Brudd med en psykopat

Hjelp – jeg er glad i en narsissist

I vår iver etter å få bekreftet våre mistanker om en psykopatisk venn, familiemedlem eller kjæreste så søker vi etter kunnskap primært to steder; på internett og i litteraturen. Noen av oss er mer glad i bøker enn andre. Jeg vil dog oppfordre dere som ikke er så glad i å lese, til likevel å åpne ei bok eller to. Verdifull kunnskap finnes mellom to permer, som ikke alltid finnes på nett.

Noe litteratur er eldre enn internettet og derfor ikke lagt ut der. Annen litteratur blir lagt ut kun delvis eller ikke i det hele tatt, på grunn av opphavsrettigheter. Dere som oppsøker bekreftelse utelukkende på internett kan derfor gå glipp av viktig kunnskap. Et kombinasjonssøk på internett og i litteraturen er optimalt.

Det finnes mye på engelsk – og lite på norsk

Dessverre krever litteratursøk at man er språksterk. Lite om psykopati blir utgitt på norsk, og vil man lese om psykopati og nære relasjoner spesifikt, så finnes nærmest ingenting. De få norske bøker om psykopati post-1995 er av mer generell karakter, hvor kanskje bare et kapittel eller et par fraser i boken er relevant for deg.

Hvis man derimot kan lese engelsk så åpner det seg plutselig en helt ny verden. I engelsktalende land er man opptatt av psykopati og kanskje især narsissisme på et helt annet nivå enn i Norge, og det er utgitt et hav av bøker på engelsk. Det kan derfor være meget vanskelig å vite hvor man skal begynne. Man kan ikke få lest alt som er utgitt. Spesielt hvis man ikke er så glad i bøker, så er det viktig å være selektiv og plukke ut den ene boka som gir mest.

Å gi råd om gode bøker synes jeg er vanskelig. Det som passer for meg passer nødvendigvis ikke for deg. En bok kan være nærmest en åpenbaring av de sjeldne for en person, mens en annen person ikke får på nær den samme opplevelsen av samme bok. Jeg forsøker derfor å avstå fra å gi slike litterære råd.

Jeg har selv lest kanskje cirka 20-25 bøker om psykopati fra perm til perm. Faktum er at alle bøkene jeg har lest, har bidratt med noe nytt. Alle har litt forskjellig syn og vinkling på tingene. Å lese om samme tema fra to forskjellige forfattere, kan gi verdifult vidsyn. En sak har som regel flere sider. Å kalle enkelte av bøkene jeg har lest direkte dårlige vegrer jeg meg derfor for. Jeg merker dog, at noen av bøkene henter jeg aldri frem igjen. Enkelte andre har jeg referert til en eller to ganger. Noen av bøkene går jeg derimot til bokhylla og åpner igjen og igjen. De har av en eller annen grunn gitt meg verdifull trøst, bekreftelse eller innblikk som de andre bøkene ikke har klart. Jeg ønsker å trekke frem en av disse bøkene, som har gitt meg mye.

Help! I´m in love with a narcissist

Denne boken har hjulpet meg mer enn andre bøker. Hva gjør den spesielt egnet? Skrivestil og format har noe å si. At boken stiller nøyaktig de samme spørsmålene som jeg selv gjorde etter bruddet med psykopaten, har alt å si. Det var nesten livreddende å få en slik bekreftelse på at jeg ikke var gal, som denne boken ga meg.

Det betyr ikke at den passer nettopp deg. Men jeg vil bruke boken til i dette innlegget å belyse noen av de spørsmålene som et offer ofte fikserer seg på etter at kontakten med psykopaten er brutt. Noen spørsmål kverner mer enn andre. De opptrer som et “hakk i plata” og offeret kommer aldri helt forbi dem. Fordi kontakten er brutt, så får man aldri svar av psykopaten på disse essensielle spørsmål. Selv om en grad av kontakt fortsatt er tilstede, så er det lite sannsynlig at psykopaten vil gi deg ærlige og hederlige svar på dine henvendelser. Det er ikke en psykopat istand til. Psykopaten elsker å holde deg i en forvirret og trengende tilstand, og vil mest sannsynlig fortsette manipuleringen hvis du beholder kontakten. Spørsmålene er også av en slik karakter, at hvis de i det hele tatt dukker opp, så vet du at du har vært i en relasjon med en psykopatisk personlighet. Spørsmålene har nemlig det til felles at de aldri vil oppstå etter et brudd med en normal person. De kan derfor betraktes som verdifull bekreftelse bare i kraft av at man i det hele tatt har dem!

