Samfunn

Når samfunnet svikter og gir barna til psykopaten

Psykopaten vinner barna

Etter en lang og slitsom kamp vant hun omsorgen for sine barn etter skilsmissen. Det er ikke derfor hun retter kritikk mot systemet som avgjør hvem som blir valgt som omsorgspersoner etter en skilsmisse. Hun vil sette søkelyset på en prosess som ikke er det norske samfunnet verdig. Det er tilfeldighetene som rår. Barna betaler den høye prisen.

Det er en liten andel av barnefordelingssakene som kommer for retten. I de tilfellene foreldrene ikke klarer å bli enige er det stor grunn til å anta at den ene eller kanskje begge lider av en personlighetsforstyrrelse.

Dermed vil det det ikke være mulig å oppnå enighet. Ikke i noen av de innledende rundene. Den eneste instansen som kan sette punktum for uenigheten er retten.

Først Tingretten, men mange av disse sakene ankes videre til Lagmannsretten. Selv etter en endelig dom fortsetter psykopaten å sabotere samvær. Det blir aldri ro i disse sakene. De største ofrene er ikke den av foreldrene som fratas samvær. Taperne er og blir barna som blir brukt som straff overfor den andre.

Både mor og far kan være psykopaten

Kampen om barna er psykopatens ultimate hevn. Er det far som er psykopat fremstår han gjerne som superpappa etter bruddet. Han skal ta hevn over sin eks-partner og den største hevnen vil selvsagt være å ta fra henne barna.

Er det mor som er psykopat vil hun forsøke å ramme far på verst tenkelig vis. Det er ikke uvanlig at mor anmelder far for overgrep mot egne barn, kommer med beskyldninger om vold og seksuelle overgrep eller beskylder ham for å ha et usunt forhold til alkohol. Den kvinnelige og mannlige psykopaten har ulik ammunisjon i disse sakene, men de rammer den andre på verst tenkelig vis.

Samtalemagi Veronica Linea Mortensen

BESTILL BOKEI DAG

Med boken Samtalemagi har Veronica Linea Mortensen laget et verktøy for å skape gode samtaler. Du finner over 1500 spørsmål som passer til ulike situasjoner. Med enkle teknikker lærer du bedre hvordan du og dine nærmeste kan lære hverandre å kjenne på en ny og morsom måte! Pris kr. 249,- pluss frakt.  Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

En barnefordelingssak med en psykopat inne i bildet er en kamp som de fleste sakkyndige, psykologer, familierådgivere, advokater og dommere står maktesløs overfor.

For barna handler det om et verdig liv.

For barna er det skjebnesvangert om de havner sammen med den av foreldrene som har god omsorgsevne eller om de havner hos en forelder hvor omsorgsovertagelsen er motivert av hevn. Barn kan aldri få en god oppvekst sammen med en psykopat. De ser ikke barna. Barna er kun et verktøy for å ramme den andre.

De vil heller ikke bidra til god foreldrekontakt og som regel manipulerer de barna til å tro at den andre ikke er glad i dem eller har noen interesse av dem.

Familievernkontoret

Hva skjer når to foreldre ikke blir enig om omsorgen etter en skilsmisse? Først er det obligatorisk megling hos Familievernkontoret. De aller fleste par klarer å bli enig om omsorgen på dette stadiet. Selv om skilsmissen er et faktum har de begge et ønske om å skåne barna best mulig og mange klarer å sette barnas behov foran sine egne.

En psykopat vil aldri være medgjørlig og vil aldri sette barnas interesser først. Familievernkontoret er bare en pliktrunde. Psykopaten vil aldri inngå noe som helst kompromiss. En psykopat er programmert for å ta hele reisen gjennom rettsapparatet.

Stevning for retten og megling

Neste runde vil være stevning og rettslige møter. Her vil det være et ønske om å megle frem en løsning før saken havner for Tingretten. Disse møtene vil også være fånyttes med en psykopat tilstede. Uavhengig av kjønn vil psykopaten forsøke å sverte den andre. Vær forberedt på skitne triks, kompromitterende opplysninger og grov manipulasjon overfor sakkyndige, barn som skal uttale seg og vitner som blir ført. Du vil oppleve situasjonen som bisarr og uvirkelig.

