Psykopaten

Diagnose: psykopat! – kan noe gjøres?

Kan du f daignose som psykopat og er det mulig å helbrede psykopaten?

Har du møtt på en psykopat er våre og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu ryggen til og bryt all kontakt!

Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles? Er det ikke noe håp? Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet først: Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

Hva er en psykopat?

Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. På bloggen har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat, herunder sosiopater, narsissister og andre med asosiale personlighetsforstyrrelser. De er alle i slekt, men har ulike særtrekk som likevel er lett gjenkjennelige.

LES også: Sosiopat og psykopat -her er forskjellen

Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den som blir utsatt for den – psykopatens offer.

Alle skruer løs Kjersti Marken

BESTILL BOKEN I DAG

Les Kjersti Markens samling av fortellinger som illustrerer liv i forhold, og annen livsvisdom. Noen av episodene er tatt fra eget liv, mange fra andres. Du finner livsvisdom, ironi, sorg og humor pakket inn i sjarmerende små historier som på underfundig og til tider fornøyelig vis illustrerer livet på godt og vondt.

Forlagshuset Vest sender deg boken. Pris kr. 229,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse
Vi minner alltid om at det  er viktig å skille en psykopat fra en “alminnelig” drittsekk. Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig. En psykopat er en manipulativ drittsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden. Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid. Her er det mange som gjør seg erkjennelser når en ser tilbake på livet og simpelthen ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg? Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varienrende grad av psykopatiske trekk.

Hare Psychopathy Checklist

De vi kaller hverdagspykopatene. De du finner rundt deg over alt i samfunnet. En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat.

20 spørsmål

Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er “fullblods” psykopat. Til bloggen i dag fikk vi fra en psykoterapaut følgende kommentar: “Dere skriver “Fagfolk deler ikke ut diagnoser over disk. Alle har krav på en grundig undersøkelse før en diagnose blir stilt, og diagnose “psykopat” blir sjeldent eller aldri stilt.”

Ingen diagnose

Dette kan nok langt på vei stemme også fordi “psykopat” ikke er en diagnose. Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot er det flere som får, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Du har for øvrig også andre diagnoser som ligger nært opptil.” Vi sier oss enige i denne kommentaren. Av det vi leser av litteratur er imidlertid begrepet “psykopat” på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort. Undersøkelser indikerer at 1 % av befolkningen scorer som “fullblods psykopat”, mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk.

Alle scorer litt

De fleste av oss vil “score noen poeng” på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser. Den ene prosenten som får full score er fullblods psykopat, og vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med. Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder. Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske. Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker. Les mer om det på andre artikler på bloggen.

Trekk som avslører psykopaten

En psykopat eller en person med fremtredende psykopatiske trekk scorer på mange, men ikke nødvendigvis alle av følgende trekk:

 1. Overflatisk sjarm og gode intellektuelle evner

 2. Fravær av vrangforestillinger og andre tegn på irrasjonell tenkning

 3. Fravær av nervøsitet eller psyko-nevrotiske tegn

 4. Upålitelig

 5. Løgnaktig og falsk

 6. Mangler anger- og skamfølelse

 7. Mangelfullt motivert antisosial atferd

 8. Dårlig dømmekraft, og manglende evne til å lære av erfaring

 9. Patologisk egosentrisitet og manglende evne til kjærlighet

 10. Flatt og tynt følelsesliv

 11. Manglende innsikt

 12. Lite responsiv i mellommenneskelige relasjoner

 13. Underlig og frastøtende oppførsel, både edru og i beruset tilstand

 14. Gjennomfører sjelden trusler om selvmord

 15. Upersonlig seksualliv

 16. Manglende livsplanlegging

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Utvidet liste

Denne oppdaterte – og bedre oversatte – listen fikk vi fra en leser som også påpeker at det utelukkende er fagfolk som kan gjøre testen, og at de må benytte Hares manual når de utfører den:

1. Glatthet/overflatisk sjarm

2. Storhetsideer om egne evner og betydning

3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg

4. Patologisk lyving

5. Bedragersk/manipulerende

6. Mangler anger eller skyldfølelse

7. Grunne affekter

8. Ufølsom/manglende empati

9. Parasittisk livsstil

10. Dårlig atferdskontroll

11. Promiskuøs seksuell atferd

12. Tidlige atferdsproblemer

13. Mangel på realistiske fremtidsplaner

14. Impulsivitet

15 Uansvarlig atferd

16. Tar ikke ansvar for egne handlinger

17. Mange kortvarige forhold

18. Ungdomskriminalitet

19. Vilkårsbrudd

20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

 

LES OGSÅ:

Psykopat? Her er alle kjennetegnene.

Et studie av psykopatens hjerne og oppførsel

Psykopat eller narsissist? Her er forskjellen

Forskjellen på en alminnelig drittsekk og en psykopat

Er psykopati arvelig?

  —-

Besøk også våre Facebooksider.