Boken jeg ønsker å sitere fra forsøker å besvare disse spørsmålene ved hjelp av påstander. Det er snakk om ti påstander. Selve påstandsformuleringene er hentet direkte fra boken, bare oversatt fra engelsk til norsk. Svarene er formulert av meg selv. Jeg har ikke mulighet til å svare like omfattende på spørsmålene i ett blogginnlegg, som forfatterne av boken bruker mange sider på. De som ønsker mer omfattende svar, kan lese boken. Og boken jeg snakker så varmt om, den heter “Help! I`m in love with a narcissist” skrevet av Steven Carter og Julia Sokol, trykket i 2005.

Så til påstandene. Påstandene forsøker å besvare hvorfor et brudd med en psykopat eller narsissist oppleves som ekstra vanskelig. Jeg vil påpeke at det som skrives kan passe like bra på ikke-romantiske relasjoner, som psykopatiske familiemedlemmer og venner. Her er påstandene som mange kverner på, og som er så vanskelige å slippe;

Du forstår egentlig ikke hva som skjedde og hvorfor det ikke fungerte, du mangler en verdig “avslutning” 

Hele relasjonen din med psykopaten var i verste fall voldelig, i beste fall merkelig. Under relasjonen fikk du sjelden mulighet til å reflektere over alle disse tingene som ikke ga mening eller logikk, fordi psykopaten hele tiden beslagla deg eller ga deg nye underlige opplevelser å fundere over. Etter bruddet er det stille, og du får endelig tid til å reflektere over alt det uforklarlige psykopaten sa og gjorde. Noen oppklaring fra psykopaten fikk du antakelig ikke før bruddet, og du får den ihvertfall ikke etter bruddet. Psykopaten ønsker ikke å gjøre noe enklere for deg å leve med. Tvert i mot ønsker han/hun å straffe deg – selv om du ikke forstår hva du har gjort galt. Uansett må den verdige avslutningen du ønsker deg og så sårt trenger komme annetsteds fra. Først og fremst fra kunnskap om psykopati, og dernest innenifra ved at du med tiden lærer deg å akseptere at det bare er slik.

Du forstår ikke hvorfor din eks nekter å bidra til å reparere relasjonen

Psykopaten ønsket aldri at du skulle ha det lett. Selv mens relasjonen pågikk, så jobbet han/hun mot deg. Psykopaten tålte ikke din lykke, og følte selv ingen tilfredshet, før du var forvirret og nedfor. Krangler var hyppige og handlet sjelden om noe reelt. Det sier seg selv at en person med en slik holdning til relasjonen, aldri vil bidra til å reparere den eller oppklare noe. Etter bruddet så ønsker ikke psykopaten å reparere relasjonen, for i hans/hennes øyne har de ikke gjort noe galt. Skylden ligger hos deg. Psykopaten vil derfor aldri gå deg i møte. Du straffes med taushetskuren. Du skal trygle betraktelig og legge deg flatere enn Danmark for i det hele tatt å få noen respons. Å ikke gjøre dette øker bare psykopatens iver i å straffe deg. I mange tilfeller har psykopaten etter meget kort tid funnet seg et nytt offer. Du er i så fall “lagt på is” og psykopaten tenker overhodet ikke på deg, inntil videre.

