InnleggPsykopaten

Er psykopaten spesielt intelligent?

Psykopaten dum som en stut

Det sies at psykopater og sosiopater er personer som kan ødelegge livet ditt, og at man i møte med disse personene helst skygger banen, jo før jo heller. Psykopater er kjent for å være blottet for affektiv empati. Noen mener riktignok at psykopater kan ha kognitiv empati.

Faktum er at en psykopat typisk har en brutal og hensynsløs framferd, gjerne ekstra tydelig etter at psykopatens overfladiske sjarm er avslørt.

LESERKOMMENTAR: Et annet trekk som også hyppig erkjennes psykopaten er at den er intelligent, og ofte umenneskelig dyktighet til å nå frem med sine planer. Da jeg helt klart er enig i det sistnevnte, stiller jeg imidlertid spørsmål ved det første;

Er egentlig psykopater i snitt mer intelligente enn resten av befolkningen?

Jeg tviler på dette, og vil forsøke argumentere så godt jeg kan for hvorfor de nødvendigvis ikke er dette. Jeg vil imidlertid poengtere at dette ikke er en fagartikkel, og mine vurderinger er utelukkende subjektive:

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Jeg tror psykopater har et like stort slingringsmonn på intelligens som «vanlige» mennesker har, men jeg tror psykopaten ofte oppleves så intelligent fordi den opererer så grundig som den gjør.

Der resten av befolkningen har et følelsesregister og lar seg affisere av flere inntrykk som bearbeides, preller disse inntrykkene rett av psykopaten, grunnet dens manglende innlevelse. Når ingen (eller tilnærmet lik ingen) impulser går inn på psykopaten, bruker den heller ingen energi på disse, og kan heller konsentrere seg om det den liker best, nemlig å hevde seg selv og hensynsløst oppnå sine mål.

Psykopaten er bedre rustet til å planlegge sitt neste trekk

Grundighet krever energi og fokus, og med en fraværende radar for inntrykk, derav plenty med energi, mener jeg at psykopaten er særdeles bedre utrustet til å planlegge sine trekk enn «normale mennesker».

Alle minuttene og timene «normale mennesker» bruker på å koble av etter en lang arbeidsdag bruker psykopaten på å planlegge sine neste trekk. Man kan nærmest si at psykopaten kobler av med å tenke ut nye metoder for å vinne frem sine mål. Løsningene og strategiene er dog sjelden rakettforskning, når man først ser på dem.

De krever imidlertid konsentrasjon, research og som regel at man er villig til å sette seg inn i ting, noe man også fint kan få til uten å være en psykopat. Jeg vil eksempelvis trekke frem et klassisk scenario fra barnefordelingssaker som det heldigvis har blitt større oppmerksomhet rundt den siste tiden.

Grundige forberedelser

I eksempelet er det faren som er psykopat, og som har klart å manipulere til seg fullt samvær med sønnen, mens moren ikke får ha noen kontakt. Denne faren har brukt atskillige timer på å sette seg inn i blant annet Barnevernsloven og NAV-reglementet, og har effektivt trukket ut de paragrafene han kan spille på til sin fordel.

Når sønnen fylte 12 visste faren at den manipulerte sønnen med overhengende sannsynlighet ville velge samvær med far, og ikke lenger kan «presses» mot sin manipulerte vilje hjem til mor, hverken av moren selv eller av Barnevern.

Som 12-åring kan gutten bestemme over seg selv, og avtaler om felles samvær kan ikke tvinge gutten til felles samvær i praksis.

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

I etterkant har far også funnet ut av hva han har rett på og kan kreve fra mor av økonomiske midler.

Alt fra barnebidrag til særutgifter til f eks konfirmasjon og helsetjenester kan innkreves jamfør NAV-reglementet.

Merk forresten at konfirmasjonen på ingen måte var avklart med mor på forhånd, eller på annen måte avtalt eller varslet om, og beløpet forelå fullt på bakgrunn av hva far hadde funnet det godt for å kunne innkreve.

