Psykopaten

Du er dømt til å tape mot psykopaten

Psykopater koster det norske samfunnet enorme summer hvert eneste år.  De ødelegger mennesker i sine omgivelser. Ofrene sykemeldes, de blir arbeidsuføre over lengre tid og mange blir ute av stand til å fungere. Noen blir aldri friske etter omgang med en fullblods psykopat. Psykopaten går fri og går straks videre til neste offer. Psykopaten kan være nær deg uten at du er klar over det.

Sakte men sikkert skrus du ned til du ikke lenger vet hvem du er. Det kan være din ektefelle, samboer, kollega, sjef eller andre i din familie. Sågar ditt eget barn.

Sjarmør og tyrann

Psykopater slipper unna med sine herjinger. Psykopaten er en saling blanding av sjarmør og tyrann. Manipulering er en av psykopatens sterkeste sider. Hjelpeapparatet står maktesløs. Psykopater feiler ingen ting, derfor oppsøker de aldri hjelp. Psykopaten vil da heller aldri møte opp til  en vurdering. Fagfolk deler ikke ut diagnoser over disk. Alle har krav på en grundig undersøkelse før en diagnose blir stilt, og diagnose “psykopat” blir sjeldent eller aldri stilt. Dermed kommer man sjeldent noen vei med å hevde at noen er psykopat. I de aller fleste tilfeller slår det tvert i mot tilbake på en selv. Dermed blir det opp til deg og meg å beskrive psykopatens handlinger så godt at de du møter forstår at motparten kan være en psykopat.

Det er en tøff bevisbyrde når psykopaten sjarmerer alle på sin vei og bruker sine manipulatoriske evner. Oftest er man dømt til å tape denne kampen, fordi man selv er skutt ned som menneske. Møter man en psykopat i retten er man også ofte så ødelagt at man ikke er i stand til å ivareta sine behov best mulig. Man resignerer. Og mange gir opp.

Vendepunkt Ingunn Norheim

VENDEPUNKT 

INGUNN NORHEIM

Mange år i et forhold preget av psykisk vold og mobbing var nær ved å knekke Ingunn. Men hun maktet å bryte ut og vil nå hjelpe andre i samme situasjon. Les om hennes opplevelser i sitt destruktive forholdet og hvordan hun klarte å frigjøre seg og starte på nytt!


Forlagshuset Vest sender deg boken direkte. Pris kr. 298,- Du betaler når du får boken.


 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

De færreste på familievernkontorer, i barnevernet, sakkyndige, dommere eller advokater har god nok innsikt i psykopati. Og dine naboer, venner og selv nærmeste familie tror deg simpelten ikke, for han/hun er jo så hyggelig. Hørt den før?

Ikke overraskende er det i saker som havner i retten en stor andel hvor en av partene er fullblods psykopat eller har sterke psykopatiske trekk. Dette gjelder ikke bare i straffesaker, men i de fleste sivile saker og ikke minst i barnefordelingssaker.

De fleste «normale» par klarer å bli enig om fordelingen av barna etter en skilsmisse. Har en eller begge av partene psykopatiske trekk vil det være uungåelig at saken havner for retten. Tvungen megling eller møter hos Familievernkontor eller senere megling i retten fører sjeldent frem. Er motparten en fullblods psykopat fører det aldri  frem. Man forhandler ikke med en psykopat. Man diskuterer ikke med en psykopat. En psykopat kan late som om det diskuteres, men beveges ikke i en forhandling. Psykopaten vet best selv. Det er de andre som ikke skjønner det. Det er nødt til å bli en dom.

Hvorfor er det så vanskelig å gjennomskue psykopaten?

Han eller hun er ekspert på å lese andre og ekspert på å fremstille seg selv i et godt lys og andre i et dårlig. Mens rasjonelle mennesker synest det er vanskelig å lyve, endog å tøyle sannheten, lyver psykopaten glatt uten den minste motstand. Psykopaten lyver så han eller hun tror det selv. Og gjør det overbevisende for noen som ikke er trent til å avsløre løgnene. Og siden du en gang falt for psykopaten, det være seg som kjæreste eller ektefelle eller forretningspartner, så vet du hvor sjarmerende og tillittsvekkende en psykopat kan være ved første blikk.

