Barn med en psykopat

Barna er psykopatens mest smertefulle våpen

Psykopaten vinner barna

Jeg har sloss mot en mann som viste minimal interesse for barna mens vi var gift. Etter bruddet ble han super-pappa. Hans hevn var å ta barna fra meg. Etter en lang og slitsom kamp vant jeg omsorgen for barna etter skilsmissen. Det er ikke derfor jeg retter kritikk mot systemet som avgjør hvem som blir valgt som omsorgspersoner etter en skilsmisse.

Jeg vil sette søkelyset på en prosess som ikke er det norske samfunnet verdig. Det er tilfeldighetene som rår. Barna betaler den høye prisen.

Det er en liten andel av barnefordelingssakene som kommer for retten. I de tilfellene foreldrene ikke klarer å bli enige er det stor grunn til å anta at den ene eller kanskje begge lider av en personlighetsforstyrrelse. Dermed vil det det ikke være mulig å oppnå enighet. Ikke i noen av de innledende rundene. Den eneste instansen som kan sette punktum for uenigheten er retten. Først Tingretten, men mange av disse sakene ankes videre til Lagmannsretten.

Alle skruer løs Kjersti Marken

BESTILL BOKEN I DAG

Les Kjersti Markens samling av fortellinger som illustrerer liv i forhold, og annen livsvisdom. Noen av episodene er tatt fra eget liv, mange fra andres. Du finner livsvisdom, ironi, sorg og humor pakket inn i sjarmerende små historier som på underfundig og til tider fornøyelig vis illustrerer livet på godt og vondt.

Forlagshuset Vest sender deg boken. Pris kr. 229,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Selv etter en endelig dom fortsetter psykopaten å sabotere samvær. Det blir aldri ro i disse sakene. De største ofrene er ikke den foreldren som fratas samvær. Taperne er og blir barna som blir brukt som straff overfor den andre.

Både mor og far kan være psykopaten

Kampen om barna er psykopatens ultimate hevn. Er det far som er psykopat fremstår han gjerne som superpappa etter bruddet. Han skal ta hevn over sin eks-partner og den største hevnen vil selvsagt være å ta fra henne barna. Er det mor som er psykopat vil hun forsøke å ramme far på verst tenkelig vis. Det er ikke uvanlig at mor anmelder far for overgrep mot egne barn, kommer med beskyldninger om vold og seksuelle overgrep eller beskylder ham for å ha et usunt forhold til alkohol. Den kvinnelige og mannlige psykopaten har ulik ammunisjon i disse sakene, men de rammer den andre på verst tenkelig vis.

En barnefordelingssak med en psykopat inne i bildet er en kamp som de fleste sakkyndige, psykologer, familierådgivere, advokater og dommere står maktesløs overfor.

For barna handler det om et verdig liv. For barna er det skjebnesvangert om de havner sammen med den av foreldrene som har god omsorgsevne eller om de havner hos en forelder hvor omsorgsovertagelsen er motivert av hevn. Barn kan aldri få en god oppvekst sammen med en psykopat. De ser ikke barna. Barna er kun et verktøy for å ramme den andre. De vil heller ikke bidra til god foreldrekontakt og som regel manipulerer de barna til å tro at den andre ikke er glad i dem eller har noen interesse av dem.

Familievernkontoret

Hva skjer når to foreldre ikke blir enig om omsorgen etter en skilsmisse? Først er det obligatorisk megling hos Familievernkontoret. De aller fleste par klarer å bli enig om omsorgen på dette stadiet. Selv om skilsmissen er et faktum har de begge et ønske om å skåne barna best mulig og mange klarer å sette barnas behov foran sine egne. En psykopat vil aldri være medgjørlig og vil aldri sette barnas interesser først. Familievernkontoret er bare en pliktrunde.

Psykopaten vil aldri inngå noe som helst kompromiss.

En psykopat er programmert for å ta hele reisen gjennom rettsapparatet.

Stevning for retten og megling

Neste runde vil være stevning og rettslige møter. Her vil det være et ønske om å megle frem en løsning før saken havner for Tingretten. Disse møtene vil også være fånyttes med en psykopat tilstede. Uavhengig av kjønn vil psykopaten forsøke å sverte den andre. Vær forberedt på skitne triks, kompromitterende opplysninger og grov manipulasjon overfor sakkyndige, barn som skal uttale seg og vitner som blir ført.

Du vil oppleve situasjonen som bisarr og uvirkelig. Du blir stående å tenke at dette er så forvrengt at alle må skjønne at det er feil. Det gjør de ikke. Psykopaten kan sitt håndverk. Din jobb blir å dokumentere løgnhistoriene best mulig. Det blir en vanskelig balansegang. Er du for opptatt av å forsvare deg og glemmer å fokusere på barna blir det også brukt mot deg. Da mangler du barneperspektivet.

