De vanskelige bruddene

De vanskelige bruddene

I årene etter skilsmissen har hun jevnlig gått til psykolog. Livet fikk seg en trøkk da rammene rundt tre små barn brøt sammen. Brudd skjer på mange plan i livet og de er nesten alltid vanskelige å håndtere, mener hun. Mange får lyst til å synge ut sin urett, oppklare misforståelser og hevde sin uskyld, men det har så liten verdi når det kommer til stykket. Årsaken angår som regel bare deg selv og noen ganske få. For alle andre går livet videre akkurat som før.

LESERHISTORIE: Det har alle brudd lært meg: Brudd kan gjøre smertelig vondt, men det har liten verdi å blåse ut forklaringer, eder og galle. Ikke minst er det fånyttes når motstanderen har narsissistiske eller psykopatiske trekk. Uansett hva du sier eller hva du gjør, du vil aldri få noe som helst empati for din opplevelse av hva som er vanskelig. Historien må derfor være som den er. Hvem som har rett, hvem som har skyld er ganske så uvesentlig i fortsettelsen. Den som aldri kommer seg videre tretter også ut sine omgivelser mer enn det gavner.

Brudd er aldri enkelt. Verken privat eller profesjonelt, men ingen er dømt til å fortsette en tilværelse der forutsetningene ikke er gode. Derfor er både skilsmisser og oppsigelser en del av hverdagen. Noen ganger er det kanskje for enkelt å bryte? Burde vi ikke ha anstrengt oss litt mer for å finne en utvei? Noen brudd skjer impulsivt, mens andre brudd skjer fordi man tror gresset er grønnere på den andre siden eller man føler seg sveket av partneren eller samarbeidspartneren. Mange brudd burde aldri ha skjedd, mens andre representerer starten på nye muligheter og et helt nytt liv. Det er like mange omstendigheter som brudd. Til syvende og sist har man ikke noe annet valg enn å akseptere at brudd skjer. Vi kan alltid diskutere et brudds årsak. Det beste er allikevel å akseptere at det skjer og gå videre på beste måte.

Det er et trist faktum at ikke alle takler brudd like godt. De kan sette i gang prosesser som er både vonde og uverdige. Jeg husker en betroelse fra en næringslivsleder jeg satte høyt. Han fortalte meg at han hadde fått en oppsigelse fra en av sine nærmeste ledere. Han sa; han vil helst at jeg skal være lei meg, komme opp med nye betingelser og trygle ham om å bli. Jeg synes det er trist at han slutter, men når han mentalt har kommet så langt at han har levert inn sin oppsigelse, så skal han få gå. Jeg trenger ikke medarbeidere som ikke gir jernet hundre prosent. Når jeg derimot  ikke ber ham om å bli, så ser jeg at han blir usikker. Det var ikke det han ventet.

Den betroelsen ble hengende igjen som en knagg for læring. Det har ingen hensikt å kjempe mot vindmøllene. Noen ganger er det best å akseptere at mennesker rundt deg ikke vil, respektere valget og la de gå. Vi har alle frie valg. De gangene valgene ikke respekteres, problemer oppstår og vanskeligheter skapes, er det som regel personlighetstrekk som skaper problemer. Noen mennesker aksepterer aldri et brudd. De vil alltid insistere på at du blir. Krenkede narssisister skal du passe deg for. Det er mange av dem. De tar alltid hevn.

Lykkelig er den som kan stå i et brudd og skilles i fred og fordragelighet. Det krever både raushet og overbærenhet. Næringslivet har mange narssisister. Det er trekk ved narsissisten som gjør denne til en dynamisk og fremgangsrik leder. Møter du denne personligheten i konflikter kan den bli tøff å håndtere. I bitre skilsmisser ender omsorgen for barna alltid i retten, som regel med dom. Narsissisten tar hevn og samarbeider ikke. Andre må gripe inn og bestemme. Slike brudd blir svært krevende å håndtere, men trøblete prosesser i ettertid viser gjerne at bruddet var riktig og indikerer som regel at tilværelsen sammen heller ikke var uten friksjon.

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om dette innlegget? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

1 Comment

  1. anonym

    August 7, 2015 at 6:04 pm

    En er griseheldig når en ikke har de store følelsene for det mennesket som skal vise seg å hevne, skade, ta fra deg det viktigste i livet ditt nemlig ditt eget barn. Og det er godt en ikke vet hva mennesker er i stand til; ellers ville en vært i deres sko! Etter hvert som tiden går ser flere og flere de gale sidene. Men det viktigste; en må selv holde hodet hevet, uansett hvor vanskelig det er i blant. Mitt viktigste budskap akkurat nå er; tro ikke alt du hører, si ikke alt du vet, da sparer du mange bører på vei til samvittighet.” Er det noe psykopatoffere er utsatt for så er det løgner!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.