IntervjuPsykopaten

Hvem er egentlig psykopaten?

Hva beskriver psykopater

Hva er en psykopat, hvordan oppdager man at noen er psykopat og ikke minst: hva gjør man når man støter på en psykopat? For å få noen kvalifiserte synspunkter på tematikken, har vi slått av en prat med psykolog Zemir Popovac.

Zemir har skrevet om personlighetsforstyrrelser og han underviser i personlighetspatologi på Høyskolen på Gjøvik, AHUS og Velferdsetaten i Oslo. Til daglig arbeider han som terapeut i Favne Psykologbistand.

Foruten de nevnte temaene, snakker vi om hvordan psykopaten tvinger sine relasjoner inn i en underdanig posisjon, og hvordan selvfølelsen gradvis brytes ned hos de menneskene som lever tett på psykopaten. Men først:

PSYKOPATEN.INFO: Hva er psykopati? Mange lesere tenker på dette som en egen kategori, men er det egentlig det?

ZEMIR: Det som først og fremst kjennetegner psykopaten, er at han eller hun har svak evne til empati og medfølelse. Psykopaten har en kynisk tilnærming til andre mennesker og psykopatens handlinger har alltid et egoistisk preg. I tillegg kommer manglende evne til anger.

zemir

PSYKOPATEN.INFO: Kan vi ikke alle være drittsekker fra tid til annen?

ZEMIR: Man trenger ikke å være psykopat om man innimellom oppfører seg ufyselig overfor andre. Det psykopatiske ligger i at man har et egoistisk, manipulerende og utnyttende forhold til andre, uten å evne å oppleve medfølelse og anger for det man utsetter andre for. Det finnes også grader av psykopati, fra mild til alvorlig.

Psykopater fordeler seg over et stort spekter, og kan ikke beskrives som en enhetlig gruppe. Poenget er at psykopatens egoisme ligger der som en grunnholdning og forekommer hyppigere og med større intensitet enn hos dem vi kaller drittsekker.

PSYKOPATEN.INFO: I personlighetspsykologien snakker vi om forstyrrelser når det er fravær av fleksibilitet i personligheten. En paranoid er paranoid i alle sammenhenger, en narsissist vil alltid lete etter en mulighet til å fremkalle beundring og en unvikende personlighet vill alltid søke å unngå sosiale situasjoner.

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Det er den manglende fleksibiliteten som kjenner personlighetsforstyrrelsene. Det samme gjelder psykopaten. Selv om vi fra tid til annen har såret noen med vilje eller opptrådt kynisk så er vi ikke psykopater.

ZEMIR: Selvsagt er vi ikke det. Poenget er at psykopaten opptrer instrumentelt og uten anger på tvers av situasjoner og relasjoner. Det betyr at han ikke bare er målrettet og taktisk når han forhandler om høyere lønn, men også når han diskuterer med sin partner.

PSYKOPATEN.INFO: Mange sier at psykopaten mangler empati, men psykopaten vet vel godt hva han eller hun gjør? Man kan ikke manipulere andre mennesker uten å ha god følelsesmessig innsikt.

ZEMIR: Det er riktig, psykopaten vet utmerket godt hvilke følelser han eller hun induserer, eller skaper i andre. Vi sier derfor at psykopatens evne til å forstå følelser er kognitivt intakt. Poenget er at når psykopaten induserer en følelse i deg, så oppstår det ikke tilsvarende medfølelse i ham eller henne. Her må vi skille mellom forståelse og innlevelse. Hvis vi ikke har innlevelse i den andres sårbarhet, så bryr vi oss heller ikke, og vi gjør ikke noe for at den andre skal føle seg bedre. Med mindre vi har noe å vinne på det. I ekstreme tilfeller av psykopati der det også er snakk om sadisme, vil man kunne se at psykopater finner en bissar glede ved å indusere smerte i andre.

PSYKOPATEN.INFO: Med andre ord, bare tanke og ikke følelse. På samme måte som når vi vet at vi driver med noe som er farlig, men vi klarer ikke å slutte fordi vi ikke kjenner angsten…

ZEMIR: Nettopp. Psykopater kan være svært gode til å lese og forstå andre mennesker, men denne forståelsen er ikke knyttet til noen medfølelse. Fravær av medfølelse, forhindrer imidlertid ikke psykopaten i å simulere både empati og omsorg. De kan “late som” bare for å oppnå en egen vinning.

PSYKOPATEN.INFO: Dette er jo underlig. Har ikke psykopater følelser?

