Psykopaten

I Norge er “psykopat” enda ingen diagnose

Karakteristikker av en psykopat

Flere lesere påpeker at “psykopat” ikke er en diagnose i Norge. Det er korrekt, selv om vi ser stadig oftere at folk vi vil karakterisere som klare psykopater benevnes i dommer som person med “psykopatiske trekk”. I andre land brukes diagnosen “psykopat”. En annen innvending vi ofte møter er at “vi alle tidvis har psykopatiske trekk”. Det stemmer forsåvidt, med den store forskjellen at en fullblods psykopat har trekkene hele tiden. Og vil aldri forandre seg.

Har du møtt på en psykopat er våre og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu ryggen til og bryt all kontakt! Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles? Er det ikke noe håp? Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet først: Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

Vi fikk en kommentar fra en leser i dag som reagerte på at vi gjenga artikkelen om overgriperen/voldtektsmannen Kopseng som I to rettssaker er dømt for voldtekt av 17 kvinner og overgrep mot flere andre. Han mener seg uskyldig dømt og utsatt for et komplott. Kvinnene lyver, hevder han bestemt. Retten strekker seg så langt som å si at han har psykopatiske trekk. Vi spurte når norske domstoler vil si rett ut at den dømte ER en psykopat som aldri kan slippe ut? Du finner hele diskusjonen her.

 

VÅR LESER SKREV: “Psykopati er ingen diagnose, men et personlighetstrekk. Jeg vil påstå at de fleste av oss har grader av psykopatiske trekk i situasjoner. Heldigvis sjelden slik som personen dere omtaler. Jeg finner det kritikkverdig og uanstendig at dere “henger ut” en navngitt person på denne måten. Dette bli mobbing. Kom gjerne med saklig informasjon og rettledning.

Jeg er enig i at denne personen helt klart har psykopatiske trekk og sikkert ville ha fått en diagnose i land der man har psykopatdiagnoser. Han virker uten tvil å være “hensynsløs”. Poenget mitt er at alle mennesker fortjener et minimum av respekt. Ellers blir vi like “hensynsløse” og brutale som overgriperen.

Alle mennesker har krav på respekt uavhengig av forbrytelser de har gjort seg skyldig i. Mye av det andre du påpeker er jeg enig i og vi skal absolutt ikke være naive i vår omgang med “psykopater”. Når det er sagt berømmer jeg alle som er opptatt av ofrene og det å hjelpe ofrene for forbrytelser.” 

 

Vi svarte henne at vi er mer bekymret for alle hans ofre, de han er dømt for og alle de som ikke tør å stå frem. Diagnosen “psykopat” stilles i USA og i flere Europeiske land, og vi skulle gjerne tatt et veddemål på at han stiller sterkt om han ble vurdert. Retten slo fast at han har psykopatiske trekk, så får det være opp til andre hvor langt på den skalaen han scorer. Vårt poeng er at vi synes norske rettssaler bør innføre diagnosen psykopat i likhet med andre land.

Voldelige psykopater som dreper og voldtar bør sperres inne og holdes inne på forvaring. De kan ikke forbedres men manipulerer seg ut av “forvaringsdommer” som er en ordning som skal beskytte samfunnet. En voldelig livsfarlig psykopat fortjener ingen respekt. Samfunnet fortjener beskyttelse mot denne ondskapen.

LES OGSÅ: Et studie av psykopatens hjerne og oppførsel

Merk at vi aldri deler ut noen diagnose og det finnes knapt noe miljø i Norge som kan eller vil. Til stor skade for alle ofrene som vi er opptatt av. De fortjener respekt når de endelig våger å ta et oppgjør med psykopatens ondskap, uansett forkledning vedkommende kommer i, kvinne eller mann, kjæreste, samboer, ektefelle eller kollega på jobben. Eller hvem som helst i en offentlig stilling som skulle være der for å hjelpe offeret.

Hva er en psykopat?

Men hva er da en psykopat?  Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. På psykopaten.info har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat. Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om.

Vi minner likevel alltid om at det er viktig å skille en psykopat fra en «alminnelig» drittsekk. Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig. En psykopat er en manipulativ dritsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden. Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid. Her er det mange som gjør seg erkjennelser når en ser tilbake på livet og simpelten ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg?

