Å leve med en psykopatRedaksjonen kommenterer

Hvordan unngår du å bli utsatt for en psykopat?

Hvordan kan et menneske kan bli så kraftig handlingslammet at det selvutsletter sine egne personlige grenser for å tilfredsstille den andre i et forhold? Hvilke superkrefter har denne personen som kan transformere selv et ressurssterkt og livsglad menneske til en personlig marionette dukke?

Felles hos dem som ender opp i psykopatens grep er mennesker med redsler, mangler, lengsler, ønsker, interesser eller behov- ja nettopp, det kan være hvem som helst!

Skjult agenda

Når psykopaten kartlegger et mulig offer stiller han spørsmål og virker oppriktig interessert. Dette er normalt når man møter nye mennesker; forskjellen er imidlertid at psykopaten har en skjult agenda om å bruke denne informasjonen som midler til manipulasjon på sikt.

For psykopaten er dette rett og slett en observasjonsfase hvor han lærer hvordan han kan knytte bånd med offeret på en mest mulig effektiv måte. Når interesser, lengsler og redsler er kartlagt vil psykopaten begynne å vekke følelser i offeret. Dette gjøres nettopp ved å berøre redsler, mangler, lengsler, ønsker, interesser eller behov!

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Resultatet vil være at psykopaten kalkulerende og til riktig tid vekker glede, sorg eller sinne hos offeret- alt etter hva som tjener manipulasjonen på det gitte tidspunktet.

I begynnelsen av et forhold vil gjerne psykopaten vekke glede og tillit. Psykopaten kan gi inntrykk av å være svært hjelpsom, forståelsesfull eller å dele samme interesser med offeret. Hvem har vel ikke opplevd å dele entusiasme med noen over samme interesse? Det kan være svært berusende- og man stiller sjelden spørsmål med denne personens agenda.

For det er nettopp dette som skjer i oss mennesker når sterke følelser er vekket inni oss- vi blir ukritiske og får svekket dømmekraft.

Har du et dårlig selvbilde er det en fordel for psykopaten

Har offeret dårlig selvbilde vil dette være en stor fordel for psykopaten. Dette gir ham sjansen til å gi et falsk inntrykk av ubetinget oppmerksomhet og forståelse. I denne sammenheng kan dette vekke svært sterke følelser i offeret- nemlig følelsen av å bli sett og forstått, kanskje for første gang noen sinne.

Å bli sett eller forstått er et grunnleggende behov som er iboende i oss alle. Mest synlig er kanskje dette behovet hos mennesker som trenger anerkjennelse for kunne føle seg verdifulle- disse menneskene har også en frykt for negative tilbakemeldinger.

Følelsen av å bli sett og anerkjent kan derfor bli en svært etterlengtet og sterk opplevelse i møtet med psykopaten.

Kjemien mellom offer og psykopat er i midlertidig falsk og kun et ledd i en langsiktig plan. Jo lenger frem i tid målet er, dess mer vanskelig er det å se sammenhengen med oppførsel og manipulasjon. Svært langsom manipulasjon er nærmest usynlig. Avansert manipulasjon kan dermed være svært vanskelig å oppdage- også av fagfolk i rettsvesen og barnevern.

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Mange ofre som har kommet seg bort har opplevd å bli utstøtt av naboer, svigerfamilie og tidligere venner. Sannheten er at også disse mest sannsynlig vil være manipulert av psykopaten. Når offeret endelig klarer å komme seg bort vil det ofte være deprimert, suicidal og selvskadende.

Dette vil psykopaten bruke som et såkalt bevis, og en bekreftelse, på det psykopaten har påstått hele tiden; at offeret er svært vanskelig og ustabil. Psykopaten har nemlig systematisk strippet offeret for både troverdighet og nettverk helt fra starten av. Har psykopaten i tillegg utført seksuelle misbruk mot barn, voldtekter eller fysisk vold, er det svært praktisk å ha sørget for å ha umyndiggjort vitnets (les: offerets) troverdighet.

