Psykopaten

Kvinne og psykopat? – flere enn du tror

I de fleste artiklene  er det mannen som blir omtalt som psykopaten. Er det slik at psykopater flest er menn? Eller tør ikke menn stå frem med sine historier? Bente Klarlund Pedersen i den danske avisen Politiken sier at så mange som 2-4 prosent av befolkningen kan betegnes som psykopater, med 3-5 ganger så mange menn som kvinner. I andre artikler vi har lest opplyses det at ca 1 prosent av befolkningen er det vi kaller fullblods psykopater, men uansett refereres det til at det er langt flere menn som kvalifiserer som psykopat. Ting tyder imidlertid på at tallene er like høye for kvinnelige psykopater, men at hun fremtrer på en annerledes måte og at de rådende måleverktøyene ikke er tilpasset dette.

I følge Joni E. Johnston i artikkelen “Female Psychopaths” (Psychology Today) tyder nyere forskning på at forskjellene ikke ligger i de psykopatiske kjennetegnene. Kvinnelige og mannlige psykopater har de samme personlighetstrekkene, men de kommer til uttrykk på forskjellig måte. Kvinner uttrykker sin personlighetsforstyrrelse gjennom oppførsel som er gjenkjennelige eller overlappende  med andre medisinske diagnoser. Eksempler på dette er hysterisk eller dramatiserende personlighetsforstyrrelse – eller borderline personlighetsforstyrrelse. En kvinne kan ha overdreven frykt for å bli forlatt og hun kan ha et voldsomt skifte i humør. I det ene øyeblikket er alt i sin skjønneste orden til så plutselig bli rasende over at alt er feil, selv om ingenting har skjedd i mellomtiden.  Hun kan ha et voldsomt behov for alltid å måtte være i sentrum på oppmerksomhet. Dette er eksempler på trekk som ikke ved første øyekast passer inn i den klassiske  beskrivelsen av en psykopat. Men hun kan totalt mangle empati, være akkurat så manipulativ og svikefull som den mannlige utgaven av psykopaten.

Spiller på sex og flørt

I følge forskning.no spiller den kvinnelige psykopaten oftere på sex og flørt for å dominere. Kvinnelige psykopater er dessuten flinkere til å forstå hva som skjer i andre menneskers hoder enn mannlige psykopater – uten at de bryr seg noe særlig om dette.  Den kvinnelige psykopaten kan ofte være den dominerende kona som utad spiller rollen som elskelig og hengiven. Hun kan være en tyrann av en mor, som likevel får alle til å snakke om hvilken god mor hun er. Og hun kan også være den dyktige kollegaen eller sjefen, som i virkeligheten søker de lette utveiene og likevel tar all æren for det som blir gjort av andre på jobben.

Uansett hvilket maktmiddel hun bruker, er målet alltid å få suksess og bli beundret.

Før var psykopati en egen medisinsk diagnose, nå skiller man mellom ulike typer av personlighetsforstyrrelser. Menn med utpregede psykopatiske trekk får gjerne diagnosen “dyssosial (antisosial) personlighetsforstyrrelse“.

 • Disse personene er hele tiden på jakt etter oppmerksomhet.
 • De er dramatiserende, følelsesmessig ustabile og viser overflatiske følelser.
 • De må være i sentrum av oppmerksomheten hele tiden, og de avbryter ofte andre for å dominere samtalen.
 • De bruker et svulstig språk til å beskrive hverdagshendelser, og de søker hele tiden ros og anerkjennelse.
 • De kan kle seg provoserende eller overdrive sykdom for å få oppmerksomhet.
 • De overdriver også vennskap og forhold, og de tror at alle elsker dem.
 • De er ofte manipulerende.