Hvordan skal en dommer på noen timer i retten klare å avsløre psykopaten? Eller en “vil-jo-så-gjerne-det beste” rådgiver på Familievernkontoret? Psykopaten sjarmerer de i senk og snur alt opp ned så det er DU som fremstår som den med personlighetsforstyrrelser.

Vi ser derfor sjelden saker der tyren blir tatt ved hornene.

Sakkyndige er ofte redde for å gi uttalelser som peker i retning av psykopati.

Og det er få av dem som i det hele tatt har kunnskap om psykopaten og dens vesen.

Psykopatene er spesialister på å snu hele bildet på hodet. De projiserer sin egen situasjon over på andre. Som offer kommer man ikke til orde, beskyldningene hagler og det skapes situasjoner hvor det gis inntrykk av at rollene er fullstendig byttet om. Psykopatens motpart er ofte mennesker med for mye empati. I tillegg har man stor respekt både for retten og dommeren. Dermed får saken slagside fra første stund. Mange ser at det går galt.

Og hvor er advokatene? Tenk så mange psykopater de møter i sitt virke? Hvor er alle advokatene som har spesialisert seg på psykopater? Psykopaten blir av de fleste møtt og diskutert med som om han/hun er et rasjonelt menneske med empati og evne til å se andres perspektiv. Det evner psykopaten ikke!

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Samfunnet betaler dyrt for psykopatens herjinger. Det er ikke få sobril og tilsvarende angstdempende medisiner som skrives ut for at ofrene skal komme gjennom hverdagen. De færreste får den hjelpen de burde ha fått.  Problemene blir heller ikke borte så lenge psykopaten får lov til å holde på.  De som har innsikt vil råde deg til å snu ryggen til. Sette punktum. Det kan man til en viss grad gjøre om man ikke har barn med vedkommende. Har du barn med en psykopat må du få hjelp til å sette klare grenser for den kontakten som er nødvendig. Er du utsatt for en økonomisk parasitt som har satt deg i bunnløs gjeld vil marerittet forfølge deg i årevis.

Psykopaten sparer ingen

Du kan være mor, bror, far, ektefelle eller en arbeidskollega. Psykopaten har ingen empati. Derfor rammer psykopaten alle. Også sine egne barn. Psykopaten vil aldri angre på at han eller hun satte andre i en vanskelig situasjon. Psykopaten gjør det om igjen og om igjen. De er som kriminelle løsgjengere.

Uansett hva vi gjør vil de kunne fortsette sitt hærverk med andre menneskers liv som innsats. Det eneste som hjelper er mer kunnskap om ondskapen. Vi trenger mer oppmerksomhet rundt psykopaten og kunnskap om psykopatens herjinger. Vi trenger at media skriver om dette og at flere forstår hva det handler om. Vi trenger politikere som forstår hvor stort samfunnsproblem dette er, og at hjelpeapparatet og de som møter psykopaten får nødvendig opplæring. Samfunnet ville spart store beløp på å investere i utdanning.

De som utdannes til yrker hvor de er dømt til å møte på en psykopat må få psykopaten som obligatorisk del av sin utdannelse. De som jobber som «rådgivere» eller «meglere» burde vært pålagt etterutdanning for å kunne utøve sitt yrke og være i stand til å forstå når de har å gjøre med en psykopat.

Du kan ikke forandre en psykopat

Du kan ikke hjelpe en psykopat. Du kan ikke forandre en psykopat. Du kan få kunnskap og beskytte deg selv ved å holde deg unna.

 Må du på grunn av felles barn med psykopaten likevel forholde deg til han/henne  er det avgjørende at vi har et hjelpeapparat som forstår hva det handler om og som ikke lar seg forføre av psykopaten. Alt psykopaten gjør er til stor skade for alle, ikke minst barna som blir brukt i kampen. For psykopaten er barna bare gjenstander som et hvilket som helst annet verktøy. Da er det fortvilet når en dommer gir barna til psykopaten, fordi dommeren blir manipulert av psykopaten som også har rundlurt den sakkyndige.