Isolasjon som verktøy

Å isolere offeret fra nettverket sitt via svertekampanjer er også et svært viktig ledd i psykopatens manipuleringsstrategi generelt sett. Dette begynner psykopaten med svært tidlig for å kunne få bearbeide offeret i fred. Jo større deler av nettverket han får strippet, dess mer hindrer psykopaten utenforstående i å komme med motvekt til hjernevaskingen som foregår av offeret bak lukkede dører.

Hele konseptet i manipulering er at det må foregå i det skjulte, ellers avsløres illusjonen og hjernevaskingen. For det er det psykopaten får tilsynelatende makt fra- å påføre offeret en illusjon om at det er mindreverdig og at psykopaten selv innehar all makt og verdi i forhold til offeret. Hadde psykopaten virkelig hatt makt over offeret ville det imidlertid ikke vært nødvendig å manipulere og lure offeret til å tro det. Det ville vært innlysende av seg selv.

Det er dermed et intrikat nett av løgner, utmattelsstrategier, forvirringer og intriger som ligger til grunne for offerets oppfatning av seg selv og verden- samt verdens oppfatning av offeret.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Når psykopaten har begynt å bearbeide offeret ved hjelp av sin manipulasjon gjør han dette fra tre posisjoner som han tar i bruk vekselvis. En overlegen, en underlegen og en nøytral posisjon.

Drama og kaos

Vekslingen mellom disse gjør offeret forvirret. Den overlegene posisjonen brukes for å skape et imponerende bilde av seg selv- psykopaten har observert offeret og presenterer det som vil imponere akkurat dette offeret. Psykopaten vil også etter hvert ta i bruk avledning, for å få fokus bort i fra sin skjulte agenda.

Dette gjøres gjerne ved å skape drama eller kaos knyttet til noe annet, eller noen andre- helst ved å kritisere offeret selv, eller konstruere en konflikt slik at offeret må forsvare seg. Psykopaten kan også feilaktig påstå at ting aldri har hendt, og si at ting aldri har blitt sagt- til tross for at det absolutt har vært tilfelle.

Psykopaten kan også feilaktig påstå at ting aldri har hendt, og si at ting aldri har blitt sagt. På denne måten forsterkes offerets forvirring ytterligere. Denne manipulerende teknikken kalles gaslighting (les: sette fyr på gassen) og kan også reverseres, altså at psykopaten påstår at ting faktisk har hendt, til tross for at det aldri har det.

Slik gjør psykopaten offeret usikker på sine egne minner, tanker og erfaringer. Mange ofre kan tro at de begynner å bli psykisk ustabile.

Angst og frykt – og taushet

Å spre angst og frykt er også en svært effektiv måte å manipulere på. Psykopaten gjør i midlertid dette på en slik indirekte og subtil måte at konklusjonen sier seg selv i offerets egne tanker.

Eksempler på dette kan være at psykopaten forteller om å ha utøvd grov vold mot andre for å så fortelle at offeret selv kanskje bare forsvinner en dag. Trusselen kan også være myntet mot offerets frykt for å ikke være god nok for psykopaten. Psykopaten vil da gjerne indirekte gi et budskap om at offeret ikke ser bra nok ut eller oppfyller sin rolle som kone eller mor godt nok. Ofte vil offeret bli gjerne satt opp mot en tidligere partner eller en filmstjerner når psykopaten skal demonstrer offerets mangler. Systematisk innprenting på offeret vil til slutt gjøre at offeret begynner å tvile på seg selv og sin verdi som menneske. Parallelt med at offerets motforestillinger svekkes, vil stikkene til psykopaten ha større og større effekt.

Som sagt er isolering en viktig faktor i at offerets motforestillinger svekkes- dette gjør at innprentingen kan foregå uavbrutt og uforstyrret. Etter hvert vil offeret forstå at et sukk eller et stønn på de riktige plassene er en del av hovedbudskapet. Besøkende og andre intetanende som bare treffer psykopaten sporadisk klarer naturligvis ikke å se dette- og for dem kan ett sukk virke helt uskyldig.

 

Du vil ikke tro hvem som er fanget av en psykopat
Psykopaten manipulerer alle

Andre verktøy som psykopaten bruker i sin manipulering er taushet. Blir man ignorert av noen man er glad i kan man bli usikker og forvirret. Psykopaten vil også forstørre feil offeret har gjort, og reagere uproporsjonalt med selve feilen. Offeret kan bli straffet om og om igjen for denne tingen, selv etter å ha bedt om unnskyldning og vist oppriktig fortvilelse for den. Dette kan også gli over i manipulering via bebreidelser.