LES OGSÅ: Foreldre som ikke blir enige etter samlivsbrudd, har ofte personlighetsforstyrrelser

Du blir stående å tenke at dette er så forvrengt at alle må skjønne at det er feil. Det gjør de ikke. Psykopaten kan sitt håndverk. Din jobb blir å dokumentere løgnhistoriene best mulig.

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Det blir en vanskelig balansegang. Er du for opptatt av å forsvare deg og glemmer å fokusere på barna blir det også brukt mot deg. Da mangler du barneperspektivet.

I retten

Megling fører ikke frem og en rettssak står for tur. I denne typen saker er det ikke uvanlig at det sendes mange prosesskriv med grove beskyldninger om den andres manglende omsorgsevne. Det settes frem påstander om at barna ikke trives hos deg, de sover ikke hos deg, de tisser på seg når de er hos deg, de ringer og savner den andre og de er redde for deg. Vær forberedt på en virkelighetsbeskrivelse som ikke har noe rot i virkeligheten, men som tegnes opp for å ramme deg verst mulig.

Du vet ikke hvem du har vært gift med før du skiller deg.

I saker hvor mor anmelder far for seksuelle overgrep blir fordelingen av omsorg ekstra krevende.

Psykopaten lurer alle også dommere og sakkyndige
Det er et samfunnsansvar å ha kunnskap om psykopaten

Hva kunne vært gjort?

Det burde være påbudet med sosiopsykologisk undersøkelse hjemme hos anmelder. Dette skjer ikke. Det har nesten ingen konsekvenser å anmelde på feil grunnlag. Et stort apparat settes i sving. (Vi skal være glad for at barns rettigheter ivaretas på en god måte i Norge – men, det er en helt annen diskusjon).

Når anmeldelsen kommer fra en hatefull psykopat – hvor det lar seg dokumentere at skilsmissen er høykonflikt forut for anmeldelsen – da bør det gjøres parallelle undersøkelser rettet mot anmelder. Det gjøres nesten aldri.

For den som blir anmeldt vil situasjonen være svært traumatisk. Midt oppe i kampen om barna skal far også beskyttes seg mot de mest alvorlige anklagene en far kan få. Om anklagene blir kjent for omverdenen kan de ødelegge hele hans sosiale liv. Blir han dømt vil mor kreve at barna ikke har kontakt med sin far. Kanskje ryker også fars nye forhold som følge av at belastningen blir for tøff.

Hvordan står far i en barnefordelingssak hvor han også er politianmeldt av sin tidligere ektefelle for overgrep mot felles barn? Anmeldelsene er ofte utformet slik at det er ord mot ord og en rett skal ta stilling til hvem av partene som er mest troverdig.

Sakkyndig? Et kjapt besøk og noen timers samtale.

En barnefordelingssak med slike bakholdsangrep er ikke enkelt for den som rammes. Det blir som å svømme med et stort blylodd rundt foten og man ender opp med å bruke mest krefter på forsvar. Det er mulig at det blir satt inn litt ekstra ressurser på sakkyndige i disse sakene, men vi snakker om marginale ressurser.

En sakkyndig har som regel et hjemmebesøk hos begge parter. De har en samtale med partene på sitt kontor, de prater kanskje med barnehage eller skole og deretter skriver de sin rapport.

Det er et mysterium hvordan en psykolog kan akseptere disse betingelsene. De har ingen mulighet til å gjøre et arbeid som ivaretar barnas beste. Hele prosessen taler til psykopatens beste. Det er knapt med tid og tidsbruken er definert på forhånd. Det samme gjelder de økonomiske rammene for arbeidet. Vi som er foreldre vet at de overfladiske vurderingene som blir gjort like gjerne kan gå i disfavør som i favør.

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

På denne bloggen deles mange historier fra mennesker som ikke har fått forståelse for sine opplevelser.  Psykopati hadde ikke vært en fryktet lidelse om det ikke nettopp det var tilfelle.  Disse menneskene bløffer seg frem på løgn, uredelighet og manipulasjon. Derfor er det mange rettsavgjørelser som har endt med det tragiske utfallet at psykopaten har fått hovedomsorgen. Løgn blir tilsidesatt. Vi har sett utskrift av dommer hvor dommeren skriver at far unnskyldes for sine løgner og at de må ses i sammenheng med at han var i en fortvilet situasjon etter bruddet.