For å forstå hvilke mekanismer som har gjort at du har latt deg fange av en psykopat må du ha kunnskap. Skal du klare å bryte med en psykopat kan du lære av andres erfaringer. Har du klart å komme deg vekk, må du lære deg mestringsteknikker. Vårt bidrag til dette er denne bloggen. Vi mener det eneste våpen som har noen som helst virkning mot psykopaten og dens herjinger er kunnskap om psykopaten. 

De vanskelige spørsmålene

Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles? Er det ikke noe håp? Og dette er vanskelig for det fleste. For å ta det første spørsmålet først:

Det er i dag ingen medisinsk diagnose for å fastslå at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.

Hva er en psykopat?  Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. Vi har forenklet og omtaler konsekvent variantene av de med psykopatiske trekk for psykopaten. Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på psykopaten.info entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den som blir utsatt for den – psykopatens offer.

Psykopat eller drittsekk?

Vi minner alltid om at det  er viktig å skille en psykopat fra en “alminnelig” drittsekk. Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det om skilsmissen er med barn og man ikke blir enig. En psykopat er en manipulativ drittsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden. Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid. Her er det mange som gjør seg erkjennelser når en ser tilbake på livet og simpelthen ikke fatter hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg? Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk. De vi kaller hverdagspsykopatene. De du finner rundt deg over alt i

Dr. Robert Hare
Dr. Robert Hare

samfunnet.  En autoritet på dette er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptom sjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati. ”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et kartleggingsinstrument for å finne ut om en person er psykopat. Testen består av en 20-punkts sjekkliste hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen. Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er “fullblods” psykopat.

“Fagfolk deler ikke ut diagnoser over disk. Alle har krav på en grundig undersøkelse før en diagnose blir stilt, og diagnose “psykopat” blir sjeldent eller aldri stilt.” Dette kan nok langt på vei stemme også fordi “psykopat” ikke er en diagnose. Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot er det flere som får, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Det finnes  for øvrig også andre diagnoser som ligger nært opptil.”

Mer vanlig som begrep i USA

Av det vi leser av litteratur er imidlertid begrepet “psykopat” på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge at oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av verste sort. På psykopaten.info viser vi til at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som “fullblods psykopat”, mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk.

De fleste av oss vil “score noen poeng” på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Og vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser. Med en – 1 – % fullblods psykopater av befolkningen går det kanskje rundt 50.000 fullblods psykopater løs i det norske samfunnet!

Alle skruer løs Kjersti Marken

BESTILL BOKEN I DAG

Les Kjersti Markens samling av fortellinger som illustrerer liv i forhold, og annen livsvisdom. Noen av episodene er tatt fra eget liv, mange fra andres. Du finner livsvisdom, ironi, sorg og humor pakket inn i sjarmerende små historier som på underfundig og til tider fornøyelig vis illustrerer livet på godt og vondt.

Forlagshuset Vest sender deg boken. Pris kr. 229,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Den ene prosenten som får full score er fullblods psykopat, og vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt som det ikke kan gjøres noe med. Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder. Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske. Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker. Les mer om det på andre artikler på psykopaten.info

20 trekk som kjennetegner en psykopat

En psykopat eller en person med fremtredende psykopatiske trekk scorer på mange, men ikke nødvendigvis alle av følgende trekk:

(Merk at det utelukkende er fagfolk som kan gjøre testen, og at de må benytte Hares manual når de utfører den.)

 

1. Glatthet/overflatisk sjarm
2. Storhetsideer om egne evner og betydning
3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg
4. Patologisk lyving
5. Bedragersk/manipulerende
6. Mangler anger eller skyldfølelse
7. Grunne affekter
8. Ufølsom/manglende empati
9. Parasittisk livsstil
10. Dårlig atferdskontroll
11. Promiskuøs seksuell atferd
12. Tidlige atferdsproblemer
13. Mangel på realistiske fremtidsplaner
14. Impulsivitet
15 Uansvarlig atferd
16. Tar ikke ansvar for egne handlinger
17. Mange kortvarige forhold
18. Ungdomskriminalitet
19. Vilkårsbrudd
20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

Les mer om kjennetegn i artikkelen Psykopatesten

 


Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om denne artikkelen? Er det noe som burde være med som er utelatt? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv “Anonym” om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (18)

 1. VELDIG lurt og lage sånne som det, så psykopatene bare kan kose seg enda mer når de vet hvilke punkter de blir tatt på 🙂