I retten

Megling fører ikke frem og en rettssak står for tur. I denne typen saker er det ikke uvanlig at det sendes mange prosesskriv med grove beskyldninger om den andres manglende omsorgsevne. Det settes frem påstander om at barna ikke trives hos deg, de sover ikke hos deg, de tisser på seg når de er hos deg, de ringer og savner den andre og de er redde for deg. Vær forberedt på en virkelighetsbeskrivelse som ikke har noe rot i virkeligheten, men som tegnes opp for å ramme deg verst mulig.

Du vet ikke hvem du har vært gift med før du skiller deg! 

I saker hvor mor anmelder far for seksuelle overgrep blir fordelingen av omsorg ekstra krevende.

Hva kunne vært gjort?

Det burde være påbudet med sosiopsykologisk undersøkelse hjemme hos anmelder. Dette skjer ikke. Det har nesten ingen konsekvenser å anmelde på feil grunnlag. Et stort apparat settes i sving. (Vi skal være glad for at barns rettigheter ivaretas på en god måte i Norge – men, det er en helt annen diskusjon).

Når anmeldelsen kommer fra en hatefull psykopat – hvor det lar seg dokumentere at skilsmissen er høykonflikt forut for anmeldelsen – da bør det gjøres parallelle undersøkelser rettet mot anmelder. Det gjøres nesten aldri. For den som blir anmeldt vil situasjonen være svært traumatisk. Midt oppe i kampen om barna skal far også beskyttes seg mot de mest alvorlige anklagene en far kan få. Om anklagene blir kjent for omverdenen kan de ødelegge hele hans sosiale liv.

Blir han dømt vil mor kreve at barna ikke har kontakt med sin far. Kanskje ryker også fars nye forhold som følge av at belastningen blir for tøff.

Hvordan står far i en barnefordelingssak hvor han også er politianmeldt av sin tidligere ektefelle for overgrep mot felles barn? Anmeldelsene er ofte utformet slik at det er ord mot ord og en rett skal ta stilling til hvem av partene som er mest troverdig.

Sakkyndig? Et kjapt besøk og noen timers samtale.

En barnefordelingssak med slike bakholdsangrep er ikke enkelt for den som rammes. Det blir som å svømme med et stort blylodd rundt foten og man ender opp med å bruke mest krefter på forsvar. Det er mulig at det blir satt inn litt ekstra ressurser på sakkyndige i disse sakene, men vi snakker om marginale ressurser.

En sakkyndig har som regel et hjemmebesøk hos begge parter. De har en samtale med partene på sitt kontor, de prater kanskje med barnehage eller skole og deretter skriver de sin rapport. Det er et mysterium hvordan en psykolog kan akseptere disse betingelsene. De har ingen mulighet til å gjøre et arbeid som ivaretar barnas beste. Hele prosessen taler til psykopatens beste. Det er knapt med tid og tidsbruken er definert på forhånd.

Det samme gjelder de økonomiske rammene for arbeidet. Vi som er foreldre vet at de overfladiske vurderingene som blir gjort like gjerne kan gå i disfavør som i favør.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

På denne bloggen deles mange historier fra mennesker som ikke har fått forståelse for sine opplevelser.  Psykopati hadde ikke vært en fryktet lidelse om det ikke nettopp det var tilfelle.  Disse menneskene bløffer seg frem på løgn, uredelighet og manipulasjon.

Tragiske utfall – og barna lider

Derfor er det mange rettsavgjørelser som har endt med det tragiske utfallet at psykopaten har fått hovedomsorgen. Løgn blir tilsidesatt. Vi har sett utskrift av domsbeslutninger hvor dommeren skriver at far unnskyldes for sine løgner og at de må ses i sammenheng med at han var i en fortvilet situasjon etter bruddet.

For mor er det ekstra sårende å lese en slik ufarliggjøring av personlighetstrekk hvor hennes tidligere ektefelle var en notorisk løgner og en uhelbredelig utro ektemann.

Dommeren viser ingen innsikt i hvem som hadde stevnet mor inn for retten. Psykopaten fikk dommerens sympati og ble unnskyldt for løgnene sine. Selv om det var dokumentert i retten at han hadde løyet gjentatte ganger.

Barnefordelingssaker koster det norske samfunnet store summer hvert eneste år. Det er med stor bekymring vi er vitne til det venstrehåndsarbeid som er knyttet til disse sakene og hvor lite kunnskap de involverte aktørene har om psykopati. Ingen tør å ta ordet psykopat i sin munn.