Du forstår ikke hvorfor din eks virker sint på deg

Offeret kan gjøre alt riktig, være optimalt føyelig, gå på eggeskall for ikke å “gynge båten” og likevel er psykopaten sint. Psykopaten kan til og med ha gjort grove overtramp mot offeret, og likevel være sint etterpå. Psykopatens sinne og aggresjon er ikke logisk og ikke bundet til reelle problemer som eksisterer mellom dere. Problemene oppstår inne i psykopatens fantasiverden. Det er derfor umulig for offeret å holde tritt med rollen som skal spilles, eller å forutse hva som vil utløse psykopatens narsissistiske raseri neste gang.

Psykopaten kan også bruke sinne og aggresjon som manipuleringstaktikk for å “skremme deg på plass” eller for å forhindre at du bringer ubehagelige spørsmål på bane, om hans/hennes siste krumspring.

Det føles som om ingenting av hva som skjedde mellom dere, var ekte

Dette utsagnet er en gjenganger i psykopatisk litteratur, og på støttefora på internett. Det kan være vanskelig for offeret å ta dette innover seg. Offeret oppdager etterhvert at psykopaten er emosjonelt “frakoblet”. Det er likevel vanskelig å tro at det ikke var ekte.

Det var ekte på den måten at psykopaten fysisk befant seg ved din side i et kortere eller lengre tidsrom, og faktisk gjorde og sa tingene slik du husker dem. Det skjedde. Psykopaten var der.

Det som ikke skjedde, var at noe av dette festet seg emosjonelt hos psykopaten. Du skapte aldri et emosjonelt minne hos ham/henne. Ingenting av alt det gode du gjorde, havnet på noen plusskonto i hans/hennes hjerte og sinn. Vi har tidligere snakket om at psykopaten mangler en indre identitet. Det er ingenting der, som definerer ham/henne. Psykopaten adopterer derimot offerets personlighet, og skreddersyr en versjon av ham/henne som passer til offeret. Når det ikke finnes noen indre sjel – et “jeg” – hos psykopaten, så er det heller ingenting å knytte seg til. Du fikk en emosjonell opplevelse og følelse av fellesskap av ditt samvær psykopaten, men han/hun hadde ikke tilsvarende mulighet til å oppleve et lignende fellesskap. Dere var ikke to, du var faktisk alene i relasjonen. Det er dette som gir deg følelsen av at ingenting som skjedde mellom dere, var ekte.

Din eks opptrer som om han/hun vil at du skal fortsette med å være støttende og kjærlig, samtidig som du blir avvist

Jeg husker selv den forvirrende følelsen psykopaten ga meg, da vedkommende hele tiden avviste meg samtidig som han/hun ikke ville gi slipp. Avvisningen var ofte av aggressiv art, og selv om jeg sjelden forstod hvorfor psykopaten var sint, så var jeg sikker på at denne gang kom jeg aldri til å se vedkommende igjen. Det gikk sjelden mer enn ett døgn innen psykopaten var der igjen, tilsynelatende uanfektet. Helomvendingen kunne også skje bare minutter etterpå. Det var forvirrende å forholde seg til at psykopaten syntes å skyve meg bort med den ene hånden, og holde meg igjen med den andre.

Selv en forkasting er nødvendigvis ikke en permanent avvisning. I psykopatens sinn blir du bare “plassert på hyllen” inntil han/hun synes det er på tide å hente deg ned igjen. Derfor kan psykopaten reagere så voldsomt hvis du selv trekker deg ut av relasjonen uten at han/hun har sagt det er ok. Men psykopaten mangler tidsperspektiv, og du kan derfor risikere å bli sittende på hyllen i årevis, hvis du tålmodig venter på at psykopaten skal finne deg nyttig igjen.

Slik kan ingen ha det. Ei kan man heller leve med å bli avvist på ofte ufine og brutale måter, bare for å spille med og late som det aldri har skjedd, bare fordi psykopaten har trykket på “nullstillingsknappen” og ønsker deg tilbake.

Det er derfor viktig å trekke seg ut av en slik relasjon, også selv om man fortsatt elsker psykopaten. Det vil aldri bli bedre.