For mor er det ekstra sårende å lese en slik ufarliggjøring av personlighetstrekk hvor hennes tidligere ektefelle var en notorisk løgner og en uhelbredelig utro ektemann. Dommeren viser ingen innsikt i hvem som hadde stevnet mor inn for retten. Psykopaten fikk dommerens sympati og ble unnskyldt for løgnene sine. Selv om det var dokumentert i retten at han hadde løyet gjentatte ganger.

LES OGSÅ: Psykologer kan gi barna til psykopat-forelder

Barnefordelingssaker koster det norske samfunnet store summer hvert eneste år. Det er med stor bekymring vi er vitne til det venstrehåndsarbeid som er knyttet til disse sakene og hvor lite kunnskap de involverte aktørene har om psykopati. Ingen tør å ta ordet psykopat i sin munn. Sannsynligvis kommer det av at psykologer ikke kan tildele slike diagnoser med den knappe tiden de har til rådighet. Dermed blir arenaen suveren for manipulatoren og løgneren. Barna blir taperne.

 

Les også

Dommeren har abdisert – sakkyndige har all makt

Når overgrep forklares som konflikt

Hjelpetilbudet for psykopat-ofre er åpenbart ikke godt nok

Foreldre som ikke blir enige etter samlivsbrudd, har ofte en personlighetsforstyrrelse

10 gode råd – Hvordan forlate psykopaten

—–

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen? Er det noe som burde være med som er utelatt? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (17)

 1. Anonym

  Jeg har erfart alt dette. Barna bor i dag mest hos sin manipulerende far. Det er som er mareritt du aldri våkner av og det tar til slutt de siste kreftene dine. Barna er sinte og desillusjonerte, og de opplever daglig psykiske overgrep de kunne ha vært spart for. Jeg kan bare håpe at den kontakten de har med meg er nok for å motvirke og oppveie det de opplever hos far. Men jeg ser at selvtilliten og selvbildet deres blir påvirket 🙁 Det er ufattelig at man ikke tar disse utfordringene på alvor. Barn lider pga det offentlige sin manglende vilje til å akseptere at ikke alle er den de gir seg ut for å være.

  • Jeg vet akkurat hvordan du har det

  • Anonym

   I vårt tilfelle er det farmor til stesønn som er psykopaten. I ni år har hun trakassert min samboer, det begynte når hun i sin tid ble sammen med psykopatens sønn. De fikk en sønn sammen. Første gang i retten, hun styrer sin sønn som en dukke i et dukketeater, vant min samboer, men nå ser det stygt ut, ny runde i retten. Psykopaten har klart å få sakkyndig på sin side med smiger og løgn.

   Min samboer brøt sammen når sakkyndig sa at farmor fremstod som troverdig i retten.
   Gutten er jo selvfølgelig traumatisert av farmors oppførsel, men dette har farmor gallant fått til å fremstå som er noe som er min samboers verk.
   Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre for å hjelpe min samboer 🙁
   Vi har også felles barn som trenger en oppegående mor og jeg ser for meg at dette blir en lang prosess med å få henne opp fra grøfta etter å ha blitt overkjørt av dette kvinnemennesket uten følelser.

 2. Torild Berger

  Hei. Jeg har vert samboer med en psykopat og en manupilerende man. D hele startet da vi flyttet sammen. Jeg ble en slags viktig brikke i livet hans som han ikke klarte å leve uten. Noen ganger ble jeg slått og kastet ut. Så ba han om unnskyldning for det han hadde gjort. Å forklarte det med at han ikke kjønte hva han hadde gjort. For han var ikke slik av person. Dette foregikk over lengre tid. Men likevel valgte jeg å bli med han. . Jeg mistet jobben min Pgr av dette, da jeg stadig vekk ikke kom meg på jobb. For d var kvelder jeg måtte tåle å ta imot beskyldninger at jeg var en løgner å var utro, å ikke dro dit jeg sa jeg skulle. Om det tok litt tid på butikken å ble forlenge så ville han få meg til å tro at d han mente var det rette. Å da begynte han dagen etter med en god forklaring på hvorfor jeg hadde brukt så lang tid på butikken. Å da hadde jeg møtt noen på veien som var av det motsatte kjønn. Å samme hva jeg foretok meg så hadde jeg gjort noe galt. Å d hadde han forklaring på. Men det jeg forklarte var bare løgn å d stemte ikke med d han mente. Å dette var slitsomt å vondt. Da jeg prøvde å få andre til å bevise at jeg snakket sant. Så ble han sint å skulle gjøre livet til disse menneskene surt. Jeg har både blitt slått. , spyttet og sparket. Å har måttet tålt mye. Å noen ganger har jeg hatt hjelp av politiet. Da jeg var redd for å fortelle om dette til min familie. Da han truet å såre mine barn som jeg har fra tidligere ekteskap. Så mine barn bodde heldigvis ikke hjemme hos meg. Som en manupilerende person så er det vanskelig å forklare hvor sårende d er for den som må tåle dette. Da di ikke vil ha skylden alene, han mente det var mye av dette som var årsaken til at vi ikke hadde d bra. , for han sto på sitt at jeg ikke var ærlig og drev m lureri bak hans rygg. Som ikke var sant. Det har vert vondt og veldig sårende å gå rundt å ha det slik. Å jeg tror jeg har prøvd alt for at han skulle ha troen på meg. Men det var ingen ting som hjalp. Så til slutt klarte jeg å komme meg ut av det grusomme. Men jeg sleit over lengre tid med beskyldning fra han. Å i dag har jeg fått en ny start på livet. Men sliter med selv tilliten over meg selv. Å er veldig redd for å såre andre. Å er redd for at jeg ikke blir trodd av andre menn jeg en gang vil treffe.