ZEMIR: De har følelser, men har svak medfølelse med andres mentale smerte. Igjen, vi snakker om en heterogen gruppe mennesker med variasjon i forhold til egne følelser. Det er imidlertid noen kjennetegn som man kan se hos mange av de med psykopatiske trekk. Det finnes studier som viser at psykopater har vanskeligheter med å oppleve angst som en indre regulator av egen atferd.

De stopper ikke med en aktivitet selv om den er farlig. Noen studier viser at de også har en svakere evne til å lære av smertefull erfaring. Enkelte studier ved hjelp av EEG (måling av hjernens elektro-kjemiske aktivitet) viser også noe svakere aktivering i de hjerneområdene som har med sosial inetraksjon (medfølelse og empati) å gjøre.

Enkelte forskere opererer med to begreper av psykopati: primær psykopati og sekundær psykopati. Primær psykopati er en personlighetstilstand med sterk forankring i genetikk. Disse er født med redusert evner til å oppleve angst, føle empati og medfølelse. I tillegg har de lærer lite av smertefull erfaring. Disse kan allerede som barn utvise antisosial atferd og ha en større stresstoleranse og høyere smerteterskel.

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Den andre gruppen har det man kaller sekundær psykopati. Dette er personer som har vokst opp under vanskelige betingelser og som har lært seg en kynisk væremåte for å kunne klare seg.

PSYKOPATEN.INFO: Spredningen i personlighet blant psykopater er selvsagt stor, er det slik at en del mennesker med denne type trekk, kan fungere helt fint, uten å være til bry? Man kan vel være kynisk uten å gjøre skade på andre?

ZEMIR: Det kommer an på hvilket verdigrunnlag psykopaten er forankret i. Jo sterke innslag av ondartet narsissisme, desto større sannsynlighet for å utnytte og overkjøre andre. Enkelte psykopater kan ha grandiose forestillinger om seg selv som de beste lederne. Disse vil kunne opptre manipulativt for å realisere seg som dyktige foretningsmenn eller politikere uten å åpenbart skade andre, fordi de skjønner at det vil kunne slå tilbake på dem. Her finner man de manipulerende intrigemakerne som kan sette opp folk mot hverandre for egen vinning. Enkelte forskere kaller slike psykopater for vellykkede psykopater.

Når det kommer til disse såkalt vellykkede psykopatene, så vet man mindre om dem. De er vanskeligere å forske på, fordi de er opptrer mer i det skjulte enn dem som for eksempel kommer på kant med loven.

PSYKOPATEN.INFO: Når du nevner de vellykkede psykopatene, så kommer vi inn på et annet spørsmål, som mange stiller seg: har psykopatene bedre kår i dag enn før?

ZEMIR: I et samfunn som verdsetter og oppmuntrer konkurranse og større grad av selvrealisering, er det lettere for psykopaten å nå opp, enn i et samfunn der fellesskapsverdiene er mer verdsatt. Dette er det bred enighet om i litteraturen. Psykopaten er jo villig til å ta i bruk flere midler, og når folk først og fremst vurderes for hva de har oppnådd, og ikke hvordan, så favoriseres de som kjemper hardest. Der finnes nok en del politikere og ledere blant de denne gruppen.

PSYKOPATEN.INFO: Mange av de vellykkede psykopatene har også barn. Kan disse være gode foreldre?

ZEMIR: I teorien kan psykopaten oppdra barn som blir velfungerende og empatiske mennesker, men sjansen for at det går galt, er stor. Husk at psykopaten er like kynisk overfor alle. En kan tenke seg at barna i noen tilfeller kan bli en narsissistisk forlengelse av psykopaten selv. Barna må realisere den psykopatiske farens eller morens drømmer. Hvis barna er flinke, og blir like vellykket som psykopaten krever, så finnes det nok eksempler på at dette kan gå bra. Vi må imidlertid huske at psykopaten er svært kontrollerende og barn av psykopater har svært trange kår for individualitet. I tillegg vil de oppleve ekstreme forventninger. Med andre ord, det er mulig, men de fleste barn vil jo ikke kunne passe inn i det bildet som psykopaten har sett for seg.

PSYKOPATEN.INFO: Vi vet jo også at en av de mest skadelige foreldrestiler er kontrollerende oppdragerstil… Er det andre måter barn kan bli skadelidende på?

ZEMIR: Mange psykopater kan også oppleve barna som konkurrenter, og vil ikke at barna skal overgå dem eller utfordre dem. Det hører også hjemme i foreldrerollen å føle seg utilstrekkelig fra tid til annen. Dette vil psykopater ha vanskeligheter med å roamme. I slike familier vil barna kunne oppleve devaluering og psykisk mishandling.

