De vanskelige bruddene

I årene etter skilsmissen har hun jevnlig gått til psykolog. Livet fikk seg en trøkk da rammene rundt tre små barn brøt sammen. Brudd skjer på mange p

Les mer
Psykopater ser seg ikke selv

Start Null Kontakt i dag

Når du endelig har klart å bryte med psykopaten – enten ved at du ble dumpet, eller selv forlot ham/henne – så er det av essensiell betydn

Les mer