  • Person 1

   Eller slik jeg leser det…Vi som har vært utsatt for en sånn ser at den som leser dette og er en voldsutøver han/hun vil anvende ALT på deg. Du er den syke Og her ligger alle bevisene. !! Så informasjonen er nyttig for ofrene. De har selvinnsikt. Og ofrene kan være forberedt på hva de kan bli beskyldt for. Psykopaten kjenner seg ikke igjen . Han/hun er feilfri.
   Jeg har vært grenseløs i min håndtering av min eks. Selv med barnevernet på nakken for å begrense samværet, var jeg villig til å gi meg på alt . En lykke for meg da at han er suveren. For da er ikke delt omsorg for barna en seier. Han gikk til retten med krav om full omsorg. Det skulle han ikke ha gjort….Ja ja Noen Psykopater eller hva de nå klassifiserer som er smarte i sine egne og sine tilbederes/flyvende apers øyne ,men noen går for langt. Det norske rettsystemet er ikke bare blinde psykopaten kan avsløre seg når det bare blir offentlig nok. Når den innerste sirkelen blir brutt. Men jeg er jo den “egentlige” Psykopaten her så hva vet vel jeg…

   • Anonym

    Anonym Hei Den oppstillingen dere har laget vorden avsløre en psykopat bær dere fjerne ,Denne er uriktig ,Og bidrar til å stigmatisere en allerede bart prøvd gruppe som rusavhengige ,Dere er mrd på å forherlige psykopaten Det å uttale seg om at dem er overlegene oven for rettssystemet er å ta partiv dette lukter faktisk manipulasjon samt at denne artikkelen eller va du nå kaller det,Er dette feil informasjon. skadelig undergraver retsystemet du. som har skrevet dette har ingen faglig ekspertise og tar psykopatens parti j og glorifiserer dem ,Dete er kun en PSYKOPAT som klarer å skrive denne

  • Sorry, dette vet de allerede

 2. solveig

  Hva skal en gjøre vi som sitter igjen og blitt fratatt stort sett det meste. Hvor skal en få hjelp. Jeg står gjerne frem i vg med historia mi som er så grov at ingen tror det er sant. Myndighetene må noe gjøre . Vi har politiet . Rettsvesenet som står maktesløse mot sånne mennesker. Vi som har følt sett på kroppen blir ikke trodd.

 3. Anonym

  Veldig interessant lesning.Ført etter 15 år med ubesvarte spørsmål om forholdet vårt,måtte jeg til slutt innrømme at noe var fundamentalt galt. I sommer møtte jeg veggen og var så utslitt av krangling i tide og utide at jeg var nær et psykisk sammenbrudd.Først da begynte jeg å søke kunnskap om hva som jeg egentlig var midt oppe i.Etter å ha lest dette stoffet og mye mer har jeg fått forståelse av mennesket jeg lever sammen med.Inntil nå har jeg hatt håp og tro på at vi ville få det bedre,men nå skjønner jeg at han aldri vil endre seg. Jeg har konfrontert han med at vi ikke kan leve sammen som før.Resultatet er en helomvending fra hans side,snillere,mer hjelpsom osv…Jeg tar dette med en klype salt og venter på neste omgang som vanligvis kommer etter en pause med fredlige dager. Endelighar han forstått at det er alvor fra min side ,men ettersom vi er bundet på hender og føtter økonomisk,er bruddet vanskelig å gjennomføre praktisk. Jeg er et forholdsvis ressurssterk menneske som tilegner meg mer og mer kunnskap for å få en bedre hverdag og beskytte meg selv inntil videre.

 4. Anonym

  Når en legger kortene på bordet får en ofte høre; Er han/hun en rusmisbruker?