Hva synest du? Er det synd også på psykopaten, ikke bare ofrene? Kan en dårlig oppvekst skape en psykopat og dermed unnskylde oppførselen? Du er velkommen til å kommentere! Klikk helt nederst på «Leave a reply» Da fremstår du med det navnet du oppgir, email synest ikke, men den må være korrekt for å bli publisert. Din kommentar blir da lagt ut med det navnet du oppgir.  (NB! Vil du være anonym skriver du “anonym” som navn.)

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som “Leserhistorie – med egne ord”? Send til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg med teksten. Vi legger den enten ut som leserhistorie, eller bearbeider den redaksjonelt og i noen tilfeller bruker den som hovedoppslag. Send da en mail til leserhistorie@psykopaten.info –  Om du ber om det sender vi deg teksten til gjennomsyn før den legges ut. Husk at mange finner hjelp og trøst i å lese andres historier og lære at de ikke er alene om sine opplevelser!

Vi setter veldig pris på om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det eneste som hjelper ofrene er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å bli fri fra psykopatens grep.

 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (7)

 1. tgrobstock@gmail.com

  Anonym kommentar: “Fin artikkel, men det finnes mye bedre oversettelser av Bob Hare psycopaths checlist. Underlig og frastøtende oppførsel er direkte feil. Forekommer ikke blande de 20 punktene. Det er også som oftest motsatt. Nemlig at de er utrolig hyggelige, hjelpsomme og sjarmerende. Syntes det er viktig å luke ut slike feil.”

 2. tgrobstock@gmail.com

  Syntes denne oversikten er bedre. Det jeg syntes er viktig her er at mange ikke har “kriminell” adferd eller slike problemer. I hvert fall ikke etter loven. De er vel så gode psykopater likevel. Jeg tror at en del mennesker fremdeles tror at psykopater er gale mordere fra amerikanske filmer. Det er jo ikke slik. Man kan være morder, drive med annen kriminalitet , notorisk utro etc etc uten å være psykopat. Det er jo det totale fravær av skyld, anger, empati og samvittighet som gjør det hele så helt annerledes. ikke rart det tar tid å forstå at man har vært sammen med et menneske som mangler de fundamentale egenskapene som gjør oss til mennesker.

  Syntes det er bra at ordet psykopat blir brukt, men det krever et stort ansvar fra oss synets jeg. En psykopat er rett og slett livsfarlig og “dreper” de som kommer han/hun for nære. Livet blir rett og slett ikke det samme igjen. Konsekvensene er enorme.

  1. Glatthet/overflatisk sjarm
  2. Storhetsideer om egne evner og betydning
  3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg
  4. Patologisk lyving
  5. Bedragersk/manipulerende
  6. Mangler anger eller skyldfølelse
  7. Grunne affekter
  8. Ufølsom/manglende empati
  9. Parasittisk livsstil
  10. Dårlig atferdskontroll
  11. Promiskuøs seksuell atferd
  12. Tidlige atferdsproblemer
  13. Mangel på realistiske fremtidsplaner
  14. Impulsivitet
  15 Uansvarlig atferd
  16. Tar ikke ansvar for egne handlinger
  17. Mange kortvarige forhold
  18. Ungdomskriminalitet
  19. Vilkårsbrudd
  20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

  OBS! Det er utelukkende fagfolk som kan gjøre testen, og de må benytte Hares manual når de utfører den.

 3. Tom Aage Grobstock

  Anoym Kommentar: “Mange utav disse samen ligningene har jeg som ungdoms kriminelle. Gjør det jeg føler der og då. Ser ikke helt konsekvensen av ting. Og jeg vett ikke helt hva med føles er. Er jeg pykopat? Jeg får får høre fra alle jeg er verdens beste far og samboer Gjør alt min forlover ønsker og Gjør alt for ungene stiller alt opp er det noe folk trenger hjelp med. Har ikke vokst opp med kjærlighet rundt meg. Vert mye hatt, vold og rus i min egen oppvekst var selv en folk holdt seg unna og når jeg traff madamen fikk jeg smake dårlig samvittighet vi har aldri gått i seng sur. Vi snakker ut om alt og blir enig om ting. Hun har en eks mann som var pykopat som hun har unge med men hun kaldere meg pappa og hun vill aldri til han. Så jeg skjønner ikke alt dette”

  • Tom Aage Grobstock

   Hei! – Et psykolog svarte meg en gang jeg spurte han om jeg kunne være psykopat: “Bare ved å stille spørsmålet om du er psykopat beviser at du ikke er det!”. En psykopat er ufeilbarlig og evner ikke å reflektere over egne feil og mangler. Du høres da ut som en ung mann med noen feilskjær i ungdommen som har kommet deg på et riktig spor? Godt Nyttår! 🙂