LES OGSÅ: Forskjellen på en alminnelig drittsekk og en psykopat

Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk. De vi kaller hverdagspykopatene. De du finner rundt deg over alt i samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. ”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat. Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er «fullblods» psykopat.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Av det vi leser av litteratur er imidlertid begrepet «psykopat» på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort. På bloggen refererer vi til at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som «fullblods psykopat», mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk. De fleste av oss vil «score noen poeng» på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser.

Den ene posenten som får full score er fullblod psykopat, og vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med. Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder. Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske. Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker.

Her er et typisk innlegg vi får fra et fortvilet menneske som opplever at familien rives i stykker av en giftig orm. Er vedkommende en psykopat? Narsissist? Eller en som scorer høyt på listen uten egentlig å kunne kalles noe av delene? Poenget er uansett om du kjenner igjen slik oppførsel så skal du simpelthen ikke finne deg i det. På psykopaten.info håper vi at alle historiene som skrives og deles av leserne kan være det lille sparket som sier at nok er nok!

Hverdagspsykopaten

LESRHISTORIE: Jeg er så fortvilet. Familien min rives i fillebiter. Vi har fått en giftig orm som sprer gift, raserer de gode relasjonene og lager uhygge i en ellers så velfungerende familie. Jeg føler meg utilpass i hennes nærvær. Hvem er denne hverdags-psykopaten som har tatt plass rundt vårt familiebord?

Hun er dominerende og tar stor plass. Hun mener mye om andre og er ofte både fordømmende og påståelig. Kanskje har hun et dårlig selvbilde eller sliter med mindreverdighetskomplekser? Ikke så rent sjelden er misunnelse en drifvkraft for hennes ødeleggelser. Er det riktig å kalle henne psykopat? Narsissist? Eller er det mest riktig å bruke betegnelsen hverdagspsykopat? Jeg har aldri møtt et menneske som opptrer så ødeleggende og sprer så mye gift til mennesker rundt seg.

Jeg vet at hun og hennes likesinnede kan gjøre stor skade. La oss ta vår inngiftede svigerinne som eksempel. Hun kom inn i en velfungerende familie som alltid har hatt det fint sammen. Hun opptrådde raskt som en giftig orm. Hun orienterte seg raskt etter et passende bytte. Hvem utfordret hennes posisjon i familien? Hvem kunne være en trussel for henne? Hvem skulle hun sette kreftene inn på?

Edderkoppen som kan ødelegge hele familier er raske til å spinne sitt nett. Er du mor eller far i denne familien blir du satt i sjakk matt og blir ofte stilletiende vitne til at forholdet mellom barna dine blir ødelagt. Som mor og far er ditt eneste ønske å holde familien samlet. At alle barna dine skal ha et godt forhold til hverandre. Det er med stor sorg du ser at barna dine ikke lenger snakker sammen. Hvordan kunne det bli slik? Dere som alltid har vært en god og robust familie?

Ny bok fra Torunn Hansen

Om en oppvekst med misbruk av nære familiemdlemmer

BESTILL BOKEN I DAG!

Les Torunn Hansens ærlige bok om misbruk av sin egen onkel. Det skjedde utallige ganger gjennom oppveksten. Dessverre er dette noe som skjer i flere hjem enn vi aner! 


Modige Torunn står frem og ønsker med denne boken å fortelle sin historie. Se hvilke tegn du skal se etter hos barn! Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

På samme måte som en fullblods psykopat er en hverdagspsykopat konstant kritisk til alt og alle rundt seg. Den ulykksalige som forelsker seg i en slik person forelsker seg som regel i det motsatte ytterpunktet; den sjarmerende, belevne og morsomme personen som tok hele rommet første gangen de møttes. Det er først etter at dere har blitt et par at problemene starter. Det begynner med kritikk av deg og din familie. Dine venner og dine arbeidskollegaer. Ingenting er bra nok. Det er en feil med de aller fleste. Hverdagspsykopaten vil gjerne at du skal dele denne oppfatningen og straffer deg dersom du ikke støtter hans eller hennes syn. Hverdagspsykopaten vil argumentere infamt og emosjonelt og det er ikke sikkert du avslører spillet til å begynne med. Som regel baserer de sin kritikk på forhold hvor de har litt rett i det de påpeker. Gir du en liten støtte i synspunktene kan de gå videre og tilslutt vokser saken i omfang. Dere begynner å kutte kontakten med resten av familien og hverdagspsykopaten klarer å isloere deg mer og mer fra de menneskene du tidligere har hatt et godt forhold til.