Sannsynligvis kommer det av at psykologer ikke kan tildele slike diagnoser med den knappe tiden de har til rådighet. Dermed blir arenaen suveren for manipulatoren og løgneren. Barna blir taperne.

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen? Kjenner du deg igjen? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (11)

 1. Den andre

  Vi valgte å gi oss etter noen møter med det offentlige. Allerede på meglingsmøtene kunne man skjønne hvor dette gikk hen, mor ble trodd og forsvart på alle punkt fordi hun gråt og var bekymret for “barnas beste”. Saken ble tatt videre til psykiatritjenesten hvor barna hadde havnet, og selv her, uten mor tilstede, ble alle historier forenklet og avdramatisert fra fagfolk. Vi sitter på 200 sider med egenskrevet dokumentasjon gjennom flere år, men skjønner at barna vil være både myndige og enda mer forvrengte før vi overhodet kan få noen til å tro på vår side av saken. Det er en bitter, fortvilende kamp for barna som det er, om man i tillegg ikke skal bli møtt med mistro og dårlig kompetanse fra det offentlige. I det samme man åpner munnen for å fortelle sin historie, så faller det ned en gardin hos fagfolkene, det er som om de automatisk tror at man er ute etter å sverte den andre.

  • Nina Chojniak

   Jeg reagerer på at dette startet med “VI” valgte…. Vet at det er både kvinnelige og mannlige psykopater, men hvorfor snakkes det om vi.

 2. Den andre

  Vi, det er min mann og jeg som er hans nye kone. Derav nicket “den andre”. Vi har stått i kampen om hans barns rett for et forhold både til far og stemor, farfar og farmor, tanter og onkler, osv. Man ville kanskje mene at det var fars oppgave og hans alene, men virkeligheten er at man blir dratt inn i psykopatens/narsissistens gale spill så lenge man har kontakt med virkemidlet hennes. Nemlig barna.

 3. Det er viktig å få dette fram i lyset. Jeg har selv barn som jeg mistet 5 år sammen med pga en far som har vridd og vrengt sannheten og fått barnas sympati. I tillegg til denne belastningen, kommer kravet om bidrag på toppen. Du får ikke være sammen med barna dine, og må betale for det! Hvor er logikken i loven??

  • Jeg sliter med det samme i dag, bryr meg ikke om pengene, men det river meg i filler å se at to søsken er blitt splittet.

 4. Anonym

  Dette er et svært viktig tema som jeg selv kommer til å kjempe for med nebb og klør til jeg tar mitt siste pust.
  “Barnets beste” er utrolig udefinert i loven. Man skal ha en veldig god innsikt i alle forhold, både hos mor, far og alle barna, før man kan ta stilling til hva som er barnets beste.
  Jeg ble skilt fra min ekskone for snart 6 år siden. Etter å ha vært gift og bodd med denne kvinnen, samt fått to flotte barn med henne, fikk jeg se en helt annen side av henne når jeg flyttet fra henne og barna. De første årene gikk det forsåvidt greit. Jeg hadde ikke en ny samboer eller kjæreste. Problemet oppsto første gang for noen år siden, da jeg fant meg en ny kjæreste. Det haglet med trusler fra barnemoren, både mot meg og den nye. Barna var på det tidspunktet hhv 4 og 11år. De var hennes fremste våpen.
  Nå er barna 8 og 15 år. De fire siste årene har vært preget av en skitten maktkamp fra hennes side. Barna har blitt så påvirket av sin egen mor og deres besteforeldre at jeg er blitt umyndiggjort som far. Deres skitne spill har ikke vært å snakke mest mulig nedlatende til barna om deres egen far, men å usynliggjøre han fullstendig. Samværssabotasje har skjedd de to siste årene. Den har gradvis økt i omfang. Spesielt etter at jeg flyttet inn med ny samboer rundt påsketider iår tok det helt av. Mor sendte inn krav om barnebidrag til NAV, hvor hun oppga opplysninger rundt samværet som fraværende. Jeg har skrevet utallige brev og skriv til NAV Forvaltning om at hun bedriver samværssaotasje, slik at jeg rammes veldig økonomisk. De forholder seg kun til mors opplysninger. Når man som mor kan bruke sine egne barn i en skitten maktkamp og får nærmere 6000kr i barnebidrag hver måned som belønning. Ja, ta er noe alvorlig galt i vårt eget politiske system.
  Jeg måtte si opp jobben min som følge av den ekstreme påvirkningen dette har vært for meg. Jeg har slitt med søvn, depresjoner, selvmordstanker osv… Heldigvis for meg er jeg utstyrt med en kampvilje og overlevelsesmekanisme som sier at det som ikke dreper deg, gjør deg bare sterkere. Jeg skal vinne denne kampen. Jeg skal sørge for at slike psykopater blir stoppet engang for alle. Jeg skal sørge for at barn ikke blir utsatt for en maktkamp. Det er lavmål. Det er så nedverdigende. Det er rett og slett et justismord som skjer hver dag i dette landet mot forsvarsløse foreldre der ute.
  Jeg skal utgjøre en forskjell – om det så tar meg resten av livet mitt å gjøre det.
  Idag er jeg student. Jeg har kontaktet barnevernet og advokat. Mor skal undersøkes. Rettssystemet prøves.
  Så får tiden vise om det er den Norske Stat som vinner – eller Barna som går seirende ut av denne kampen.
  Barnas beste utøves ikke med dagens lovverk. Det er helt sikkert!