 5. Å ha barn med en psykopat er en meget komplisert situasjon. I den grad psykopaten har et snev av empati, er det kun barnet/a som tilgodeses.Barna blir bestandig brukt i et maktspill. Men det er store sjanser for at barn med psykopatisk mor eller far etterhvert vil trekke seg unna fordi alle forhold med slike foreldre blir i overkant konfliktfylte. Men psykopaten har svake sider, og de må observeres. Psykopaten selv har liten eller ingen selvinnsikt. Når folk på arbeidsplassen eller ellers i det sosiale nettverk trekker seg unna, forsvarer psykopaten seg med konspirasjonsteorier som til tider er så urasjonelle at komentarer og diskusjon er til ingen nytte. Det har alle med forbindelse til en psykopat opplevd og skjønt. Psykopaten er uforbederlig og ond, hevngjerrig men også gjerrig. Sjenerøsitet hos en psykopat er ikke eksisterende. Psykopaten driver seg mer og og mer ut på sidelinja av alt sosialt liv og ender opp som en ensom enstøing som ingen vil ha noe med å gjøre. Men man må aldri synes synd på, eller tilgi en psykopat. Det vil oppfattes som svakhet og åpne for nye angrep. Man må i det hele tatt ikke bøye av. Nådeløs og beinhard avvisning mot en psykopat vil føre til at vedkommende må selv trekke seg vekk og finne andre jaktmarker.

 6. Anonym

  Hva med de av oss som møter slike personer som behandlere i psykiatrien? Som underdanige pasienter uten stemmerett. Der alt vi sier og gjør blir brukt mot oss fordi behandler har status og makt og antas å snakke sant. Der man som pasient ender med stempelet paranoid og uten selvinnsikt. Det er et levende helvete. Et maktmisbruk uten like. Uten sjanse til å bli hørt og trodd. Der behandler kan stemple deg i journal og overfor andre og får dem til å tro det “verste” om deg uten en gang å ha møtt deg. Jeg begynner å komme meg, 4,5 år etter at jeg avsluttet kontakten. 3,5 år i klørne til vedkommende. Jeg er sterk. Sta. Bestemt. Men dette holdt på å knekke meg fullatendig. Har gjort meg mange ganger sykere enn jeg var. Og fått meg til å tvile på alle andre. Behandler fikk rett på sannheten. Selv om den sannheten så langt i fra var sann…

 7. Det eneste positive jeg har hørt om psykopaten, er at han/hun som regel blir en suksessfull leder på toppplan. De lar seg ikke stoppe av empati for andre, noe som gjør det enklere å få ting utført både i det politiske liv og i arbeidslivet. De slipper dårlig samvittighet når de tråkker ned andre på sin vei.

  En kan jo da bare tenke seg hvorfor det er så vanskelig å få til endringer/forbedringer hvis forståelsen stort sett mangler i øverste skikt vedr. denne problemstillingen. Beslutninger tas ofte på topplan, og hvilke type mennesker er det flest av der? Det er ikke mine ord at veldig mange toppledere er psykopater, men jeg skjønner godt hvorfor det kan være en del sannhet i den påstanden. Maktkamp er ikke for puslinger.

 8. Anonym

  Så sliten og nedbrutt i kampen med en psykopat.
  Redd for å kontakte politi osv, redd for å ikke bli trodd, og at han vrir og vender på alt og nok en gang er det meg det er noe galt med. Blitt kalt så mange stygge ting. Ønsker bare sannhet og rettferdighet, umulig med en psykopat.

 9. Ronny K

  Jeg tror det er viktig med riktig kunnskap om dette tema. Når det er en så liten prosent del av befolkningen som ekspertene mener er psykopater, vil alle skjønne at den vanlige mann og kvinne ofte tar feil når de igjen kjenner en psykopat. Folk slenger ut denne alvorlige “merkelappen” ved første lille motstand og urettferdighet mot en selv. Grensen For hvor urettferdig, egoistisk,slem smart og kynisk ett menneske kan være når det krangler med sin Kjæreste/samboer/ektefelle/kollega om meninger, verdier, posisjoner osv. Er mye mer tolerant enn hva folk tror. Som oftetest brukes ordet psykopat i henhold til utfallet av krangelen. Da som regel av den parten som føler tap. Når folk slenger ut ordet psykopat ved minste motstand, kamuflerer de bare den virkelige psykopaten.

 10. Anonym

  Nettopp på grunn av dette slenguttrykket. så blir en stemplet som den onde. Den mentale synke. Egoisten. osv.osv. Hvis en f.eks mener at ens egen mor er det. M.a.o ens tilbakemeldinger blir en beskrivelse av psykokopaten.