 3. Hei.
  jeg har nettopp rundet av lagmannsretten og fått dom der. Den var nedslående. Jeg må si jeg kjenner meg veldig igjen i det som er skrevet her. Min x-mann er psykopat. Han fikk daglig omsorg. Dette fikk han fordi om barnevernet vitnet om at de mente han burde ha minimalt. Barnevernet har fått inn 5 bekymrings meldinger på far ovenfor barnet,der av kun 1 er fra meg. Jeg har selv dokumentert sår,blåmerker og skader på mitt barn. Retten tok meg for å være hysterisk og hevn gjerrig. Far hadde også psykologen på sin side.
  Han ble tatt i løgn flere ganger,innrømte at han hadde snakke dårlig om meg til barnet og over barnet til andre.Han har vold på rullebladet,sonet ved 2 annlednInger . Siste gang for kun 2 år siden. Men retten mente han var mest egnet. Noe jeg og barnevern tjenesten er sjokkert over. Det er en ting å ha rett og en annen å få rett i retten.

  Jeg sitter igjen med en liten gutt som støft og stadig “faller” i traktoren,trappen og ut av sengen. Som er usikker,redd, gråter,sengevæter og ikke vill dra hjem fra samvær hos meg. Han ber på knær om å få bli hos meg. Det er hjerteskjærende. Den flotte lille gutten min er blitt inadvent,sint og gråter lett.
  Det er en fortvilt situasjon å være i som mor. Du kan ikke gjøre noe med situasjonen.
  Nå håper jeg barnevernet tar grep så min sønn ikke blir den neste Kristoffer.

  • Michael

   “Nå håper jeg barnevernet tar grep så min sønn ikke blir den neste Kristoffer.”

   Det å huske med Kristoffer saken er at der ble far anklaget for å være skyld i skadene, og ble fratatt samvær, og ble ikke opplyst om barnets skade.

   Men det var i mors hus at Kristoffer luftrør ble stappet med papir og skallen hans ble knust.

   Dersom standarden ved barnefordeling, så hadde de moderate sakene blitt redusert, og vi kunne ha konsentrert oss om de virkelige sakene.

   Statistisk sett så er barna tryggest hos far.

   Best boforhold for barn (empiriske data):
   1. Foreldre som bor sammen
   2. Delt omsorg
   3. Alenefar
   4. Alenemor

   Dessverre er det noen som ikke er egnet, dette er ca gjevt fordelt mellom kjønnene..

   • Anonym

    Michael det er bare tull. Statistisk sett så blir spesielt gutter som bor alene med far feks mer kriminelle og har dårligere oppfølging enn om de vokser opp med alenemor. For jenter så blir de i høyere grad psykisk syke..
    Jeg er mann og jeg har vært alene forsørger i flere år.. Barn som vokser opp alene med far er mer sårbare sånn er det bare.

    • Det er sikkert rett at barn som bor med far er mer sårbare – men det er også en grunn til at de bor med far. I konflikter prioriterer samfunnet mor så langt det går, når far en sjelden gang får omsorgen, er det nok ofte ganske mye som ikke er bra i oppveksten.

 4. Tom Aage Grobstock

  Anonym kommentar: “Leste nettopp igjennom artikkelen din. Dette er som å lese om meg selv og mine opplevelser de siste 8 årene.