Du ser ikke at andre blir såret. Ikke med det første. Foreldrene dine er kanskje av den varsomme typen? De ønsker ikke å involvere seg for åpenlyst, men de sitter og bivåner hele familiedramet med stor sorg og uro. Hverdagspsykopaten kan i all sin manipulasjon være både plump og pompøs, men det er vår frykt og vår redsel for å gripe inn som gjør det mulig for dem å herje med menneskene rundt oss.

I dagens mer moderne verden bruker de også sosiale medier aktivt. De blokkerer sine fiender og lager mye styr rundt sine utestengelser. Det skal rettferdiggjøres best mulig. En hverdagspsykopat er flink til å snu hele situasjonen på hodet og de projiserer sine egne handlinger over på offeret. Derfor er det ikke hverdagspsykopaten som snur ryggen til deg. Det er du som har skapt en alldeles uholdbar situasjon for dem og det er du som har trukket deg vekk. Sympatien ligger nesten bestandig hos hverdagspsykopaten. Så lenge spillet er i gang. Når spillet rakner vil du føle deg både dum og tåpelig. Hvorfor så du ikke dette sjofle spillet tidligere? Hvorfor lot du det gå så langt? Var det ikke åpenbart at alle problemene startet da hverdagspsykopaten kom inn i familien?

Tenk etter; har du en hverdagspsykopat som lager bølger i din egen familie? Har du en person som lager ugreie familieforhold? Som gjør at du går på tå hev i ellers hyggelige familiebegivenheter eller som i verste fall får deg til ikke å delta? Da er det kanskje på tide å ta opp problemet?

Kampen mot hverdagspsykopaten er den samme. Du må slå kiler inn i all løgnen. Konfrontér løgnene. Vis frem personen bak masken og sannsynligvis er det riktige også her å komme seg vekk. Hvorfor skal du leve et miserabelt liv med en person som sprer gift og uhygge? Klarer du å sette ord på følelsene dine? Til dine omgivelser? Lykkes du ikke å parkere hverdagspyskopaten blir du sakte men sikkert skrudd ned og isolert fra alle du egentlig bryr deg om. Hverdagspyskopaten kan sitt spill. Du er offeret og taper garantert om du ikke handler før det er for sent.

 

LES OGSÅ:

I Hannibals hode | forskning.no

Jeg har avtalt å møte en psykolog på Brøset, en avdeling under St. Olavs Hospital i Trondheim. Psykologen har gransket kriminelle psykopater og kan kaste lys …

Hvorfor tiltrekkes noen kvinner av farlige menn? | forskning.no

… rekke forskjellige former for vold, kriminalitet og antisosial atferd, oppga at hun tror «at det er kvinner som fascineres av psykopaten, som ikke har grei moral.

Forskningen i fengsel | forskning.no

Hun regner også med at mellom 15 og 25 prosent er psykopater. … Det store spørsmålet blir: Kan psykopati og farlige personlighetsforstyrrelser behandles med …

Diagnose: psykopat! – kan noe gjøres?

Psykopat? Her er alle kjennetegnene.

En psykopat lyver om absolutt alt

10 gode råd – hvordan bryte med psykopaten

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen? Kjenner du deg igjen? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (7)

 1. Ha det klinkende klart: PSYKOPATI er en diagnose i PCL-R systemet. I ICD-10 kalles det tilsvarende Dyssosial, i DSM-5 kalles det antisosial. De er ikke helt synonyme men fanger opp mye av de samme typer.

