen poeng” på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser.

Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep

GUNN BERIT LANDA SOLDAL

BESTILL BOKEN I DAG

Les Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep. Diktnovellen viser også at det finnes håp for framtiden. Kanskje en tankevekker for noen i en lignende situasjon, og en hjelp til å snakke sant om livet. Dikt om lengt og svik, nederlag og knuste drømmer, men også om Guds kjærlighet og oppreising. Pris kr. 249,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Den ene prosenten som får full score er fullblods psykopat, og vil aldri forandre seg.

Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med.

Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder.

Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske.

Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker. Les mer om det på andre artikler på bloggen.

Hares Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R)

I denne sjekklisten kartlegges en person for å finne ut om vedkommende er psykopat etter Hares oppfatning Det er utelukkende fagfolk som kan gjøre testen, og de må benytte Hares manual når de utfører den. (Det gjøres blant annet en grundig bakgrunnsjekk om adferd helt tilbake i barndommen) Her er karaktertrekkene som undersøkes:

 1. Glatthet/overflatisk sjarm
 2. Storhetsideer om egne evner og betydning
 3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg
 4. Patologisk lyving
 5. Bedragersk/manipulerende
 6. Mangler anger eller skyldfølelse
 7. Grunne affekter
 8. Ufølsom/manglende empati
 9. Parasittisk livsstil
 10. Dårlig atferdskontroll
 11. Promiskuøs seksuell atferd
 12. Tidlige atferdsproblemer
 13. Mangel på realistiske fremtidsplaner
 14. Impulsivitet
 15. Uansvarlig atferd
 16. Tar ikke ansvar for egne handlinger
 17. Mange kortvarige forhold
 18. Ungdomskriminalitet
 19. Vilkårsbrudd
 20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

Les mer: “Hare Psycopath Checklist

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Wikipedias liste 

(En psykopat eller en person med fremtredende psykopatiske trekk scorer på mange, men ikke nødvendigvis alle.)

 1. Overflatisk sjarm og gode intellektuelle evner
 2. Fravær av vrangforestillinger og andre tegn på irrasjonell tenkning
 3. Fravær av nervøsitet eller psyko-nevrotiske tegn
 4. Upålitelig
 5. Løgnaktig og falsk
 6. Mangler anger- og skamfølelse
 7. Mangelfullt motivert antisosial atferd
 8. Dårlig dømmekraft, og manglende evne til å lære av erfaring
 9. Patologisk egosentrisitet og manglende evne til kjærlighet
 10. Flatt og tynt følelsesliv
 11. Manglende innsikt
 12. Lite responsiv i mellommenneskelige relasjoner
 13. Underlig og frastøtende oppførsel, både edru og i beruset tilstand
 14. Gjennomfører sjelden trusler om selvmord
 15. Upersonlig seksualliv
 16. Manglende livsplanlegging

Veronica Krisoffersen Jeg er fremdeles her

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Diagnoser finnes for mange andre personlighetsforstyrrelser

Det som ofte er fortvilende for mennesker som blir utsatt for irrasjonell eller direkte ondskapsfull oppførsel er å forstå hva man er utsatt for.

Det kan være en psykopat, det kan være en person med annen personlighetsforstyrrelse. Ingen er like og ofte er det trekk som går gjennom i en sammenblanding. Litt av hvert, men andre ord.

Personlighetsforstyrrelser er komplekse tilstander som påvirker måten en person tenker, føler og oppfører seg på. De kan være vanskelige å forstå, og det finnes en rekke forskjellige typer.

Les mer i denne oversikten over de vanligste personlighetsforstyrrelsene i artikkelen Psykopaten, narsissisten og 4 andre personlighetsforstyrrelser

 

Les også:

 

Diagnose: Psykopat! Kan noe gjøres?

Hvorfor psykopaten aldri kan forandres – koblingene finnes ikke som hos normale mennesker

Hva er en psykopat? Hjelp til selvhjelp

Engelsk utdypende gjennomgang av psykopatens kjennetegn

Kan man behandle en psykopat?

Behandling av kriminelle psykopater

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.