  Du treffer på samtlige punkter, men noen viktige bivirkninger har du utelatt. Psykopatens evne og vilje til å overføre saken eller kampen, på barna, hvor barna etterhvert overtars psykopatens holdningen, meninger og til og med påståtte opplevelser. Dermed blir barna “frontkjemperne” som skal kjempe mot den andre parten. I tillegg frigjør psykopaten seg for ansvar ettersom det nå er barna som ytrer negativ holdning til samvær. Dette er den ultimate formen for samværssabotasje.

  Jeg er så enig så enig med deg i artikkelen din. Selv har jeg over en 7 års perioden opplevd 2 rettsaker i tingretten, 6 rettsmøter, ankesak i lagmannsretten, forsøk på megling, megling i lagmannsretten, 3 forskjelige sakkyndige, og ikke minst et barnevern som er forutinntatt og partisk til å begynne med, men som etterhvert innser at de faktiske forhold ikke er som påstått og som da står handlingsrammet.. Etter at skaden allerede har skjedd. Jeg har opplevd terapauter på Familievernkontoret som etter første møte med mor har avgjort at jeg er voldsutøver, og mor er offeret, at barna er traumatiserte av meg. Jeg har en politianmeldelse på meg for vold, voldtekt, trakasering og mordforsøk, ikke bare på mor, men også mordforsøk på barna. Barna jeg kjemper for, samt en lang rekke påstander om min manglende evne til å ivareta omsorg for barna.. Jeg har med andre ord opplevd akkurat det du beskriver.

  Jeg har valgt å stå i det og kjempe for det jeg mener er riktig og for at barna skal ha like god tilgang på sine foreldre og ikke minst øvrig familie. Til tross for de negative anklagene og påstandene har jeg vunnet hver runde, men barna er fortsatt hos sin mor. Det er nok psykopatens værste og beste kvalite; å kunne forme barnas meninger, utfordre og forme deres lojalitet og overføre sitt ansvar og sine meninger til dem til de til slutt ikke lenger ønsker å treffe sin far…

  Jeg har lenge tenkt å publisere et innlegg om min sak, men har ventet med dette sålenge saken har pågått i retten. Jeg er svært opptatt at slike saker får oppmerksomhet, ikke bare i media og på nett, men at slike saker gjøres kjent for de som skal “hjelpe” i situasjoner der foreldre ikke kommer overens. Den ironiske er at barnevernet som skal værne barna faktisk ender opp med å styrke psykopatens sak og barna ender opp i en enda værre og mer utsatt posisjon.

  En annen faktor som også ofte glemmes er den eventuelle nye partners rolle i dette. Ofte er en nytt forhold en forsterkende negativ faktor i en konflikt for psykopaten. I mitt tilfelle er det nå flere år siden jeg har hatt noen form for kontakt med barna, og min nye kone har ikke engang møtt dem. Slike konflikter har alltid en form for negativ virkning.”

 5. sister

  Endelig, endelig kommer noe forståelig!! Har noen endelig skjønt hvor mange barn som er skadelidende etter å ha utsatt dem for sloke personer!! Og attpå til så TROR folk på dem, for de rundlurer alle!!