En kone kan kanskje få høre at ingen andre kan klare å elske henne, hun som er så fæl. Eller at ingen andre kan orke å ha sex med henne, fordi hun er så tjukk. Til slutt vil offeret tro på dette, og nærmest føle skyldfølelse over at psykopaten må holde ut med offeret.

Alle skruer løs Kjersti Marken

BESTILL BOKEN I DAG

Les Kjersti Markens samling av fortellinger som illustrerer liv i forhold, og annen livsvisdom. Noen av episodene er tatt fra eget liv, mange fra andres. Du finner livsvisdom, ironi, sorg og humor pakket inn i sjarmerende små historier som på underfundig og til tider fornøyelig vis illustrerer livet på godt og vondt.

Forlagshuset Vest sender deg boken. Pris kr. 229,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Når psykopaten manipulerer ved fra underlegen posisjon, er dette like falskt som alt annet. Her vil psykopaten gjerne gi inntrykk av å være et offer eller angrende. Dette gjøres for å aktivere empatien i målpersonen og er svært hyppig brukt når offeret prøver å reise i fra psykopaten. Denne teknikken er svært effektivt om det finnes et snev av sannhet i fremstillingen. Når følelser blir berørt svekkes dømmekraften, og det kan være vanskelig for offeret å se situasjonen utenfra og se urimelighetene i det som blir fremstilt. Jeg fortjener jo en sjanse til! Jeg har jo forandret meg tidligere.

Psykopaten kan også for eksempel fremstille seg som offer når partneren har blitt syk. Han kan gjøre seg stakkarslig fordi han blir brydd med å måtte ta seg av offeret. Dette kan raskt aktivere skyldfølelse hos offeret, blandet med empati. Psykopaten kan også være en mor som fremstiller seg som lidende for å ha ofret alt for barna. En vanlig taktikk for å vekke empati og skyldfølelse er å true med selvmord, eller å gi en indirekte trussel, ved å si at livet ikke lenger er verdt å leve. Kreativiteten på manipuleringen begrenses kun av fantasien til hver enkelt psykopat.

Psykopaten vil også manipulere fra nøytral posisjon. I denne posisjonen er psykopaten på pluss siden- kun for å heve denne regningen ved en senere anledning, for å få informasjon om offeret eller for å gi en falsk representasjon av seg selv. Hjelpen kommer imidlertid med mange betingelser og er slettes ikke genuin.

Psykopaten vil være rask med å ta frem episodene når han ønsker å slippe unna noe, eller å presse offeret til noe hun egentlig ikke ønsker. Slik vil psykopaten vekke til live samvittigheten til den som har noe utenforstående på psykopatens regning. Offeret kan lett få problemer med å si nei, eller å sette grenser, uten å føle seg slem og utakknemlig.

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Psykopatens evner til å veksle mellom de forskjellige manipuleringsverktøyene har svært nedbrytende effekt, som forårsaker depresjoner, selvskading eller selvmordstanker hos offeret. Alvorlighetsgraden av disse tilstandene kommer ofte an på hvor lenge offeret har vært utsatt for manipulering og hvor langt det har blitt tatt. Spesielt traumatisk kan det bli for offeret når psykopaten presser personlige grenser til de slites. Dette gjør psykopaten hensynsløst og uten respekt for partnerens ønsker eller grenser. Volden er særs grov når psykopaten åpner sjelesår fra barndommen og fortsetter en type mishandling som offeret har lidd under fra tidligere- nettopp fordi de fleste vil ha problemer med grensesetting på nettopp disse områdene.

Mange ofre har merket dette i seksuell sammenheng hvor psykopaten virker å ha et uendelig kartotek av fantasier som involverer alt i fra at flere mennesker skal delta i seksualakten, til krenkende seksuelle situasjoner. Hos ofre som har blitt seksuelt misbrukt som barn er dette en alvorlig retraumatisering, og en samtidig fortsettelse av det seksuelle misbruket fra barndommen.

