Samfunn

Brev til VG om psykopatens mange ofre

Vi takker VG for henvendelsen hvor det først ble etterlyst en “psykopat som ville stå frem” og som så gjerne ville ha kontakt med ofre for psykopaten. Som vi og mange av våre lesere svarte VG, var sannsynligheten for at en psykopat vil stå frem tilnærmet null. Mange lesere mente at avisen bare på spørsmålet demonstrerte en grunnleggende mangel på kunnskaper om psykopaten og hva en psykopat er. Dette fordi en psykopat ikke selv ser seg som en psykopat, det er aldri noe galt med psykopaten, det er “alle de andre” det er noe feil med. Heldigvis tok VG oppfordringen og svarte at de gjerne ville ha kontakt med ofre for psykopaten. Det er vi glade for. Bare på noen få dager har vi fått mer enn femti henvendelser fra lesere som gjerne vil stå frem i VG.

Interessen for bloggen er voldsom. Artiklene er lest mer enn en halv million ganger siden starten i sommer.

Vi innleder med å skrive dette da det også gir litt bakgrunn for hvorfor vi får veldig mange henvendelser og historier som aldri blir publisert. Det er hjerteskjærende historier som handler om overgrep – ikke bare fra psykopaten – men om mennesker som opplever at psykopaten rundlurer alle på sin vei. Ingen tror ofrene. Selv ikke nære venner og familie. Skole, Barnevern, Familievernkontor, BUP, såkalte sakkyndige – og ikke minst dommere i sivile saker blir manipulert ved at psykopaten projiserer sine egne grusomme trekk over på ofrene. De blir lurt av en psykopat som er ekspert på å emulere et sjarmerende og tillittsvekkende ytre. Spesielt grusomt er det å lese de fortellingene hvor en fullstendig nedkjørt far eller mor opplever at retten gir barna til en person som er fullblods psykopat eller som har åpenbare psykopatiske trekk.

Vi som står bak denne bloggen anser dette som et stort samfunnsproblem som fortjener mer oppmerksomhet. Psykopaten ødelegger ikke bare ektefeller, kjærester og deres barn. Psykopaten finnes i alle lag av samfunnet. Og det er ikke en påstand fra oss. Om du vil lese deg opp på temaet finner du mye litteratur og oppdatert forskning på bloggens litteraturliste. Anslagsvis 1 % av befolkningen er det vi kaller “fullblods” psykopater. De er født sånn og kan ikke forandres. Og de er i mange tilfeller livsfarlige. Det er skremmende å tenke seg at det blant oss er 50.000 mennesker i Norge som kvalifiserer til denne betegnelsen. Og de kan ikke forandres. Ingen terapi eller veiledning eller forsøk på forandring fører frem. Snarere tvert i mot, da den ofte intelligente psykopaten tilegner seg kunnskap i slike situasjoner og blir enda dyktigere i å polere sitt ytre og fremstå som “rehabilitert” eller under rehabilitering. Psykopaten er en ekspert på å lese andre mennesker, tolke de og trykke på de rette knappene. Psykopaten er en intelligent manipulator som får næring av andres elendighet. Mange av de ender opp i fengsel. Heldigvis. Et stort flertall begår lovbrudd etter lovbrudd men opererer akkurat på grensen til å bli tatt og straffet. Bak seg etterlater de seg menneskeliv i ruiner. Og så snart de forlater sitt offer, finner de et nytt.

Blant de som har henvendt deg til oss er det personer vi etterhvert har blitt kjent med som allerede har stått frem under fullt navn og som gjerne gjør det i VG. De fleste vil gjøre det anonymt. Noen har sine historier publisert på bloggen. Det er kvinner og menn som har opplevd psykisk terror, vold, barnemishandling, ja sågar drap i nær familie. Mange har kommet seg fri. Mange sitter fast fordi de kjemper en livslang kamp for barna med  psykopaten. Vi har navngitte personer i maktposisjoner som etter beskrivelsen ofrene gir fremtrer med klare psykopatiske trekk. Og, ja – vår erfaring er at ofrene sjeldent klarer å lyve så detaljert om de overgrep de er utsatt for. Ord mot ord? Ja, men i tillegg legejournaler, kopi av mail, tekstmeldinger, sågar uttalelser fra leger og sakkyndige. Likevel blir ikke ofrene trodd.

Er det fordi det de har oppleveld er så grusomt og fantastisk at det ikke er mulig å tro på? På nytt blir ofrene, nedkjørte som de ofte er, heller ikke blir trodd av det hjelpeapparatet som skulle vært der for de. Og opplever det verste overgrepet som for mange tenkes kan, når retten gir barna til psykopaten. Med statens velsignelse.

Psykopaten finnes overalt – i alle stillinger og posisjoner som sjef, ektefelle, eks-kjæreste og kollega. Maktesløse som mange føler seg har vi et mål med denne bloggen: At våre lesere skal forstå at de ikke er alene, at de kan ta del i andres erfaringer og dele sine. At de kan forstå mer. Som vi sier det eneste som nytter mot psykopaten er kunnskap. Med kunnskap kan man berge livet og helsen. Snu ryggen til psykopaten og komme seg vekk. Det er håp. Leserne finner også historier fra de som har lyktes med dette og funnet tilbake til et nytt liv. Det er en vei ut av det personlige helvete man er dømt til å ende i sammen med en psykopat. Få klarer å komme seg vekk alene. De trenger hjelp. Bloggen er et beskjedent bidrag til denne hjelpen. Andre må også trå til. Mange har meldt seg og vi har som ambisjon å slippe til flere gode hjelpere. Men først og fremst er det et samfunnsansvar.

