Brev til mine barns mor

Til mor til mine barn

Du kom da jeg var «blind» og uforberedt Mine egenskaper var ikke som andres, sa du Du var stolt. Det er lenge siden det startet Snikende og gradvis ko

Les mer