Du kommer ikke over følelsen at du gjorde noe galt eller at du er ansvarlig for at relasjonen ikke fungerte

Dette er nettopp hva psykopaten ønsker at du skal føle, taushetskuren og andre straffemetoder er formet for å projisere all skyld over på deg. Hvis påstanden over stemmer hos deg, så har metodene fungert.

Du er kanskje også redd for å miste psykopaten, og villig til å ta på deg skyld for ting som var utenfor din kontroll for å bevare relasjonen.

Du er kanskje redd for å innse at vedkommende er psykopat. Det er enklere å ta på seg skylden for bruddet, enn å ta innover seg at du ble utnyttet og manipulert av et personlighetsforstyrret menneske som aldri elsket deg. Det er tryggere å holde fast på illusjonen om at vedkommende tross alt elsket deg en gang, selv om det ikke stemmer lenger, og at du selv er skyld i relasjonens undergang. Det gir deg også en følelse av kontroll; hvis du var ansvarlig i å ødelegge relasjonen, så har du også myndighet til å reparere skaden og få psykopaten tilbake.

Slipp alle illusjoner, og ikke gi psykopaten muligheten til å plassere skylden på deg. Relasjonen endte ikke som følge av noe du gjorde. Relasjonen endte på grunn av hva parteneren din er. Relasjonen ville endt til slutt, uansett hva du hadde gjort for å forhindre det. Det er en uunngåelig del av din partners forstyrrelse at du vil bli devaluert og forkastet.

Din eks har ingen respekt for hva dere delte sammen

Det spiller ingen rolle om dere var sammen i tre måneder eller 30 år. Når relasjonen er slutt, så kan psykopaten vende deg og alt dere hadde sammen ryggen, som om det aldri eksisterte.

Psykopaten vil aldri føle at han/hun skylder deg noe for alle oppofrelsene du gjorde i tiden dere var sammen. Han/hun vil heller aldri føle at de skylder deg en beklagelse for all mishandlingen du måtte tåle. Han/hun bekymrer seg ikke for hvordan du har det etter relasjonens opphør.

Alle disse tingene, som hos normale mennesker er normale tanker i kjølvannet av et brudd, krever en evne til refleksjon og selvinnsikt som psykopaten ikke har. Denne refleksjonen skjedde aldri mens relasjonen mellom dere fortsatt pågikk, og kommer heller ikke til å skje etter bruddet.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

  • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Du kan bare komme videre ved å akseptere at det er slik. Du kan aldri sette strek over en bit av livet ditt, slik psykopaten kan. Men du kommer aldri videre ved å dvele. Du skylder deg selv å gjøre det beste ut av det livet du har igjen.

Du føler at din eks ikke ser deg realistisk eller ikke vet hvem du er

Mest sannsynlig så er din fornemmelse riktig. Under din tid med psykopaten, så spilte du bare en rolle i hans/hennes fantasiverden. Psykopaten ser andre mennesker som objekter som kan utnyttes og formes. Som todimensjonale figurer. Ikke som individer med egen vilje eller egne behov. Psykopaten ville bestemme over deg, på samme måte som en forfatter har makt til å forme karakterene i manuskriptet han selv skriver. Fordi psykopaten aldri var opptatt av dine ønsker og behov, så ble han/hun heller aldri kjent med deg.

Psykopaten så defor aldri hvem du egentlig er, bak rollen du var ment å utfylle der og da.

Mange ofre opplevde at de måtte gjenta helt basale opplysninger om seg selv. Ting de var sikre på at psykopaten visste (og burde ha visst) men åpenbart ikke hadde fått med seg. De hadde også en opplevelse av at psykopaten egentlig aldri var en støttespiller i deres personlige ambisjoner. Som om psykopaten aldri hadde bitt seg merke i hvem han/hun faktisk delte livet med, og ikke brydde seg.

Og derfor kan du heller ikke ta kritikken psykopaten utsatte deg for, personlig. Du kan heller ikke ta en forkastelse personlig. Psykopaten forkastet ikke deg, når han/hun ikke engang vet hvem du er. Psykopaten forkastet en prøvespiller på en audition; den rollen du egentlig skulle besette, trengtes ikke lenger besatt, eller spiltes bedre av en annen (den nye partneren).