 4. Redaksjonen

  Anonym kommentar til artikkelen “Diagnose; psykopat – kan noe gjøres: Det som skrives om kjennetegn og diagnose er bra, men hvis målgruppen primært er samlivspartnere som er eller kan bli offer for en hverdagspsykopat, savner jeg mer relevante kjennetegn på de mange ressurssterke narsissistiske/psykopatiske som i innledningsfasen virker mer normale enn “normale”. De såkalt “sosialt veltilpassede” med personlighetsforstyrrelser inkl. narsissistiske/psykopatiske trekk. Det er disse individene mange ofre sliter med og ødelegges av innenfor “nære relasjoner”. På mange måter er dette de farligste fordi de er så vanskelige å oppdage uten detaljkunnskap om hva uerfarne, potensielle ofre skal se etter. Disse overgriperne omgir seg gjerne med et hoff av naive (kjøpte) støttespillere, fremstår som så vellykkede at det nesten er “for godt til å være sant”. Det farlige er at de er intelligente og i stand til å psyke ned, hjernevaske og fullstendig ødelegge sine ofre. Etter eventuelt samlivsbrudd er de svært utspekulerte i sin iver etter å ta knekken på sin X-samlivspartner. Med stor skuespillerkunst manipuleres offentlig ansatte og omgivelsene trill rundt. Ikke sjelden ender det dessverre med at offeret blir behandlet som overgriper og/eller uegnet til å ta vare på barna, mens den egentlige overgriper blir tildømt foreldreretten. Det er tragisk. De offisielle listene med diagnostiske kjennetegn på psykopatisk personlighetsavvik har et annet formål, og er til begrenset nytte før hverdagspsykopatenes sanne jeg er blitt synlig. Jeg mener det er behov for en mer praktisk rettet liste med tidligkjennetegn som går igjen og som bedre kan bidra til å redde potensielle ofre før det er for sent. En liste som er nyttigere “når alt virker for godt til å være sant” eller ved gryende følelse av at ikke alt er helt som det skal. For eksempel: Narsissistiske/psykopatiske personer fremstår jo ofte som svært hyggelige og sjarmerende i starten, som gjerne kan vare i to år eller lengre. Dette er personer som (i strid med de offisielle symptomene) kan være langsiktige for å være sikre oppnå det de vil uten å bli avslørt som narsissistiske/psykopatisk. De lyver med halvsannheter og nestensannheter og er ofte nesten umulig å avsløre. En “patologisk løgner” er akkurat hva de egentlig er, men det er det oppdages først senere. Narsissistiske/psykopatiske personer mangler empatiske evner, medfølelse og anger, men har lært seg å spille empatiske, medfølende og ansvarlige og fremstår ytre sett som svært forståelsesfulle, ansvarsbevisste og sympatiske. De fremstår heller ikke som parasittiske. Tvert i mot virker de innledningsvis rause og gavmilde overfor sitt hoff og offeret. Det er først når de har fått sitt offer “under helen” at utbyttingen og utnyttelsen av vedkommende begynner. Da er det for sent. Promiskuøs er også i mange tilfeller en avsporing. Hverdagspsykopaten kan være trofast eller “holde seg på matta” lenge, så dette er heller ikke noe informativt kjennetegn å se etter. Mangel på fremtidsplaner eller fremtidsplanlegging er ikke typisk for “de sosialt veltilpassede”. Tvert i mot har mange av dem embedseksamen eller høyskoleutdannelse og innehar høye stillinger, så dette er ikke det beste kjennetegn i startfasen. Ungdomskriminalitet er også veldig sjelden. Osv., osv. Det jeg gjerne skulle sett er en liste med samling av de andre symptomene som allerede er beskrevet i de ulike artiklene på denne hjemmesiden. En for kvinneofre og en for mannlige ofre vil kanskje være hensiktsmessig. I første omgang kreves egentlig ikke nytenking. Det er mer en redaksjonell jobb som må gjøres. Listen kan jo utvides etter hvert som nye kjennetegn beskrives. Kanskje også noen rene sjekkpunkter kunne henges på listen. Familiebakgrunn, foreldre, søsken og dagens forhold dem? Karriere, antall arbeidsgivere, yrkesaktiv aktivitet? Tidligere kjente konflikter? Venner og bekjente (hvem er de)? Eventuelt tidligere parforhold, samliv/ekteskap? Barn fra tidligere forhold/samliv/ekteskap? Hvordan endte disse relasjonene og hvordan har det gått med X-samlivspartnere? Hva gjør de i dag? Hvilket forhold har han/hun til sine X´er og til sine barn? Hvilken holdning har han/hun til andre generelt (respekt for menneskeverdet, respekt for andre generelt, nedlatende eller er holdningen at alle andre idioter osv.)? Hvordan snakker han/hun om og til andre, inkludert offentlig ansatte, servitører osv.? Hvilken holdning har han/hun til små dyr, hunder/katter og dyr generelt? Hvilken holdning har små og store hunder til vedkommende. Osv., osv., osv.

 5. Monica

  Problemet I mange saker, er jo at Psykopatens beskyldninger kan stemme. MEN det er jo de som står bak!

  F.eks Du må innlegges på psykiatrisk! Klart, mange offer sliter med psykiske problem p.g.a psykopaten. Derfor kan det igjen være vanskelig for offeret å vinne en rettssak.

 6. Øyvind Hagen

  Etter å ha sett nrk nett program hos en annen; så observerer jeg at de som er psykopater som velger onde handlinger mens de hadde mulighet til å få hjelp, la være, og slikt. Mange i høystående posisjoner har valg å takle på en annen måte men de klamrer fremdeles til den gamle virkemiddel.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.