Psykopater ser seg ikke selv

Start Null Kontakt i dag

Når du endelig har klart å bryte med psykopaten – enten ved at du ble dumpet, eller selv forlot ham/henne – så er det av essensiell betydn

Les mer