Psykopaten manipulerer alle

I barnefordelingssaker er det dessverre mange ofre opplever at hele rettssystemet lar seg manipulere og at barna må bli boende hos den voldelige parten. Ringvirkninger av dette er ofte store psykiske problemer hos barna og også hos det voksne offeret. Å bli utsatt for overgrep, og samtidig ikke bli trodd av sikkerhetsnettet og nærmiljøet, er en alvorlig sekundærtraumatisering for offeret. Samtidig blir offeret hjelpeløs i sin beskyttelse av barna. I tillegg vil gjerne psykopaten hovere over seieren og fortsette psykisk mishandling av offeret og barna- med rettens velsignelse.

At psykopaten har blitt gitt immunitet av selve rettssystemet kan føre til at volden blir endra grovere. Det kan derfor undres over at Norge mener det er en stat med høy rettssikkerhet for barn samtidig som det ikke stilles krav til spesialisert kompetanse på manipulasjon, psykisk vold og psykopati hos dem som skal avgjøre omsorgsforholdene i barnevern og rettssystem.

At et menneske lider psykisk etter å ha vært utsatt for en psykopat er en uten tvil en normalpsykologisk reaksjon. Det er samfunnets ansvar å kjenne igjen det normale i denne reaksjonen, og plassere feilfungeringen der den faktisk hører hjemme- hos psykopaten.

REDAKSJONENS KOMMENTAR

Her er det mange gode poenger. Psykopatens offer kan i utgangspunktet være hvem som helst. Ofte blir offeret fanget av psykopatens skamløse løfter eller komplimenter. Vi er særlig sårbare i situasjoner der vi er nede for telling, da er behovet for å motta det psykopaten lover, størst. I tillegg skal vi ikke underslå den rolle vårt eget begjær spiller. At noen er slem, betyr ikke at vi ikke er tiltrukket av dem.

Når vi først har funnet noen som vi kan ha det fantastisk sammen med, så blir terskelen for bryte ut høyere. For å forklare hvorfor vi blir, begynner vi å forklare psykopatens handlinger med situasjonene de skjer i, fremfor å tillegge dem egenskaper ved psykopaten. Dette fenomenet kjenner vi oss alle igjen i fordi den samme tendensen bruker vi for å forsvare vårt eget ego. I psykologien kaller vi dette for den fundamentale attribusjonsfeil.

Når vi gjør noe dumt, har vi en tendens til å forklare det med situasjonen, for eksempel ”jeg ble rasende og sa dumme ting, fordi – du gikk over streken – jeg var sliten – jeg trodde du prøvde å lure meg, etc ”.

Når vi beskriver andre, har vi imidlertid en tendens til å forklare handlingene med egenskaper hos personen: ”han ble rasende fordi han en aggressiv person”.

Det psykopaten gjør, er å få oss med på hans eller hennes tendens til å forklare alle handlinger med situasjonen. Vi blir med andre ord forsvarere av psykopatens ego.

Hvis du merker at du er inne på dette sporet, så kan du være ganske sikker på at du er inne i en relasjon som kommer til å gi deg mange vonde minner.

LES OGSÅ:

Flere tusen Nordmenn er psykopater

Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har til NRK ett råd til dem som lever med en psykopat: – Dere burde springe!

Mitt liv som psykopat

Ordet «psykopat» får folk til å løpe vekk i frykt. Men psykopati er ikke så enkelt og svart-hvitt som de fleste tror. Og alle psykopater er ikke konebankere eller mordere. Om Fallon i NRK ytring.

Å bryte kontakten er livsviktig

10 gode råd – hvordan bryte med psykopaten

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne komentaren? Kjenner du deg igjen? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (13)

 1. Anonym

  En psykopat av det kaliberet som beskrives her kan like gjerne være en venninne. Det går faktisk an å bli så plaget av en venninne. Det har jeg selv opplevd. Det er vanskelig å bli trodd. En kvinnelig psykopat, spesielt tror jeg, klarer å vri sine egne skrudde ting til å bli rettferdig på noen måte. Det er helt absurd å være i en slik situasjon, der truslene er ullene, men likevel reelle. Umulig å bevise.