 11. Anonym

  Jeg har i løpet av de 11 årene vi har vert sammen funnet ut at jeg sa synlig vis bor sammen med en psykopat og etter å ha lest litt her er det ikke stort flere unnskyldninger å finne på lenger og det begynner å demre at her er nok ingen tvil… Dere sier kunnskap er viktig og kom deg vekk, men hva slags kunnskap skal kunne gi meg muligheten til å sove om natten og ikke føle skyld når jeg vet at min psykopat er suicidale og alkoholiker og ikke i stand til å ta vare på seg selv. Hvordan kan jeg rettferdiggjøre å overlate den viktigste personen i mitt liv helt til seg selv for å dra seg selv nedover i helvete for å dø… Han er alene igjen, all familie er død og borte og han er ikke 40 år gammel enda engang. Jeg er oppdratt av datteren til en ikke bare psykopat men fullt ut gal forelder, så min mor har nok kommet i skade for å lære grundig opp en psykopats drøm i meg.. Jeg kjenner ingen annen virkelighet og ser tydelig hvor det bærer her hjemme og hva som skjer hvisker gir opp nå. På hvilken måte kan jeg finne den kunnskapen som skal hjelpe meg å ta livet av min samboer med ensomhet sviktelse? Ikke misforstå, han har ikke truet med selvmord hvis jeg går, men etter 11 år og med bakgrunn i helsevesenet og Iquitos på 137 føler jeg at mine oppfattelsen av situasjonen er holder vann og er fattet etter god tid til evaluering. Det er selvfølgelig også ikke bare Johnson har denne oppfattelsen men det er bare meg som har ansvaret og som holder hele kort huset i mine hender. Presset og alvoret er utelukket på mine akuldre.. Jeg har også blitt ganske økonomisk ødelagt og har ikke lenger jobb, så hvor er kunnskapen jeg trenger?? Hjelp!

