Psykopaten gjesper ikke - Psykopaten

Psykopaten gjesper ikke

Psykopater gjesper ikke

Du tenker kanskje at det er en spøk, men det ligger faktisk forskning bak. Mens de fleste kjenner seg igjen i at gjesping er smittsomt, så gjelder det ofte ikke psykopaten. 

Som kjent er totalt mangel på empati et av de fremste trekk hos en psykopat. Blant normale mennesker er gjesping smittsomt. Faktisk smitter gjesping mellom mennesker og hunder kan man lese om i en vitenskapelig avhandling. I et studie utført på Baylor University testet de Hares Psykopatsjekk på 135 mennesker og utsatte de for et eksperiment med gjesping. De fant at de som scoret høyest på psykopatsjekklisten var de som minst lot seg smitte av at andre gjespet. Mangel på empati ble knyttet til sannsynligheten for at de reagerte på at andre mennesker gjespet. Tidligere har man fastslått at barn med autisme hadde manglende respons på andres gjesping. Dette er den første undersøkelsen som knyttet fenomenet til psykopater.

Undersøkelsen ble utført av Rundle, Brian K., Vanessa R. Vaughn og Matthew S. Stanford og har tittelen “Contagious yawning and psychopathy.

Et annet trekk ved psykopater er at de ofte er fryktløse og ikke reagerer som andre mennesker på farlige situasjoner. I undersøkelsen koblet de sammen hvor lett personene lot seg skremme med hvor sannsynlig det var at de ville gjespe om andre i gruppe gjorde det samme.

Nå skal du passe deg vel for å studere folk og om de gjesper i sosiale sammenhenger for så å diagnostisere de som psykopater.  Det er ikke et verktøy i diagnose, men om du har en partner eller venn som du har tenkt viser lite empati for andre kunne det kanskje være et lite helgeeksperiment?

 

Psykopaten kan aldri forandres.

En “ekte” psykopat kan heller ikke hjelpes til å bli et annet og bedre menneske. Enkelt forklart, psykopaten følger ikke de samme kjørereglene som vanlige mennesker gjør, rett og slett fordi det mangler nevrologiske koblinger i hjernen hos en psykopat som gjør at psykopaten ikke kan føle empati.  En voldelig variant av psykopaten er derfor bokstavelig talt livsfarlig.

I 1995 “oppdaget” den italienske vitenskapsmannen Giacomo Rizzolati de såkalte speilnevronene i hjernen til apekatter. Dette funnet er blitt beskrevet som like viktig for psykiatrien som DNA-et er for biologien. Man oppdaget at bare ved å betrakte en annens handling, ble bestemte hjerneceller aktivert hos apene. Det samme området med signalstoffer ble fyrt av i begges hjerne. Slik ble man automatisk deltager i hverandres univers i en intuitiv og ubevisst kommunikasjon. Mange mener at dette kan være forklaringen på manglende innlevelse hos psykopaten.

Hjenescanning

Psykopaten har en annerledes hjerne. Fra VG

VG hadde i forbindelse med rettssaken mot Breivik (du har kanskje forstått hva han er?) et oppslag som het “Psykopaters hjerne ser annerledes ut enn hjernen til vanlige folk, viser ny forskning.” Breivik nektet å la seg hjernescanne, men også forskerene mener at det alene ikke ville kunne vist om Breivik er en psykopat eller ikke. For å finne ut om mennene de tok bilder av virkelig var psykopater, tok forskerne standariserte tester på dem i tillegg. Og de tror det er lenge til man vil klare å finne ut at noen er psykopater kun basert på en hjernescanning. De kan ikke se på en individuell scanning og vurdere ut fra strukturen at denne mannen er psykopat. Du må blant annet bruke et program i tillegg, sier Blackwood.

Forskerne fra Kings College i London fant ut at en såkalt MR-scan av hjernen kan vise enda mer enn vi trodde tidligere. Da de sammenlignet hjernen til kriminelle psykopater med hjernen til friske menn og kriminelle med antisosiale personlighetsforstyrrelser, fant de ut at psykopatene skilte seg ut.

Blackwood sier det både antisosiale personer som er psykopater, og antisosiale personer som ikke er det. Selv om de to gruppene har noen fellestrekk, så var det tydelig forskjell på hjernene deres. Psykopatene hadde langt mindre grå substans i hjernen. Forskerne beskriver forskjellen på de antisosiale mennene med og uten empati som at de med psykopati er «følelsesløse» mens de andre «snarsinte». Det er enklere å behandle de som ikke er psykopater.

Ikke overraskende mente de at det er mulig å ha psykopater i samfunnet uten at de gjør noe kriminelt, hvis de får god oppfølging. Det er alle de psykopatene som klarer seg godt, akkurat “på grensen” av hva som får de fengslet. De finner du rundt deg i alle stillinger i samfunnet. Ofte høyt på strå. Psykopatens egenskaper – sjarme, kynisme, nådesløshet, løgn om egne ferdigheter osv. kan få mang en psykopat gjennom ansettelsesintervjuer. Men det går sjeldent godt til slutt.

Psykopatens hjerne er koblet annerledes enn normale hjerner

I NRK ble professor James Fallon intervjuet etter at han hadde gjort sitt livs oppdagelse. I 2005 jobbet professoren i psykiatri og menneskelig adferd ved Universitetet i California med det som interesserte han mest – hjernen til drapsmenn. Han forsket på hjerner og fant til sin store overraskelse at han selv hadde en psykopats hjerne. Tilfeldigheter og en veldig stramt regissert oppvekst har gjort at han til tross for dette (som et udsedvanlig sjeldent unntak( har vokst opp og lever tilsynelatende “normalt”. (Selv om mange har merket seg at han ikke er helt som andre.)

Hjernen hos en psykopat er fysisk annerledes enn hos normale mennesker. De mangler den delen av hjernen som gir evnen til empati.

Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk. De vi kaller hverdagspykopatene. De du finner rundt deg over alt i samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. ”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat. Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er “fullblods” psykopat.

Den ene prosenten som får full score er fullblod psykopat, og vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med.  Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske. Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker. Les mer om det på andre artikler på bloggen.

Kilder

Joly-Mascheroni, Ramiro M., Atsushi Senju, and Alex J. Shepherd. “Dogs catch human yawns.”

Rundle, Brian K., Vanessa R. Vaughn, and Matthew S. Stanford. “Contagious yawning and psychopathy.”

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne historien? Var mannen en psykopat eller narsissist? Eller er det “bare” en historie om et feilet ekteskap med en mann som ikke evnet å ta ansvar? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

 

1 Comment

  1. Ole John Saga

    September 12, 2015 at 9:45 am

    I denne artikkelen i Illustrert vitenskap nr 13 – 2001 blir det sagt at hjerneskann og råtten gjær avslører psykopaten https://www.facebook.com/olejohn.saga/media_set?set=a.3557947598379.167581.1563436195&type=3&hc_location=ufi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.