All denne planleggingen fra fars side er dog ikke på et særlig avansert nivå, men krever som nevnt heller en hel del tid, energi og grundighet. Tid, energi og grundighet også en «normal person» med gjennomsnittlig intelligensnivå hadde kunnet utført om personen valgte gå inn for det, samt presset seg til å legge empati og moral på hylla.

Motsier seg selv

Den samme faren har forøvrig beskyldt mor for vold og grov omsorgssvikt, men på spørsmål om han mener hun er en dårlig mor har han prestert å motsi seg selv (trolig for ikke å virke for fiendtlig innstilt, og for å gi inntrykk av å være åpen for en løsning), og sagt at det tror han ikke nødvendigvis.

Det ble også stilt spørsmål i plenum fra mor under barnevernssamtale om ikke det ville vært merker og synlige sår på gutten hvis hun hadde utøvd denne volden.

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Mor oppfordret også til at denne informasjon skulle ettergås og undersøkes slik at man evt ville funnet bevis for dette. Faren var helt taus, og det var også barnevernsterapeuten.

Videre ble påstandene hverken undersøkt eller ettergått, og hele ansvaret ble ført over til sønn som skulle fortsette å bestemme over samværspraksisen. I dette tilfellet hadde far planlagt å sette mor i et dårlig lys, men evnet på ingen måte å følge opp om sine påstander som selvsagt var rent oppspinn.

En mer intelligent psykopat ville trolig klart å skape en historie som hang sammen der mor ikke nødvendigvis var årsaken til en gitt handling mot sønn, men hvor det ville sett slik ut, samt vært vanskelig for mor å kunne motbevise den gitte påstanden. Det faren i eksempelet over imidlertid hadde, var flaks. Flaks ved at han hadde en dum, egosentrisk og likegyldig terapeut ved sin side.

Barnevernet svikter i møte med psykopaten

Det er uheldigvis et stort kapittel i seg selv hvordan barnevernstjenesten har sviktet i et utall saker nærmest identiske med denne, og det er ingen tvil om at dette har kommet til gode for dumme til gjennomsnittlige psykopater. Det er klart det også finnes intelligente psykopater, men som nevnt tidligere i teksten mener jeg at dette spekteret er like bredt som for andre «normale mennesker».

Jeg vil anta at mer intelligente psykopater har «bedre» ting å gjøre. De manipulerer seg oppover i firmaer, fryser ut konkurrenter, blir ledere, slutter i firmaet og starter sitt eget, etc. – i det store og hele vil jeg anta at de er «mer psykopater» utad i arbeidslivet og heller «mindre psykopater» på hjemmefront.

GUNN BERIT LANDA SOLDAL Luftslottet

GUNN BERIT LANDA SOLDAL

BESTILL BOKEN I DAG

Les Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep. Diktnovellen viser også at det finnes håp for framtiden. Kanskje en tankevekker for noen i en lignende situasjon, og en hjelp til å snakke sant om livet. Dikt om lengt og svik, nederlag og knuste drømmer, men også om Guds kjærlighet og oppreising. Pris kr. 249,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Faren i eksempelet over har aldri hatt en full stilling, eller evnet å jobbe seg oppover i systemet. Han har ikke evnet å skape seg en egen arbeidsplass, eller på noen annen måte evnet å generere selvstendige penger. Han har ikke engang evnet å lure «folk flest» i nærmiljøet, men trolig klart å intimidere seg frem med sitt utad dominerende, og på overflaten selvsikre ytre. I tillegg har han vært grundig, og han har hatt flaks.

Med et sviktende system i barnevernet er det dessverre mange like situasjoner med like gjennomsnittlig intelligente psykopatforeldre som får viljen sin.