 12. Anonym

  Dette er så trist lesning
  Jeg har i flere år tenkt at min egen datter har psykopstiske trekk. Men det er så vanskelig å ta det innover seg at jeg makter det ikke helt.
  Helt fra hun var liten hadde hun et voldsomt sinne. Hun var søt og blid og..og gikk mye oppmerksomhet gjennom årene. Hun roter seg inn i myr o tenårene som ikke var like hyggelig og hun fikk den hun ville. Så treffer hun Stein.. det var mens hun gikk på lærerskolen. Hun flyttet inn hos han og alt såg bra ut. Alle i familien likte han..han var en flott snill og empatisk mann som hun brukte. Han ville gifte seg med henne..men etter endt skolegang takket hun for seg og flyttet til en annen kant av landet. Jeg, moten hennes..fikk en telefon fra Stein. Han gråt og fortalte han hadde gølt seg misbrukt økonomisk av henne og hun gjorde ikke noe husarbeid. Dette tok det en tid å fordøye…ikke min søte vakre datter dette vel?
  Hun hadde mange menn såkalt svake menn som hun dumpet etter hvert som det ble for kjedelig. Og vet nå hun hadde et temmelig utsvevende sexliv.
  Så treffer hun Erik..han er 13 år eldre enn henne..en snill og hyggelig mann det og. Selv om det var mange brudd i det forholdet så holdt de sammen. Og så blir hun gravid med første barnet..lykke. Barn nummer to kom….og nummer 3. 3 nydelige barn . Men så begynte jeg og bli utsatt for angrepene hennes. Så jeg imot henne så ble hun rasende. Og hun begynte med å stenge meg ute fra kontakt med henne for så og komme tilbake og være den søte C igjen. Jeg ble forvirret. Og forholdet hennes begynte å halte. E nevnte for meg at hun sløste mye med penger og at det begynte å komme inkasso brev. Jeg gikk meg ikke til å tro det heller.
  Så i 2012 begynte helvetet. Jun skrev en mail til meg og beskyldte meg for å være psykopat…jeg var manipulerende osv…og sjokket var stort få jeg skummet igjennom den mailen. Jeg ringte henne og spurte hva hun hadde gjort…svaret var hun hadde ikke tid til å snakke om det. Så begynte hun å sende til familie , til venner (både hans og hennes) om hvor grusom jeg var. Og alle trodde. De blokket meg fra Facebook og 0 kontakt med noen. Det året gikk jeg med brikken rygg..og bodde i Spania. Så flommet Facebook over av en lykkelig vertinne med hele slekten i selskap hos henne…og det stakk.Då ringer hun på en morsdag og sier at jeg tar deg inn i varmen igjen på den måten at jeg opphever blokkering på Facebook. Så var hun den søte snille igjen. Jeg husker også all kritikk jeg fikk..samboeren fikk og de små barna..hun var så stygg mot oss alle at det var vanskelig å fatte hun kunne oppføre seg slik. Ungene var nervøse han var irritabel…mens hun fløt rundt i sitt eget ego og var ikke påvirket av Noe..det var henne, henne hele tiden.
  Så kom bruddet mellom henne og E. Det jeg f fikk høre overgikk vel alt annet. Han skrev. Til meg og fortalte i detaljer h ordna hun hadde oppført seg..jeg fikk det og fra søsteren hans..og igjen satt jeg igjen med vantro. Og tenkte SÅ HJEM ER HUN? dog så kom detaljer frem jeg hadde glemt. Jeg kunne ikke lage mat jeg gjorde ikke ting bra nok..hun d og jeg orker ikke å ha deg her…du forstyrrer meg. Sannheten var..jeg hadde begynt å bli redd hennes harde ufølsomme kommentarer…jeg trivdes ikke i hennes selskap . Og E nå x samboer har vært helt knust og gikk med selvmordstanker. Han fikk dødsangst.. denne snille store kloke mannen..og alt var bare fælt. De endte opp på familievernkontoret de og..bar fordeling gikk greitt.. bare det at ungene vil være mer hos han eller hos mor. Den eldste jenta på snart 12 er sengetøyet hun biter negler og hun har nok fått med seg mye hun ikke skulle. De to s der ser ut til å være trygge enn så lenge
  Jeg besøker ikke henne
  Hun har ikke invitert heller..så når jeg skal se til ungene så bør jeg hos han. Til manges forundring. Hun har og brukt en av søstrene mine som avlaster med sine “problemer en søster som er lett å manipulere. Og det kommer stadig bombet om hvor fæl han har vært. Noe jeg ikke tror på. Så jva ef dette? Jeg sender julegaver til henne..jeg sender blomster men hun gir ikke lyd fra seg. Hun skulle ha sagt på familievernkontoret at hun ikke ville ha noe med meg å gjøre mer sa E.og nå har hun bestemt seg for å bli berømt artist og håper hun får gitt ut en plate. Sier datteren.

  Hva gjør en mer? Jeg har ikke flere ideer. Hun har manipulert alle til å tro at han er den store stygge ulven..men det er han ikke. Familien hans vil ikke ha noe med henne å gjøre. Og jeg tror ikke alt det hun har sagt om de. Er hun psykopat. Eller en med psykopatiske trekk? Narcisisst? Det eneste jeg kan gjøre nå er å ha tett kontakt med ungene. Og stort mer kan jeg ikke gjøre.

 13. Anonym

  Finnes det psykopater som leser dette og kan bekrefte at de går under den kategorien eller styrer de unna bevisst eller ubevisst ? Eller nekter de for seg selv. Tenker de noen gang at de er psykopater?

 14. Kirsten Saxvik Hatlem

  God artikkel. Treffsikker.

 15. Dette er også et viktig ledd i kampen om å får stoppet foreldre-fremmedgjøring/fiendtlighet etter skilsmisse eller fra de som jobber i barnevernet når barn blir fratatt sine foreldre på syltynne grunnlag! Her er det mange som har mye å lære og at barna MÅ bli sett, Barna forstår ikke sitt beste når de har levd under taket til en som begår manipulering/hjernevask ;O(
  Dette må frem i lyset så kunnskapen kan hjelpe mange som blir fanget i dette edderkoppnettet som alt for mange ender i og blir spist levende ;O( Jeg vet hva jeg snakker om og det smerter meg å se og høre at barna våres blir offer for denne alvorlige lidelsen!Våkn opp å hjelp oss til å få dette frem.Flott denne artikkelen her beskrives klart å tydelig hva som forgår. Vi får stå på og ikke gi oss!

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.