 2. Det er så godt at noen klarer å sette ord på det som lenge virket helt uforståelig.
  Takk.

  • Det er godt å høre, Gina. Å forstå hva som virkelig skjer, og hva som faktisk har skjedd til nå er første steget i å bryte løs. <3 Eller å klare å holde avstand om man først har brytt løs. Lykke til!

 3. Det er som å lese om mitt eget liv..!
  Helt uvirkelig å innse hva man egentlig har vært igjennom.

  • For oss med empati kan det være, ironisk nok, umulig å sette seg inn i psykopatens mentale innstilling. Veldig vanskelig å se for seg handlinger rotfestet fra et ståsted av ingen empati.

   Håper du har klart å reise deg igjen <3

  • Tenkte akkurat på det samme selv. Føler meg usynlig merket for livet.

 4. Flott artikkel! Setter ord på en virkelighet som var vond å gjennomleve over en så lengre periode..
  Men sitter igjen med en tanke… når man har opplevd et slikt “farlig” forhold, overlevd og kommet sterkere ut av det…har man da plikt til å opplyse psykopatens neste offer?
  Min eks har funnet seg en ny dame, og utifra det jeg har hørt og sett så bruker han de samme metodene på henne som han den gang gjorde på meg..Syntes det virkelig er skummelt å være vitne til at noen andre skal måtte oppleve en lik vondhet. Men føler også at det er ikke min plass å legge meg borti andre sitt forhold.
  Skulle ønske noen advarte meg den gangen, for å spare meg for så vanvittig mye smerte!

 5. Anonym

 6. Anonym

  En vis person lærte meg, en gang man sto i en riimelig vanskelig situasjon med en virkelig syk og sjaluu person av en eks.. at man kan gjøre motsatt.. når h*n sa: kiddoen din ? Hahahaa.. Trenger vi ikke.. så svarte jeg.: kiddoer som meg og mines, trenger nok denne verden enda flere av. Og dro derifra . I dag, så sitter denne personen innelåst på en instuisjon, iført bleier å slevjer

 7. Anonym

  En vis person lærte meg, en gang man sto i en riimelig vanskelig situasjon med en virkelig syk og sjaluu person av en eks.. at man kan gjøre motsatt.. når h*n sa: kiddoen din ? Hahahaa.. Trenger vi ikke.. om det skjer noe med med h*n..så jajaa.. så svarte nok jeg.: en ting skal du klart for deg mr. tøøff mann som moser jenters nebb…at kiddoer som meg og mines, trenger nok denne verden enda flere av. Og dro derifra , så meg aldri tilbake.. I dag, så sitter denne personen innelåst på en instuisjon, iført bleier å slevjer

 8. Var sammen med en dame som gjorde det halveis slutt å for med andre i stedet. Tok meg inn igjen når det ikke gikk. Hun drev å med gasslighting på meg. For eksempel hvor stygg eg var å hvor fin hun var. En gang kommenterte hun utstyret. Å hvor pent hun hadde det hjemme. Å hvor uhøytidelig det var hos meg. Hun sa det ikke på måten eg sier det på no. Men én annen måte å si det på.
  Det var han Hu leide av som sa det på en spesiell måte til meg, Hun utnytter folk. Viste det egentlig at hun ikke var til å stole på å. Tok med seg nabokjerringa for å rakke meg enda mere ned. Når det hadde gått en stund uten kontakt med henne
  Dattera sa at hun hadde mange saker mot arbeidsgiveren sin å. Vi skulle prøve til at men da hadde hun et helt harem rundt seg Hun byttet kar ca hver 14 dag. Heldighvis tok eg til fornuften.
  Hun har ikke kontakt med alle barna sine heller. Eier ingen ting. Hun er kanskje på gjeldsannering å. Kan ikke tenke langsiktig, hun kan dø i morgen. Hun har hadd en trasig oppvekst men sier alt sånn halveis å manipulerende som hun bruker.
  Vært inntresangt å vista hva disse folk tenker men det er ikke lett. Forsatt litt …… men det er ikke gjensidig. Kunne ha lyst til å snakka med noen kos det er å leve med disse folka å et helvete å kom seg utav når det er slutt å etterpå det har vært slutt en stund .
  En må skrive dette litt bedre

  Har fått hjelp en som ser igjenom folk for å komme ut av dette

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.