LES OGSÅ:

Dette kjennetegner psykopaten

Mangel på empati er gjerne et typisk kjennetegn på en psykopat, og ifølge psykolog og fagdirektør hos Psykopaten.info, Dag Øyvind Engen Nilsen, er det den følelsesmessige empatien de mangler og ikke den kognitive. Det er gjerne ikke noe galt med intelligensen til psykopaten, de kan kjenne igjen følelser når de ser dem, men de kan ikke kjenne på andres smerte, sier han til KK.no

Flere tusen Nordmenn er psykopater

Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har til NRK ett råd til dem som lever med en psykopat: – Dere burde springe!

Mitt liv som psykopat

Ordet «psykopat» får folk til å løpe vekk i frykt. Men psykopati er ikke så enkelt og svart-hvitt som de fleste tror. Og alle psykopater er ikke konebankere eller mordere. Om Fallon i NRK ytring.

Nyter andres smerte | forskning.no

De er vedvarende hensynsløse og krenkende i forhold til andres rettigheter, og de beskrives noen ganger som sosiopater eller psykopater. Innen psykologien blir …


Psykopaten – uten samvittighet | forskning.no

Men de aller fleste psykopater er ikke mordere. Takk og pris, tatt i betraktning at mellom to og tre prosent av menn tilfredsstiller denne diagnosen, og oppunder …

Psykopater kan slå på empatien | forskning.no

En psykopat er en person som både kan være overfladisk sjarmerende, manipulerende, som har lite skyldfølelse, og dessuten lite medfølelse med andre.

Psykopatenes språk | forskning.no

Psykopater bruker et mer rettferdiggjørende språk når de omtaler forbrytelsene sine, ifølge forskere som har analysert ulike morderes egne fortellinger.

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (13)

 1. Den Andre

  Veldig klassisk og veldig beskrivende. Vår psykopat er ikke spesielt intelligent, men later til å ha tonnevis med tid til å hente ut informasjon, lover og regler som beskrives her. Og selvsagt en tankegang som vanlige mennesker ikke har, nemlig å fundere på hvordan man skal få mest mulig penger ut av situasjonen i stedet for å hjelpe de som trenger det – nemlig barna. Når man lærer seg å tenke som psykopaten, kan man imidlertid avverge en del ting. Mye er innlysende når man først forstår.

  • Anonym

   Den stemmer veldig. Helt besatt av hvordan de kan snylte penger på staten.
   Tror at det er en form for besettelse. Å kjempe med selve staten. Kunne hevde seg. Seire og vinne over det største.
   Innser aldri at de blir avslørt. Driter seg ut og graver sin egen grav enda dypere. Barna? Nei, bare interessant hvis en kan motta penger ifra staten for dem.
   Glemmer ikke når min mor tok opp studielån I mitt navn. Da flyttet jeg!

 2. anonym

  De psykopatene jeg kjenner kan virke svært intelligente til å begynne med, men de er stort sett hakk i plata. Nå er det sånn at en del av intelligensen også har med følelseslivet å gjøre, så sånn strander psykopaten og avslører seg selv som mindre intelligent, heldigvis. Veldig mye av det psykopater driver med er skuespill, men de blir avslørt enten det tar kort eller lang tid.

 3. Bianca

  Min erfaring er den samme, de har tid, de skaffer seg informasjon og kunnskap, men feiler når de skal relatere det til noe, fordi de har ikke noe ” jeg ” med unntak om de har opplevd det samme før, da henter de kunnskap fra den selv opplevde situasjonen. De lærer heller ikke av feil, fordi de ” er ” ikke. I tillegg til at de tror de er så spesielle at lover, regler, normer og moral gjelder ikke for dem. Egentlig er de ganske forutsigbare og kjedelige etter noen år i deres samvær.