  • Anonym

   Akkurat det samme som skjer hos oss. Min mann som er far til 3 barn har vært igjennom et helvete pga en ekstremt sjalu barnemor som bruker barna som våpen mot ham. Han står ovenfor et ekstremt høyt bidrag satt av Nav basert på mors samværssabotasje. Han stevnet henne for dette for tingretten nå rett før påske. Usikker på om det har noen virkning, for psykopaten ser ut til å vinne fram uansett…

 5. Mor til to uskyldige

  Kjenner igjen alt i artikkelen. Min ex er psykopat og har stevnet meg for retten flere ganger. Han er fortatt sleip som en ål. Jeg har enormt mye å fortelle. Men jeg har ikke klart til nå. Min historie med en psykopat er lang og svært inholdsrik i negativ forstand. Nå ønsket jeg egentlig å høre en historie der det går bra med barn. Gjør det noen gang det? Mine er 10 og 13. Nå er det bursdag og hun blir fjortis. Far lager masse bråk og spiller på hennes samvittighet. Jeg kenner det så godt igjen. Han bruker hennes samvittighet akkurat som han har brukt min. Er så bekymret for barna. De har så mye å håndtere. Far er på de hele tiden. Gi meg håp ♡

  • MammaN

   Vært i rettssalen i 3år og etter en dom økt 2019, stevnet han meg på nytt mai 2020.
   Midt opp i ny rettsrunde, har ikke levd siden første mekling kun eksistert.
   Jeg forstår dere som har opplevd eller er midt opp i dette endeløse kamp som koster mye energi, penger, tid , livsgleden og m.m.

 6. kristine

  Anonym.

  Akkurat slik.. vært igjennom rettssak siden 2006. Far til barnet vårt har stevnet meg for retten 3 ganger og tredje gangen fikk han hovedomsorgen. Han er sur og bitter fordi jeg ikke ønsket å bo samnen med han og derfor ville han ha hovedomsorgen, datteren vår var 6 måneder gammel når han tok ut første stevning. Han var ikke interessert å følge opp datrer vår på skole ol , men skulle ha det han har rett på.. datter vår ville ikke være på samvær fordi han ofte var sint. Nå straffer han meg slik at jeg skal få se minst mulig av datter vår etter ho ble nødt å flytte til han. Sakkyndig har skrevet en stygg rapport om meg og er vitne for far. Datteren vår sier sakkyndig og faren er venner fordi de spiser og ler sammen.

 7. Anonym

  Jeg står midt oppe i det nå, med mine barn. Eksen og jeg har vært i forberedende møte i retten, hvor sakkyndig anbefalte 2 timer samvær i uken. Årsak; det er godt dokumentert av fagfolk over flere år at barna har vært skadelidende av fars atferd. Dette har vært enesamtaler, uten foreldre tilstede.

  Nå har far brutt alle vilkår for samvær, og sakkyndig anbefaler at det blir hovedforhandling ved neste møte. Da vil sakkyndig anbefale tilsyn, noe som sikkert ikke blir godt mottatt av barnefar.

  Jeg har iflg advokaten min gjort “alt riktig”, ved å la barna snakke alene med lærere, helsesøster, fastlege, og etterhvert også Familiehuset, over flere år. Selv før det gikk til et brudd.

  Det var ganske skremmende til å begynne med å la barna fortelle ‘utenforstående’ hvordan de hadde det hjemme. Men nå ser jeg samtidig at selv om det var en ekstra belastning mens det sto på (jeg var konstant redd for at vi skulle bli meldt til barnevernet, og dermed miste “alt”), så har barna mine og jeg en veldig sterk sak nå.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.