PSYKOPATEN.INFO: En ting er foreldre-barn-relasjoner, hva med parrelasjoner? Vi får mange spørsmål om parforhold og mange lurer på hva de skal se etter og hvordan de skal agere i møte med psykopaten.

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

ZEMIR: Dersom du i parforholdet ikke opplever at partneren kan innrømme feil, ta initiativ til å reparere etter vanskelige hendelser eller at partneren alltid mener at andre har feil, da er du kommet i en relasjon der du enten må være underdanig eller søke hjelp, kanskje til og med komme deg bort. Hvis partneren din i tillegg er slik i de fleste av sine relasjoner (jobb, familie, venner), kan det være tegn på at det er noe med hans/hennes personlighet som skaper vansker.

PSYKOPATEN.INFO: Hva er det som gjør at partnere holder ut å leve sammen med psykopater?

ZEMIR: Ofte handler det om en redsel for å forlate psykopaten. Man blir gjerne fortalt hvor heldige man er som er sammen med ham eller henne, at man ikke vil få det bedre andre steder etc. I tillegg ødelegger psykopaten partnerens selvfølelse på subtilt vis.

PSYKOPATEN.INFO: Dette er farlig.

ZEMIR: Det er det. Psykopaten transporterer “all dritten sin” over på “offeret”. Siden han selv ikke har evnen til å føle skyld eller anger, blir offeret sittende med disse følelsene og over tid identifiserer offeret seg med dem. Man kan kjenne seg verdiløs og tro at feilen ligger i en selv.

 

LES OGSÅ:

Hvorfor noen likevel blir værende hos psykopaten

Dokumentar på NRK: Hva er en psykopat?

Filmar og bøker teiknar eit bilete av psykopatar som karismatiske, valdelege menneske som er heilt blotta for empati. Dei er like fascinerande som dei er skrekkelege. Men er dette biletet rett?

Dette kjennetegner psykopaten

Mangel på empati er gjerne et typisk kjennetegn på en psykopat, og ifølge psykolog og fagdirektør hos Psykopaten.info, Dag Øyvind Engen Nilsen, er det den følelsesmessige empatien de mangler og ikke den kognitive. Det er gjerne ikke noe galt med intelligensen til psykopaten, de kan kjenne igjen følelser når de ser dem, men de kan ikke kjenne på andres smerte, sier han til KK.no

Flere tusen Nordmenn er psykopater

Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har til NRK ett råd til dem som lever med en psykopat: – Dere burde springe!

Mitt liv som psykopat

Ordet «psykopat» får folk til å løpe vekk i frykt. Men psykopati er ikke så enkelt og svart-hvitt som de fleste tror. Og alle psykopater er ikke konebankere eller mordere. Om Fallon i NRK ytring.

Nyter andres smerte | forskning.no

De er vedvarende hensynsløse og krenkende i forhold til andres rettigheter, og de beskrives noen ganger som sosiopater eller psykopater. Innen psykologien blir …

 

……………………………………………………………………………………

NB! Se også diskusjonene som skjer på våre Facebooksider.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som “Leserhistorie – med egne ord”? Send til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg med teksten. Vi legger den enten ut som leserhistorie, eller bearbeider den redaksjonelt og i noen tilfeller bruker den som hovedoppslag. Send da en mail til leserhistorie@psykopaten.info – Om du ber om det sender vi deg teksten til gjennomsyn før den legges ut. Husk at mange finner hjelp og trøst i å lese andres historier og lære at de ikke er alene om sine opplevelser!

Vi setter veldig pris på om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det eneste som hjelper ofrene er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å bli fri fra psykopatens grep.

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (16)

 1. Takk for et fin og opplysende stykke. Håper flere psykologer får den samme innsikt.
  Ofte i stykker om psykopati viser man til et ondt, skummelt eller beregnende blikk . Dette har jeg alltid reagert på da det kan se ut som om man med letthet kan skille ut et menneske med psykopatiske trekk. Gid det hadde vært så vel. Dette er imidlertid ikke tilfelle.
  Øynene til han jeg prøvde å dele livet med gjennom mange år var vakre og ikke beregnende. Det jeg heller så i ettertid var at de var helt tomme!!!
  Syntes det blir galt å vise slike øyne, Det hører hjemme i Hollywood filmer,

  Vennlig hilsen Gina

 2. askeladden

  Sykt bra innlegg kjenner meg igjen uheldigvis som en sekundær ‘vellykket’ psykopat. ….noen mirakelkur?? Si ifra!!!