 4. Nå må staten ta ansvar og ta oss på alvor vi som har vært utsatt for de drittsekkene. La oss få en oppreisning for økonomisk tap og de skadene vi både fysisk og psykisk har vært utsatt for. Og sende regninga tilbake til disse jævlene som bevist går inn for å ødelegge livet til andre. Det burde vært pensum i ungdomskolen så de som kommer etter oss blir beskytta for å havne i klørne på de og blir tappa økonomisk og ødelagt psykisk. Fysisk vold er noe alle ser men psykisk vold lager åpne sår som det tar år for bearbeide. Vi må stå sammen og gå ut i media med historiene våre som er ganske like. Det er lett å si bare drit i den personen. Så enkelt er det ikke. Vi har alle fått livet i gave. Ingen fortjener å bli behandla helt respektløst. At de har alvorlige problemer med seg sjøl gir dem ingen rett til å ødelegge for andre.

  • Anonym

   Ordet psykopat har på mange måter blitt ett slenguttrykk. Blir ofte fremstilt som den overdrevne ondskapsfulle I Amerikanske filmer.

 5. Den andre

  De er ikke intelligente, hverdagspsykopatene. Derimot kan man forutsi hva som kommer til å fremkalle en reaksjon fra dem, hva som trigger “hevn” for noe. Det de vinner på, er dumheten og uvitenheten hos offentlige instanser derimot. Og så lenge de kan ture fram og gjøre som de vil, ja så ser de jo tilynelatende intelligente ut, for de LYKKES jo!

 6. Anonym

  De gir totalt blaffen I barna så lenge de ikke tilfredstille deres behov for å utnytte og bruke. For å dekke deres egne behov. Barn er noe de får for å ha ett bedre tak over partneren. Binde og låse dem. Og ikke minst, de mottar jo penger ifra staten. Eh! Glemmer av hva det koster å ha ett barn. Penger er de besatt av. Det blir gjerne sett på som det mest intelligente I deres evige statusjag. Men de har overhode ikke noe kontroll på dem. De forfalsker navn, stjeler, snylter osv. De må jo ha litt spenning I hverdagen. Menneskene som skal være synlige må kunne utnyttes og brukes til å desperat kunne HEVDE seg. Dessverre, ikke alle som VIL innse deres falske skuespill. En må nesten bare innse selv, bryr de seg egentlig?

 7. Anonym

  Min narsistiske mors standard setning; Alle sier at jeg er så intelligent. Vel, hun nekter å innse alle taper tabbene hun utfører.
  Den klassiske setningen fra andre; Tss! Det er ingenting ondt I henne. Hun er bare dum!
  Å kalle sin egen mor for en psykopat, er strengt forbudt. Da er det meg det er noe gale med. Da er jeg veldig slem. Ond. Ikke godtatt eller akseptert!

 8. Ann-Iren Skjevik Johansen

  Mange psykopater i barnvernet å. De er et slit!

 9. Anonym

  De er ikke mye intelligente. Men kan virke sånn. Flinke til å lese seg opp på saker og rettigheter. Men det holder aldri mål. Måtte møte min i retten- Hans siste ord etter rettsaken var at han bad meg om unnskylding….. han fikk 60 dager fengsel. Tror han tenker fremdeles at han er uskyldig :/

 10. I forhold til barnevernet og rettssystemet m.m. kan psykopaten ta på seg rollen som offeret, den som har det vondt, er følsom og urettferdig behandla! Slik kan de også få med seg nesten hvem de vil! Når det gjelder intelligens; siden følelseslivet vårt er en del av intelligensen kommer psykopaten alltid til kort! Ellers har jeg sett med egne øyne hvordan psykopaten går inn i seg selv, for å planlegge ondskapen videre. Hevnen. Neste trekk!

 11. Stigma

  Nei, psykopater er stort sett ikke intelligente. Vil snarere si de har en rimelig primitiv tankegang.
  At de virker intelligente kan nærmest sammenlignes med en gjennomsnittsperson som tvangs-studerer seg til å få toppkarakter på eksamen..

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.