 6. Kjente meg utrolig godt igjen i denne artikkelen. Jeg spurte mine barn før jeg dro fra ex om hvor de ville bu etter skillsmissen. De var redd faren sin på grunn av hans tempramang, å på grunn av hans måte han behandlet de på så de spurte meg om jeg kunne hjelpe de så de kunne få bo hos meg å att de fikk besøke pappaen sin ei helg i mnd. Å jeg lovet å hjelpe de med det. Siden jeg bodde på krisesenteret den første tiden så nemde jeg barnas ønske til dem. Barna ville ikke til faren sin i det heletatt de første to mnd . Var på mekling å jeg nemde der hva barna selv ville de var jo over 12 år å da skal deres ønske tas til etterretning. Min ex mente att dette var kun mine ønsker å ikke barnas ønske i det hele tatt for han ville att de skulle være med han halve tiden å hos meg andre halve tiden. Så vi ble ikke enig der. Så jeg tok ut sak på det på tingretten men saken kom ikke opp før 4 mnd etterpå.etter att jeg var på mekling måtte jeg bare sende de til far selv om barna ikke ville. De kunne ringe å være redd for noe så jeg måtte ringe politiet att jeg dro å hentet de for de var redde samtidelig var jeg ikke høg i hatten selv for jeg viste att han ikke var til å stole på han hadde kjørt inn i andres biler tidligere for å prøve å sette en stopper for ting han ikke ville skulle skje. Han manipulerte ungene for hver gang de var innom ,å bare noen få dager før barnepsykologen som skulle besøke far men også meg hadde plutselig det ene barnet bestemt seg for å være hos far halvt , mens det andre hadde bestemt seg for å være der annenhver helg. Barnepsykologen som var innom far men også meg mente att om barna hadde vært under 12 år så hadde det vært uforsvarlig å ha de hjemme hos far, men siden de var over å de selv ville det slik så fikk de det som de ville. Men adressen deres skulle være hos meg. Han manupulerte de godt i 3 uker mens jeg var på ferie, å da hadde plutselig ungene bestemt att de ville være hos far hele tiden.Men selv om det gikk slik på tingretten så var ikke ex enig i det som var bestemt der etter tingrettens dom ble jeg truet på livet av han holdt jeg meg ikke unna ungene mine så kom han til å ta livet av meg en dag for han viste hvor jeg budde. Jeg turte rett å slett ikke lengre å bu der alt ble for usikkert for meg jeg flyttet langt avgårde, ungene ringte mang en gang å fortalte om vanskelige forhold i heimen med psykisk vold og trusler. Jeg ringte barnevern gang på gang. Hadde en følelse av att jeg ikke ble trodd av de. Men Hadde ungene ville flyttet de mila til meg så hadde jeg sluppet å engste meg for det gikk ikke en dag jeg ikke trengte på hvordan de hadde det.de ville bu i nærheten av venner så jeg respekterte det. En dag fikk jeg høre att den nye damen til ex måtte rømme fra ex å att han hadde truet med å tenne på huset de budde i , da først reagerte barnevernet å sendte barna i fosterhjem. Jeg viste på forhånd att det kanskje ikke ble så enkelt å hjelpe barna mine når jeg hadde en ex som var som han var.

 7. Den andre

  Jeg kjenner igjen alt, og kan nok en gang konstatere at systemet ikke fungerer. Ikke for noen som forsøker å hjelpe sine barn ut av psykopatens klør. Noen ganger lurer jeg på om endringen kommer i min levetid, det er tydeligvis en enorm barriere å forsere…

 8. Så godt å lese dette, for da betyr det at jeg ikke er alene. Tapte saken i Tingretten, da dommeren la hovedvekt på sakkyndiges rapport, ikke vitners uttalelser. Sakkyndige ble som alle andre manipulert til å tro på han, og kom med karakterdrap på meg i retten, og vurderte ham som en bedre omsorgsperson enn meg. Til tross for at han for tiden er ufør av psykiske årsaker, har vært innlagt på psykiatrisk og har multiple diagnoser. Til tross for at han har hatt lite med barna å gjøre mens vi var gift. Hans fortelling om at det var JEG som var årsaken til at han ble psykisk syk, ble trodd på. Hans falske bekymringsmelding til barnevernet i fjor ble trodd på. Samtaler han har hatt med min datters utredningsinstitusjon førte til at relasjonen med MEG ble tatt frem som årsaken til at hun har problemer. De fikk fem på! Og sakkyndig bygde videre på dette og lagde en historie om at barna må snarest ut av heimen pga faren for at jeg kan påføre de også psykiske skader. Jeg tror ikke det jeg har opplevd er sant. Det finnes til og med rapporter om at jeg ble sendt til sykehuset av den mannen pga mishandling, men det er ikke vurdert en gang. De sa til meg en gang på krisesenteret, at jeg skulle ikke være engstelig, for fagfolk vil klare å gjennomskue han. Javisst…. Har anket videre. Men er der akkurat nå at jeg tror ikke at noen vil gjennomskue han.

