Innlegg

Hvorfor det er vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat

Der er sakkyndig som bestemmer

Advokat Anders Flatabø forteller i dette innlegget hvorfor det er vanskelig å møte motparter med psykopatiske trekk i rettssaker. Han forklarer hvordan de uten empati kan lyve og manipulere med stor letthet, og ta stor risiko – uten å være særlig redd for konsekvenser.

Skrevet av advokat Anders Flatabø

SIGNERT INNLEGG: En ekte psykopat vil normalt gjøre en god figur i retten gjennom å være sjarmerende, spille offer, være selvsikker og ikke minst gjennom å lyve om og vri seg unna problematiske temaer i saken.

Psykopater blir derfor ofte trodd helt eller delvis, da de lyver uanstrengt og virker overbevisende gjennom selvsikkerhet og sjarm. Samtidig er det i sivile saker få konsekvenser av å lyve for den dømmende rett.

Forskjell på å ha rett og å få rett

Mange vil i møte med psykopaten i rettssalen erfare at det er forskjell på å ha rett, og å få rett! Det tar lang tid å avsløre en psykopat i det virkelige liv, og det er derfor naturlig nok vanskelig for en dommer eller sakkyndig å oppdage at vedkommende har med en psykopat å gjøre i den korte perioden en sak eller utredning pågår.

Vi i Advokat Oslo har profesjonell erfaring med psykopati, og vet hvordan det er å møte en psykopat i en rettssak. Vi vil i våre artikler om psykopati fortelle litt om hva som gjør det vanskelig å vinne et søksmål mot en motpart med sterke psykopatiske trekk, men vil vil også forsøke å si noe om hvordan slike saker kan vinnes.

Psykopati er et karakteravvik, ikke en diagnose

For ordens skyld må det presiseres at psykopati i dag ikke lenger er noen medisinsk diagnose, men et begrep som benyttes for å beskrive personlighets-forstyrrelse eller karakteravvik hos mennesker.

Personlighetsforstyrrelsen og avviket skyldes normalt en skjevutvikling oppstått i barndommen, der det først har oppstått tilknytningsforstyrrelser fra alderen 0-4 år etterfulgt av ustabilitet i hjemmet. Psykopaten har ofte et anstrengt forhold til egen far eller mor. Likevel vil folk som betegnes som psykopater kunne ha en diagnose etter ICD-10 med dyssosial eller paranoid personlighetsforstyrrelse, og i noen tilfeller lide av oppmerksomhets-forstyrrelser som eksempelvis ADHD mv. I Ot.prp.nr.11 (1998-1999) om lov om etablering og gjennomføring av psykiske helsevern er det på side 154-155 uttalt at psykopati i utgangspunktet ikke anses som en alvorlig sinnslidelse:

«Utgangspunktet er at karakteravvik – herunder psykopati – i alminnelighet ikke kan anses som alvorlig sinnslidelse, men det kan være hjemmel for å anvende tvungent psykisk helsevern overfor personer med store karakteravvik, hvor lidelsen medfører tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen.»

Hva skal til for å regnes som en psykopat?

Det er svært få mennesker som tilfredsstiller alle vilkårene for å få diagnostisert psykopati i form av en personlighetsforstyrrelse, I dag benyttes «The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)» som er en sjekkliste over 20 psykopatiske trekk, som er følgende:

■ Overfladisk sjarm, eventuelt glatthet

■ Selvsentrert, eventuelt storhetsideer om egen verdi

■ Kjedsomhet, stadig behov for nye impulser

■ Uttalt løgnaktighet, eventuelt bedrageri

■ Bløffing, manipulasjon

■ Manglende skyldfølelse og anger

■ Grunne følelser

■ Ufølsomhet; manglende innlevelsesevne i andres situasjon/verden

■ Snylting på andre, eventuelt utnyttelse av andre

■ Oppfarenhet, lav aggresjonskontroll

■ Promiskuøs seksuell atferd

■ Atferdsproblemer allerede før 12-årsalder

■ Urealistiske planer for fremtiden

■ Impulsivitet

■ Uansvarlig foreldreatferd hvis personen har barn

■ Hyppige ekteskap/samboerforhold

■ Ungdomskriminalitet før 15-årsalder

■ Bryting av prøvetid; gjentagelse av ulovlige handlinger som er domfelte

■ Ansvarsløshet

■ Ulike typer lovbrudd (f.eks. narkotika, frihetsberøvelse, seksuelle overgrep, vold)

Kilde: Store norske leksikon

I The Hare checklist gis det en score fra 0-2 avhengig av om vedkommende oppfyller noen av de 20 kriteriene med ingenting (0), delvis (1) eller i stor grad (2). Maks poengscore er dermed 40, og man må score over 30 poeng for å bli klassifisert som «klassisk psykopat». I Storbritannia behøver man bare 25 poeng.

Psykopati i rettslige prosesser

I rettssaker opplever vi som advokater at psykopati dukker opp spesielt hyppig i familierettslige saker om barnefordeling eller økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Årsaken til at en psykopati i familiesaker for retten ikke er uvanlig, er at dersom du forlater en psykopat, mister psykopaten kontroll over deg og/eller barna. Psykopaten vil da bruke alle midler for å få tilbake kontrollen. En psykopat er også «eiesyk» i forhold til egne penger, bolig, bil mv., slik at det oftere enn ellers blir søksmål som følge av at psykopaten ikke klarer å anerkjenne motpartens berettigede krav under skifte mv. Vedkommende ser på tvistegjenstanden som «sine penger» eller «sine barn».