Psykopater virker sjarmerende, men er i virkeligheten manipulerende, løgnaktige og ofte aggressive. De har gjerne et overfladisk følelsesliv, føler ingen anger og siden de ikke evner å føle empati har de store problemer med å gjenkjenne følelser hos andre. Samtidig tror psykopaten gjerne at de er noe helt spesielt, og at de er hevet over vanlige lover og regler. Det er også grunnen til at det er overvekt av psykopater i norske fengsler.

Redskapet for å identifisere psykopati er sjekklisten «PCL-R», som ble utviklet basert på menn i amerikanske fengsler. Den beskriver 20 typiske trekk hos psykopater. Psykopater har mange av trekkene, men sjelden alle. Forskningen viser at om man følger denne sjekklisten så er det klart flest mannlige psykopater.

Testen er opprinnelig er utviklet på menn, så hele sannheten finner man ikke i denne konklusjonen: – Det er færre kvinner som ser ut til å være psykopater. Men det kan være et uttrykk for at testen er utviklet på menn

Forskningen skjer på mannlige innsatte i fengsler

Siden mannlige psykopater ofte havner i fengsel er det lettere å undersøke dem. Det er en av grunnende til at det nettopp er mennenes kjennetegn psykopati-begrepet bygger på. For å finne fram til kvinnene, må vi se etter andre trekk. Kvinnene vil ofte være mindre kriminelle og ikke så ofte bryte samfunnets regler og ha en mindre tendens til å tro at de er noe spesielt. Psykopatiske menn tyr også oftere til vold, mens kvinnene primært bruker andre midler: – De spiller mer på sex og flørt for å dominere.

“Kvinnelige psykopater er flinke til å avkode andre mennesker, og siden de samtidig er følelsesmessig avstumpede, gjør de ting som er umoralske. De unnlater ikke å gjøre noe fordi andre kan bli såret. Den kombinasjonen kan være farlig.”

Evolusjonen kan  forklare forskjellene

Selv om vi ikke kan si nøyaktig hvor mange mannlige og kvinnelige psykopater det finnes i dag, så vet vi at fenomenet ikke er nytt. Det er beskrevet psykopater i tekster som er tusenvis av år gamle, og undersøkelser viser at psykopater finnes på tvers av alle verdens kulturer. Evolusjonært sett burde psykopatene ikke ha overlevd. Mennesket er et sosialt vesen, så atferden deres passer ikke inn i et samfunn for man lykkes som gruppe om alle tar vare på hverandre. Svaret på dette kan være at overlevelsen kan skyldes at mannlige psykopater ikke er opptatt av kjernefamilien.  Den mannlige psykopaten sprer ut sæden sin på så mange som mulig og blir ikke hos moren. De skifter ut relasjoner ofte og er alltid på farten. Derfor er selve livsførselen deres en overlevelsesstrategi som har ført psykopatens gener videre. Kvinner i et evolusjonært perspektiv har lykkes om de har vært mer forståelsesfulle og fokusert på å holde familien sammen. Derfor gir det mening at kvinnene er mindre aggressive og flinkere til å lese følelser og sosiale samspill.

Vi kan ikke behandle psykopater – enda

Litteraturen konkluderer med at man ikke kan behandle psykopati. Uansett om du er mann eller kvinne, og selv om du føler deg helt normal, skal du ikke tro at du ikke har noe til felles med psykopatene. Vanlige mennesker scorer i gjennomsnitt seks poeng på psykopatisjekklisten, mens psykopater typisk vil score 25 poeng eller mer. Psykopatiske trekk har vi alle sammen. Men psykopati er ikke noe man kan ha mer eller mindre av. Har du truffet på en psykopat, er rådene entydige: Snu ryggen til og kom deg vekk! Du kan ikke forandre en psykopat. En fullblods psykopat har sannsynligvis en medfødt defekt som ikke kan repareres.

Møtet med psykopaten satt sine spor

I denne leserhistorien kan du lese om en mann som er sikker på at han har kommet seg vekk fra en kvinne med sterke psykopatiske trekk. 

