Naboen og psykopater

Vår gale nabo

Han leser med stor interesse artiklene som ligger på psykopaten.info og synes de er meget bra. Grunnen til at han kontakter  oss er fordi han har en s

Les mer