Skal jeg gi en ny mulighet til psykopaten

Skal han få en ny sjanse?

Psykopatens mål er å få deg til å miste kontroll over følelsene og impulsene dine. Psykopaten ønsker å gjøre deg usikker på dine verdier, din verdi og

Les mer