 9. Håper

  Dette er helt forferdelig! Får så fryktelig vondt av disse barna, men man er helt hjelpeløs imot en slik person som på feilaktig grunnlag får støtte av helt system. Dette var svært gjenkjennelig. Bare at i dette tilfelle er psykopaten en kvinne. Hadde de sett på forhistorien til psykopatene i disse sakene, så hadde de skjønt hvem de hadde med å gjøre. De følger jo nærmest samme oppskrift! Notorisk utro, blir fersket i løgn hele tiden, ruinerer folk rundt seg økonomisk, flytter rundt omkring hele tiden(de er vel blitt avslørt), har stadig vekk nye samboere, bytter ofte arbeidsplass, står i sentrum når det er drama, blir hele tiden uvenner med folk, syke uttalelser om å påføre andre smerte, falske anklager, følger ikke opp barna helsemessig osv. Og disse blir da godkjent som eneste egnede omsorgsperson?!! Hadde bare noen tatt seg bryet med å sjekke opp dette mennesket, hadde bare noen luktet lunten når de kommer med den ene beviste løgnen etter den andre. Men nei. Ja, er så enig, disse barna blir totalt sviktet av ett helt system. Og det er hjerteskjærende…..

 10. Anonym

  Jeg har ett spørsmål. Når det gjelder mor til barna til min kjæreste. Vis barna ønsker å være mer hos far får moren til at barna får dårlig samvittighet. Hun sier hele tiden men vi hadde en avtale jeg ønsker å ha deg her. For å få sakt det sånn barna bor mest hos mor. Men når de sier at de vil være hos faren blir moren sur. Å bruker masse på de at de får dårlig samvittighet het, begynner å grine i tlf og sier mye som gjør at barna ikke veit hva de vil. Jeg føler dette er manipulerende fra mor side eller er det bare meg?

 11. Anita Volden

  Kunne vært skrivd om oss ,denne historien. Det gikk 5 år og 2 mnd før jeg fikk sett mitt barn. Fikk møtt henne for 14 dager siden. Helt utrulig hvordan min x har klart å manipulere systemet, å det som skremmer meg mest, er at de ikke blir avslørt.

 12. Anonym

  Kunne vært historien om vår familie det siste året. Min sønn og resten av familien har befunnet seg i denne boblen siden mars 2022. Har på en måte gått i spenn og ventet på neste utspill i et år.
  Skilsmissen fungerte greit de første månedene med fordeling 50/50. Mor, far og barna tilbrakte jul/ nytt år sammen med vår familie, og alt fungerte greit. Noe som for meg var litt overraskende, men som gledet meg å se. Etter at hun flyttet inn til ny samboer starter det for fullt. Tror det ligger både hevn og økonomi i denne saken. De første mnd. startet hun opp med flere politianmeldelser av alvorlig og ekstrem art, og hun krevde besøksforbud og full foreldrerett til barna. Dette medførte at min sønn ikke så noen annen utvei enn å engasjere advokat. Hun har hatt liten eller ingen inntekt, så hun fikk fri rettshjelp.
  Barnebarna på 7 og 1 5 år, og vår familie har tilbrakt mye tid sammen. Vi har alltid hatt en godt forhold. Bl.a har den eldste også en bestevenn i sin kusine. Vi har reist på turer og ferier sammen, og jentene har vært hos oss på sommeren. I dag har vi ingen kontakt med den eldste. Vi har forsøkt, men dette boikottes, Vi fikk bl.a. ikke komme i hennes konfirmasjon, nærmest truet til ikke å møte i kirken, eller å få se bilder av konfirmasjonen. Vi holdt oss borte av hensyn til konfirmanten slik at det ikke skulle eskalere med mor. Dette angrer jeg veldig på i dag. Har fremdeles konfirmasjonsgaven i skuffen. Håper jeg kan få leverte den en dag.
  Vi forsøkte å få snakket med den minste på hans 7 års dag, men fikk ingen tilbakemelding fra mor.
  I dag er hele familien blokkert, så vi har ingen mulighet til å nå frem til barna. Jeg har lurt på hvorfor ikke hennes familie prøver å påvirke moren, men har forstått at de ikke får sanne opplysninger fra mor. I dag har min sønn kun kontakt med sønnen på 7 år.
  Alle politianmeldelser som hun har hatt er blitt tilbakevist og henlagt. Flere usannheter og løgner fra henne er blitt avslørt i retten, men allikevel har det ingen konsekvenser for moren. Etter 1 år gir min sønn seg. Han klarer ikke mer hverken når det gjelder følelser eller økonomi. Er dette en verdig rettsvesen i Norge? Har vi ikke kommet lenger enn som så. Dette året har iallefall lært meg et det er liten hjelp å hente fra rettsvesenet til å se helheten i en slik sak.
  Håper bare etterhvert at vi får kontakt med barnebarnet igjen.
  Hilsen en sliten og sint farmor.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.