 3. Jeg vet ikke om jeg bor med en som er psykopat eller ikke.trenger å høres med noen som vett litt mer enn meg.jeg og min samboer har vært sammen i 5 år nå.har ett barn sammen.jeg har 2 barn fra Før og han har 3. Så vi er en stor flokk når vi er alle sammen.
  Årene har gått fint,har jo merket litt etter litt forandringer på min samboer.han blir ofte sur og veldig sint visst jeg sier han imot.han er ekstremt sjalu. Jeg skulle reise på jobbtur til Island og ham ringte meg flere ganger daglig, han ringte meg totalt pp turen 41 ganger, han gikk også inn I nettbanken og sjekket hvor mye penger jeg hadde brukt.når jeg kom hjem spurte han meg hvem jeg hadde pult med på turen.jeg blir så lei meg at jeg gråter meg selv I søvn opp til flere ganger I uken.har aldri vært utro og kommer hellet aldri til å Være d heller.han er veldig sint på mine barn.syns de sitter for mye hjemme på kvelder istedenfor å Være ute med venner.de er 14 og 9.ham har slått meg opp til flere ganger og da har han sagt at d var min skyld at ham gjorde d, jeg proveserte han. Noe jeg kan ha gjort men ikke alle gangene.han jobber I Nordsjøen så han er bortreist 14 dager.når han kom hjem sist gang ble han sur på meg for jeg var ute med min søster på konsert,jeg var ikke hjemme og tok han I mot med åpne armer.han rev av meg toppen som jeg hadde på meg og rev den I stykker.dette er ikke normalt I mine øyner.men jeg bor jo fremdeles med han da? Jeg vett ikke hva jeg skal Gjøre? Hadde en episode til I kveld som gjorde at jeg skrev dette innlegget. Han fant ikke laderen til mobile. Han sa at jeg hadde lagt den bort siden jeg hadde vasket der. Jeg kunne ikke husket å ha lagt den bort så jeg sa at jeg ikke hadde rørt den og jeg visste ikke hvor den lag. Kalte meg ei møkkakjerring og meg orket han ikke reise på ferie med. Da kjente jeg at jeg ikke orket mer.dette klarer jeg ikke mere. Er dette symptomer på at mannen ikke helt god? Jeg var også akkurat gravid men fant ut at jeg orker ikke flere barn og spesielt ikke nå når ham er sånn som han er.så jeg bestilte time til abort. Han kalte meg for barnemorder og han skulle fortelle dette til alle han kjente og til å med til dattera våres når hun blir eldre. Jeg er helt knust av dette. Kan noen hjelpe meg med å finne ut hva d er som er galt! Dette er jo bare noe av d som har skjedd men vett at mi datter på 13 vil helst ha han ut av huset.

  • Anonym

   Hei,
   Du bor i hvert fall med en mann som det ikke er verdt å leve med!
   Tryglet min mor om å forlate min far i alle år, men hun er der fremdeles og jeg har ingen kontakt med noen i familien mer…

  • Pakk sakene dine og kom deg ut.. regner ikke med at du og ungene dine fortjener å leve sånn. Ingen fortjener å leve sånn.
   Hvordan kan man slå noen man er glad i? Hvordan kan man behandle dem så dårlig såre dem, rive bed selvtilliten på den måten.
   Tenk over hvordan du har det, er det sånn du ønsker fremtiden for deg srlv og dine barn?
   Kan du få det bedre? Hva må du gjøre for å få
   Det bedre?
   Når skal du få det bedre??

 4. Christiane

  Takk for en veldig opplysende og god artikkel.

 5. Kjempe bra innlegg . Forklarer det bra .

 6. Dessverre er det nok sånn at det er mange som er sammen med psykopater som blir psykiskt påvirket av psykopaten og tør ikke bryte ut . Trist, men sånn er det ????

 7. Anonym

  Takk for en opplysende og meget god artikkel.

 8. Anonym

  Dere skriver at dere vet lite om de vellykkede psykopatene. Jeg har sett at en vellykket psykopat har funnet en annen psykopat og de skaffer seg flere og flere personer som er avhengig av dem. De har bygd opp store formuer. Mange mennesker blir ødelagt, men folk ser bare den vellykkede fasaden.

 9. Anonym

  Jeg vet at enkelte mennesker hele livet har bedt om hjelp fordi de har hatt en ektefelle med meget sterke psykopatiske trekk. Det har vært lite hjelp å få. Ingen har ønsket å sette seg inn i den situasjonen det er å leve med “Satan selv”. Når ingen ønsker å høre hva som virkelig blir sagt, da får de heller ingen kunnskap om ondskapen.

 10. Bra skrevet, meget god artikkel.

 11. Dette var meget godt skrevet, nyttig informasjon!

 12. Meget godt skrevet, nyttig informasjon!

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.