Jeg vil først takke for at det i den senere tid er blitt mer og mer diskusjon rundt dette temaet. Et tema som er en godt skjult skyggeside i samfunnet. Godt dekket og gjemt grunnet mange årsaker.

Siste tiden på diverse kanaler florerer det nå dokumentarer fra den virkelige verden- både ifra familie, kriminelle og vanlige parforhold. Man kan nesten si at kulturen og vårt levesett generelt hardner til. Dette kan vel gjenspeiles som om nesten hele vår sivilisasjon i dag er blitt mer kynisk og hensynsløs, men det er en større global debatt. Alt i alt så påvirker det denne verdens veven. Jeg har fulgt med, mye. Lest, gransket i forskjellige media og sett dokumentarer. Jeg har også oppsøkt nettsteder for folk med samme opplevelser som meg selv. Hvorfor? Fordi jeg er ganske sikker i dag, på at jeg en gang i tiden gikk rett på en psykopat. Alt jeg leser og innhenter av informasjon, gjør at jeg skjønner at denne personen scorer høyt. Bortsett fra noen få personlighetstrekk som jeg helt ærlig er usikker på.

Min historie er enda ikke bearbeidet, fordi jeg ikke blir trodd nok. Ikke noe annet enn at noen rynker positivt på nesen, som at “ja her er det nok noe”. Men, ingen griper fatt i det. Andre mener at det er meg, mine følelser og vrangforestillinger. Jeg har oppsøkt hjelp to ganger uten å bli hørt. I stedet tilbakeføres det til at det er meg som har problemene. Desverre har denne personen det gjelder kommet seg unna. Det vil si, det hele var så godt planlagt og nærmest som en genistrek for min psyke. Jeg ante hele tiden at det var noe, men det var ikke noe jeg kunne sette fingeren på, som om jeg var inne i et finmasket nett. Her oppdaget jeg også at jeg var nedbrutt, invadert og at denne personen var kommet inni meg. Brutt ned mine psykiske grenser og mitt forsvar.

Det vanskeligste for meg er at jeg er mann

Det mest vanskelige for meg, er at jeg er en mann. Dagens samfunn er gjennomtrengt med holdninger om at det er mannen som er psykopaten. At det er få kvinner som utvikler psykopati. Så leste jeg VG for en måned siden- nye mørketall sier de. Det er like mange kvinnelige som mannlige psykopater.

Jeg vet ikke om jeg noen gang ville kunne fungere igjen som før, jeg ble traumatisert og overgrepet, er hva de kaller grotest eller bissart. Av å ha blitt så nedbrutt ble jeg etterhvert sett på som rar. Der begynte alle mine forståelser. Det var fryktelig vondt fordi en blir så annerledes av alle transformasjonene som etterhvert kommer når psyken brytes ned. Personligheten forandrere seg. Men, som psykopaten sa i en førende og påvirkende ordsetting: “Jeg liker de som er litt rare. Ikke som alle de andre”. Ved forskjellige teknikker bruker den dominante hele tiden hersketeknikker- når en er for nedbrutt bygger hun deg litt opp for å holde deg i det hele. Nye vonde hendelser skjer, noen tider så ofte at en bare ligger, som et felt bytte. Jeg oppdaget hvor enormt nyansert og trenet denne personen var å lese kroppsspråk, også seksuelt. Dette gjorde meg skeptisk og redd. Men, de nyter akkurat dette, det tilfredsstiller dem psykisk.

Jeg sa jeg bare vil dø – hun lo av meg

Til sist kom nedturene på rad og rekke og til slutt sa jeg: “Jeg vil bare dø!” Hun lo. Dette var over telefonen. Etter denne samtalen var jeg så deprimert og tungsinnet. De suger og tapper for energi slik at man ikke greier å tenke. Dermed kunne det endt med selvmord. Litt av en taktikk. Skal en sikre seg for å ikke bli dømt for mord, kan en jo få den andre til å drepe seg selv. Ingen rettslige bevis om hva som førte til hva. Disse forholdene er en slags lov i all hemmelighet.