  Det er viktig å vite hva en diagnose egentlig er, og det er en samling trekk som ved skår oppnår en viss sum. Da er man pr definisjon psykopat. I Norge 25 av 40, i USA, 30 av 40 poeng. Dette er klare definisjoner. Selvsagt er en person med 20 poeng et fryktelig menneske, men når ikke den forskningsmessige poengsum.

  Det alvorlige er disse naive folkene som er så imot denne diagnosen, for de bryr seg mere om psykopaten enn deres ofre. “Det er så stigmatiserende”…. Hvis man sier Breivik er en narsissist, vil man da høre at det er stigmatiserende? Neppe.

  Psykopater finnes, fordi det er en del mennesker med de aktuelle trekk og som ville skåre på slike tabeller. Det er aldeles ikke synd på slike mennesker, de er ikke psykotiske, de VET hva de gjør, men de bryr seg ikke. De mangler empati, samvittighet, men vet hva de gjør. Ofte er det de med disse trekkene som er de største motstandere av begrepet…..

 2. Monica

  Kaller en noen for en psykopat så blir en gjerne sett på som den slemme. Enkelte kan forbinde det med at en har psykiske problemer. En blir gjerne skadet av slike forhold og trenger hjelp. Derfor blir offeret gjerne stemplet både av psykopaten og ikke minst, de flyvende apekattene.

 3. Hei.ja eg har ein hverdags/fullblods psykopat i familien som ødelegger og sperer så mye gift til menneske rund seg ho er påstålige og tar stor plass i familien,jeg er fortivvlet familien min rives i fillebiter vi har ein giftig orm i familien som sperer gift og raserer de gode relasjonene og laga uhygge i ellers så velfungerdene familie jeg føler meg utilpass i henner nætrvære.

 4. Behandling hjelper

  Ja det finnes folk som fortsatt muntlig bruker uttrykket psykopati, disse menneskene bruker nok også uttrykket tilbakestående mongo om personer med Downs syndrom.

  I Amerika brukes en litt annen inndeling, og psykopat er tyngre innarbeidet som uttrykk. i gruppen hvor man finner dysfunksjonell, asosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse ligger også den forstyrrelsen det er forsket mest på, og som stilles oftest diagnose på. BORDERLINE PSYKOPAT, eller emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse på norsk.
  Veldig typisk for borderlinere er at de kaller andre personer for psykopater, og det er nok en virkelighet når man lever følelsesmessigst kun på polene. Selv en bipolar person vil bli oppfattet nesten uten følelser av en borderliner. Viktigst er at personer med personlighetsforstyrrelse for hjelp og behandling. Det er mennesker med en sykdom som de ikke er blitt født med, men som psykisk utviklet seg gjennom kraftig traumatiske opplevelser som barn eller ung. Så kraftig har de traumatiske opplevelse vært at kroppen har brukt det kraftigste virkemidlet kroppen har for å overleve., nemlig å skru av følelser for at barn da tror de lever i fantasi eller drøm siden de ikke lenger kan føle alt det vonde og traumatiske de blir utsatt for.

  Å kategorisk henge ut psyke mennesker under utdaterte felles betegnelser, er like ondskapsfullt som det de mener en “psykopat” er.

  Det finnes mange, kanskje alt for mange, tvers gjennom motbydelige onde psykisk syke personer, men å prøve påføre de enda mere vondt vil tvilsomt hjelpe. De er psyke fordi det har opplevd mere vondt og traumatisk en det deres mentale kapasitet har klart å kunne leve med.

  Minnene om handlingene som førte til den psykiske sykdommen kan ofte være totalt fortrengt, som en del av det å overleve det som skjedde.

  • Stigma

   Borderline er IKKE psykopati!

   • Stigma

    Borderline har med sine manisk/depressive humørsvingninger langt mer til felles med bipolar lidelse enn noe annet

  • Stigma

   Ja, jeg bruker ordene psykopat og sosiopat, da det faktisk ikke finnes noe bedre eller mer dekkende uttrykk for disse umenneskene. Punktum finale.
   Det betyr overhode ikke at jeg henger fast i fortida når det gjelder andre ting.
   Det er IKKE ondskapsfullt å kalle en psykopat for en psykopat, det er å kalle en spade for en spade!

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.