Hva er psykopati?

Hva er egentlig psykopati?

Det pågår en debatt om hvorvidt psykopati er en egen diagnose eller en del av en annen diagnose, for eksempel antisosial personlighetsforstyrrelse. Se

Les mer