Tilfredsstillelsen ser man på mange måter. Den kan uttrykkes direkte. Du kan se et smil eller et slags oppgitt madonna-aktig smil. Nesten oppgitt. Det er et skjult triumferende smil. Dominansen hersker ved siden av triumferende og seirende smil. Så de vet at de påfører smerte, men føler det ikke. De har bare en kognitiv forståelse. De bryr seg ikke om offeret, for dette er bare en lek eller et spill. Sånn en utrolig god persona kan likevel gjemme et monster. Uansett hvilket kjønn. Manipuleringen er slik, oppdaget jeg, at til å begynne med godtar enn det i små doser. Alle gjør det. Men, psykopaten bruker disse dosene for å sjekke om du forstår hva som skjer, om du godtar det eller ikke. Deretter øker de dosene etterhvert. Disse små løgnene vi godtar blir inngangen til en edderkopp som veveer deg inn i sitt nett. Nå vet den at den har muligheten- offeret har godtatt. Manipuleringsteknikkene er så nyanserte og løgnene er som notoriske lystløgnere, uten samvittighet. Slik kan man ikke lese det på dem, en tar det for en sannhet. De kan manipulere med å lyve når de først blir tatt i en liten hvit løgn, de kan merke at den andre senser. Da er de raske med å få offeret til å tro at det er dem selv som er årsaken. Jeg var i et slikt fangenskap i fem år. Jeg holdt på å ta livet av meg. Jeg ødela, eller fikk ødelagt, fremtiden. Etter alle disse årene står jeg fremdeles på stedet hvil- ødelagt og bitter. Jeg er bitter for skaden som er gjort, men også bitter på en fremtid som nok nå ikke lenger er mulig.

Min psykopat er en kvinne. Hun er ganske høyt oppe i norsk næringsliv. Jeg vet at familien hennes i dag beskytter henne (som jeg så på Skavlan gjør familien det, og jeg har selv sett det i ettertid at ungen var med å dekke over). Psykopater i en familie blir beskyttet fordi de er en del av familien og en vil skjule personen som er det. Både for sin egen del, samt familiens. Samtidig manipulerer psykopaten så godt i rettssystemet. Det burde bli forslag på stortinget om at de må hjernescannes om de er mistenkte for å ha utført handlinger som psykisk terror. James Fallon (les: se under videoer for å finne episoden av Skavlan som det referers til) er psykiater selv, han var psykopat og visste det ikke før han så sin egen hjernescanning. Så kanskje også behandlere burde hjernescannes før de fikk løyve om behandlingsklinikk- eller før de fikk jobbe i det offentlige. For disse menneskene er som kameloner og de er vanskelige å oppdage.

Jeg kom såvidt unna

Jeg kom så vidt unna. Jeg tenker at personen kanskje lot meg gå, eller at jeg var så langt unna fysisk, og såpass på vakt- kanskje jeg hadde for skjønt mye? Jeg hadde også angst og depresjoner som hang fast i meg samtidig. Samtidig opplevdes et sterk tvetydighet til denne personen- forelskelse og tiltrekning var også å finne i følelseskaoset! Psykopaten føler ikke noe av dette er personlig, men er en perfekt god skuespiller som får deg til å tro at dette gode som vises er ekte. Det er som hjernevasking.

Hellet mitt var at jeg ikke hadde gitt helt etter, den siste energien jeg hadde. Men, personen fortsatte sporadisk, eller timet. Av og til kom det telefon eller melding eller annet som vekte frykt og følelser. Et forsøk på å psyke meg ned igjen. Jeg råder alle som mistenker at personen de har møtt, som senser intuitivt at noe er galt, stopper opp litt. Hør på magefølelsen og avslutt på en vennlig og hurtig måte. Kom deg unna!

 

LES OGSÅ:

Diagnose: Psykopat! Kan noe gjøres?