Du spilte ikke godt nok. Ta det som et kompliment.

Din evne til sjalusi blir underbygget av din eks

Du merket det allerede under relasjonen; psykopaten pirket hele tiden i din potensielle evne til sjalusi.

Han/hun gjorde hele tiden ting for å understreke sin egen betydning og popularitet, og undergrave din. Andre venner “var så snille” (når du var hans/hennes primærrelasjon, var den som oftest laget mat, oftest hentet ham/henne til alle døgnets tider, som oftest la ditt eget liv på hyllen for å dekke psykopatens behov), det kom et selvtilfreds og slu smil over psykopaten når naboen, nevøen eller til og med hunden foretrakk ham/henne framfor deg, alle andres oppofrelse for psykopaten ble skamrost men aldri din.Psykopaten vil også motsatt gi inntrykk av en villighet til å ofre seg for dem, men ikke for deg. Du kommer alltid sist.

Dette er psykopatisk sjalusifabrikkering. Du er kanskje ikke en sjalu person normalt, men uansett hvor vanskelig det er å fremprovosere din sjalusi, så gjorde psykopaten sitt ytterste for å klare det.

Og aller tydeligst blir det etter bruddet, når psykopaten straks inngår i en relasjon med en ny partner, og gjør sitt ytterste for at det skal komme nettopp deg for øre og øye hvor fantastisk den nye relasjonen fungerer.

Sjalusi er en av de mest destruktive følelser som finnes. Den kan rive en i filler. Vær klar over at følelsen er fabrikkert, programmert og tilsiktet av psykopaten.

Du føler at han/hun er den eneste som kan lindre deg

Graden av emosjonell smerte, forvirring og tankestorm både under relasjonen med en psykopat og etter bruddet, er skyhøy sammenlignet med en normal relasjon.

Du tror at psykopaten er den eneste som kan oppklare forvirringen og lindre ubehaget. Du tror at forvirringen er utilsiktet og at psykopaten derfor ønsker å bidra til å oppklare den. Problemet er at den er ikke utilsiktet.

Som sagt tidligere; det er både kontraindisert og ulogisk at en som bevisst forårsaker slik smerte og forvirring, skulle ønske å fjerne den.

Tabu!

BESTILL BOKEN I DAG

Tor Halstved ble fra han var tre til sju år seksuelt misbrukt av begge sin foreldre. Det var også grov vold med i bildet. I Tabu! forteller han for første gang om overgrepene. Dette er første gang en mann i Norge i bokform forteller om overgrepene han ble utsatt for. Tor vil sette søkelyset på kanskje det største sosiale problemet vi har i Norge, nemlig at svært mange gutter og jenter blir seksuelt misbrukt som barn.

  • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Psykopaten vil dog periodevis lindre. Men det blir gjort som en del av manipuleringen, for å beholde deg (hvis du begynner å våkne opp og stille spørsmål ved psykopatens dårlige behandling av deg – kanskje du til og med truer med brudd, så vil psykopaten kaste mer behagelig “sovestøv” over deg), forvirre deg ytterligere (psykopaten vil glimtvis vise deg den han/hun var i idealiseringsfasen, som du ble forelsket i, for å gi deg kognitiv dissonans), og mislede deg til å tro at psykopaten vil deg vel.

Det er selvfølgelig en kostbar feiloppfattelse å tro at psykopaten kan lindre deg, og håpet om slik lindring får ofre til å bli værende i den skadelige relasjonen langt på overtid.

Det eneste som faktisk til slutt lindrer, er å forlate relasjonen og bryte all kontakt.

Forfatteren av dette innlegget har også publisert dette og flere gode artikler på sin blogg Psykopati og kjærlighet

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen? Kjenner du deg igjen? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Vi du fremstå med ditt fulle navn, skriver du det i stedet for «Anonym». Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre. 

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner!

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (1)

  1. En norsk bok fra 2006, “Psykopati og Forsvarsmekanismer”

    https://www.sakkyndig.com/NyBok.html

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.