Et annet rettsområde vi kan se mennesker med psykopatiske trekk, er nabotvister. Psykopatens sykelige trang til å «beskytte eller ivareta sin eiendom» medfører ofte at man ikke kommer til pragmatiske løsninger som ivaretar et godt naboskap.

For psykopaten er rettssaken et spill, der alt handler om å vinne. Seier er overordnet, og psykopaten er ikke redd for konsekvenser av løgn eller skitne triks. Psykopaten vil bruke de samme manipulasjoner og sjarm han bruker i det virkelige liv for å bli likt hos dommer og andre, samtidig som han vil forvrenge sannheten og destabilisere sin motpart så langt han eller hun kan.

En psykopat vil normalt være risikosøkende, og en psykopat vil i et søksmål ofte ta sjanser som vanlige mennesker ikke ville turt å ta. Psykopaten er i liten grad avskrekket av søksmålsrisiko eller å bli avslørt for løgn under en rettslig prosess. Samtidig har ofte psykopaten høy sosial intelligens og er veltalende, og er vant med å slippe unna ansvar gjennom sjarm, seksualitet (spesielt hos kvinner), manipulasjon, løgner eller offerrolle. En psykopat vil gå svært langt i å skaffe seg det han eller hun mener er «sin rett». Vi ser derfor ofte psykopater involvert i saker som omhandler forfalskning av dokumenter eller fremsettelse av påstander, som innebærer risiko for senere straff.

Psykopatiske trekk kjennetegnes av spesielt mangel på empati, ekstrem egoisme, narsissisme, behov for å bryte ned andre, behov for å utnytte, tjene penger på, kontrollere og eie andre mv. Imidlertid trenger ikke vedkommende person å inneha alt for mange av de trekk eller egenskaper som er listet opp i «The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)» for at man kan si at en person har «psykopatiske trekk».

I våre neste tre artikler vil vi forklare nærmere om 1. Hvorfor det er vanskelig å vinne mot en psykopat i en søksmålssituasjon, 2. Nærmere om psykopatens taktikk med avledning, villedning, provokasjon og manipulasjon og 3. Hvordan man faktisk kan vinne søksmål mot en psykopat.

Skrevet av Advokat Anders Flatabø hos advokatfirmaet Oslo Advokat RUV

 

 

LES OGSÅ:

I Hannibals hode | forskning.no

Jeg har avtalt å møte en psykolog på Brøset, en avdeling under St. Olavs Hospital i Trondheim. Psykologen har gransket kriminelle psykopater og kan kaste lys …

Hvorfor tiltrekkes noen kvinner av farlige menn? | forskning.no

… rekke forskjellige former for vold, kriminalitet og antisosial atferd, oppga at hun tror «at det er kvinner som fascineres av psykopaten, som ikke har grei moral.

Forskningen i fengsel | forskning.no

Hun regner også med at mellom 15 og 25 prosent er psykopater. … Det store spørsmålet blir: Kan psykopati og farlige personlighetsforstyrrelser behandles med …

 

I Norge er «psykopat» enda ingen diagnose

Diagnose: psykopat! – kan noe gjøres?

Psykopat? Her er alle kjennetegnene.

En psykopat lyver om absolutt alt

10 gode råd – hvordan bryte med psykopaten

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen? Kjenner du deg igjen? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (4)

 1. Når psykopaten slår til med alle løgnene sine, blir det overveldende.
  En får sjokk, satt ut av spill. Hvordan kan en forsvare seg mot masse løgner?
  Det er en skrekkopplevelse. Også det å se den mannen du kjenner som en tøffing, hardhaus og uten følelser for andre mennesker ta på seg maska som den det er synd på. Han ser plutselig ut som offeret, lei seg med tårer i øynene, det hele var et gedigent skuespill. Det verste er at selv da han vant saken, var han ikke ferdig med å hevne seg. Det pågår fremdeles. Syns synd på datteren vår, hun får virkelig lide for det å vokse opp med en psykopatfar!

 2. Knut Myrebøe

  Et vesentlig problem er at psykopater som hovedregel søker stillinger hvor de kan kontrollere andre. De som mislykkes/blir gjennomskuet i Privat Sektor, går til Offentlig Sektor. Men der er det så mange psykopater fra før at trengselen blir for stor. da finner de seg en Menighet de kan herje med – for eksempel! Vi mistet alt vi eide til en Tannlegepsykopat. Og jeg er jo bare ingeniør og da tapte jeg XX Gård til 30 millioner og ble frastjålet løsøre for ca. 1,5 millioner. Men nå ser det ut som vi har taket på denne Mafiaen.

 3. Anonym

  Please help!

  Need help in sweden. Where do i go/call?
  The Psykopath is working as a licensed (Psykolog) and has taken the children. Not seen my children for years.

 4. Marlene

  Hei ,

  Jeg har hatt et forhold til en psykopat i 15 år. Ble totalt hjernevasket og måtte komme meg ut . Er nå under total taushet og savner han helt forferdelig . Jeg har gitt ut en bok Sin Masters tøs da dette har vært et seksuelt undertrykkende forhold . Han har hatt mange og fått kontakt med en annen som klarte å komme seg unna han . Les gjerne boken mim . Han hadde akkurat gått fra meg for 2. Gang når jeg skrev den . Jeg var fullstendig hekta og trodde jeg skulle bli gal . Ville bare gjøre slutt på alt

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.