Kvinner kan også være psykopater (Politiken, dansk)

“Beware the psychopath”  (Artikkel på engelsk, psykopaten som samfunnsbygger)

Ble han drept av en kvinnelig psykopat?

Har du levd sammen med en kvinnelig psykopat?

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om kvinne og psykopat? Har du truffet på en?  Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (2)

 1. Maylill

  Jeg opplever selv vår kvinnelige nabo som akkurat slik du beskriver. Hun er et ondt udyr mens hun har en uskyldig “stakkars lille meg”-adferd overfor alle andre. Hun krenket meg dypt for et par dager siden slik:
  Det er vondt for meg å fortelle dette, men jeg gjør det likevel for å vise hvor hinsides en psykopat er.
  Jeg gikk ut i hagen og skulle plukke en blomst for å sette i vase. Men først bøyde jeg meg for å se etter firkløver. Jeg pleier å gjøre det. Idet jeg reiser meg ser jeg vår kvinnelige nabo stå krokbøyd og stirre oppi baken på meg. Og så løp hun og gjemte seg bak hjørnet. Hun bor vegg i vegg med oss her. Jeg har for lengst tatt avstand fra henne. Derfor hevner hun seg på meg. I disse få sekundene fikk jeg se en utrolig frekkhet, total mangel på samvittighet og respekt, dypt hat og intens forakt, og en djevelsk ondskap. Dere menn og kvinner som har erfart kvinnelige psykopater: Det finnes noen som tror på dere. En av dem er meg. Men jeg blir heller ikke trodd av det offentlige. Jeg ser klart at masse psykopater jobber i det offentlige der de får makt til å bestemme over andre mennesker. F.eks. saksbehandlere i kommunen, Nav, leger, advokater, osv.

 2. Anonym

  Ja, helt utrolig at de ikke blir gjennomskuet av det offentlige! ! Enig med at MR skanning skulle vært pålagt for å stå i jobber, der alle har med mennesker å gjøre !! Spesielt psykologer, leger, sykepleiere, alle i helsevesenet.

  Kort fortalt, spanderte jeg ferie på henne, da vi kom hjem fikk hun meg tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling, lukket post. Jeg var offer som årsak av dehydrering og matforgiftning der vi var på ferie. Hun tvang meg til å ta sin bektrews medisin m.m jeg ble helt “tommelomsk”. Hun stengte meg inne på rommet de siste dagene, ingen mat osv fikk meg nesten innlagt på en muslimsk institusjon !! Jeg tenkte på min sønn som ventet hjemme, da fikk jeg kraft til å komme meg hjem. Mannen hentet oss på flyplassen, kjørte rett til legevakten. Jeg satt i et rom for meg selv, hun snakket med legen i et annet rom. Plutselig var hun vekk og sykepleieren fulgte meg ut i ambulansen. Jeg var så utmattet at orket ikke snakke, bare tenkte at jeg sikkert ble kjørt hjem. Da havnet jeg på psykiatrisk avdeling. Jeg tenkte bare få mat og søvn, så fixer jeg resten når jeg får energien tilbake. Kom hjem etter 3 uker pga regelverk. Tok medisiner jeg IKKE skulle ha for å “oppføre meg” til jeg hadde nok energi til å forklare psykiateren hva som egentlig hadde skjedd. Han ble rystet, mildt sagt !! I dag jobber dette monsteret som vernepleier evt i bufetat i Bergen !! Hun lager dramatikk og e utspikulert og taktisk, uten tvil psykopat !! Tilslutt skilte mannen seg fra henne, håper virkelig han har komt seg vekk, men de har 1 barn, og som dere vet, er det veldig komplisert! !
  Jeg kommer til å skrive bok om dette, så da beskrives mer detaljerte situasjoner og erfaringer jeg har hatt.

  Beste tips er : KOM DEG VEKK, på en lur måte, men så fort som mulig !!

  Anonym

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.