Skal samfunnet ta ansvar for barna som ikke kan rømme, må alle hjelperne også få kunnskap nok til å kjenne en psykopat når de har en foran seg. I svært mange barnefordelingssaker som havner for retten er den ene part psykopat eller beheftet med psykopatiske trekk. Da er ofte offeret dømt til å tape. Og dømt til å lide med barna som må leve videre med psykopaten. En fullblod psykopat bryr seg ikke om barna. Psykopaten bruker de kun om de på noe vis kan tjene til et formål – som er tjenlig for psykopaten. Og hva skjer med barn som vokser opp med en psykopat? De blir ofte skadet for livet. Mange av de utvikler selv trekk samfunnet skulle være spart for.

Så, kjære VG. Takk for at dere viser interesse! Vi har store forventninger til at dere nå tar kontakt med de mange som vil stå frem og at dette resulterer i en serie med artikler som kan belyse samfunnsproblemet psykopaten. Vi ber dere ta problemet på alvor. Først og fremst ber vi dere nå ta ofrene som vil fortelle sin historie på alvor. Det hadde vært en fin julepresang for alle de som bryr seg!

Du er velkommen til å legge igjen en kommentar til dette innlegget. Klikk på “Leave a comment” nederst i artikkelen. Da fremstår du som den du er logget inn som – med ditt navn.

Vil du kommentere anonymt eller har du en historie du har lyst til å dele med våre lesere?  Da kan du sende en email til leserhistorie@gmail.com eller benytte kontaktskjemaet under:

[contact-form][contact-field label=’Navn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Nettsted’ type=’url’/][contact-field label=’Kommentar’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]
Alle kommentarer og innlegg leses av oss før de publiseres. Dette for å være sikre på at ingen kan kjennes igjen i det som skrives. Kommenterer du eller deler din historie anonymt er det ingenting i innlegget som kan knyttes til deg.
Vi setter veldig pris på om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Psykopati er skambelagt, og det eneste som hjelper ofrene er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å bli fri fra psykopatens grep.
Klikk  på overskriften til artikkelen så får du en deleknapp nederst på siden.
Du er også velkommen til å følge bloggen! Legg inn til e-mail adresse oppe til høyre på siden. Da vil du motta en epost hver gang vi publiserer et nytt innlegg.
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (6)

 1. Leserkommentar

  Anonym kommentar: “Jeg er så takknemmelig for denne bloggen, FB-siden deres og måten dere gjør dette på at jeg kunne gråte. Jeg kjenner meg igjen i alt dere skriver. Det kjennes så uendelig godt at noen forstår. Men det viktigste av alt, det er måten dere gjør dette på: Så profesjonelt, så gjennomtenkt, og så totalt fritt for den underliggende bitterheten som gjerne har preget og preger lignende tilsvarende tiltak. I flere år har jeg selv tenkt denne samme tanken; kunnskap. Kunnskap er det eneste som nytter, og det eneste som vil hjelpe. Dere formidler denne kunnskapen på en måte som vekker tillit, og tillit er både vesentlig og grunnleggende i et slikt arbeide. Jeg håper VG tar denne oppfordringen, og jeg håper også de vil publisere en serie med artikler. Og mest av alt håper jeg de vil publisere en artikkel hvor det kommer klart frem at svært mange som har tapt kontakt med sine egne barn har gjort dette nettopp fordi de har vært og er ofre for en psykopat. Dernest håper jeg at barna til min mann leser denne artikkelen og forstår. Det er nå ti år siden min mann har sett barna sine…

 2. Leserkommentar

  Anonym kommentar:
  “Ja, min eldste datter og jeg er ofre for en mor og eks-kone som sannsynligvis er psykopat. I forbindelse med samlivsbruddet, for vel 10 år siden, så kontaktet hun både helsesøster og familieterapeut med sine historier. Deretter fikk hun disse til å vitne for seg på dette grunnlaget, samtidig som den sakkyndige kom til den motsatte konklusjon. Siden har hun spunnet videre på denne falske virkelighetsoppfatningen. Under gjenopptakelsen ble jeg underlagt en tilsynsordning, dvs. at jeg bare får møte min datter noen få ganger i året og under tilsyn. Og som om ikke dette var nok, fordi hun har et sykelig kontrollbehov, så har hun også vingestekket denne ordningen, slik at mulighetene for å fylle samværene med meningsfullt innhold er blitt svært begrenset. Under siste samvær fikk hun barnet til å fortelle meg at hun ikke ville være sammen med pappa lenger. Uken etter oppsøkte min eks-kone og min datter, mine gamle foreldre og fortalte dem en plausible forklaring, som de hadde stor forståelse for. På denne måten fikk min eks-kone aksept for sine historier og for at min kjære datter ikke lenger skal ha kontakt med pappa. Dette har imidlertid vært hennes intensjon siden samlivsbruddet. Projektiv identifikasjon. Fordi jeg angivelig oppfører meg som min eks-kone forteller, så kan hun bare oppføre seg som hun vil, med henvisning til at dette angivelig er min skyld. Vi snakker om meget avansert manipulasjon. Fordi alle forledes til å tro på morens historier, så er min kjære datter et “usynlig” barn. Mine erfaringer forteller meg at min kjære datter har en desorganisert tilknytning til moren og at hun utsettes for alvorlig omsorgssvikt. Min datter utsettes også for psykisk vold, materiell vold og latent vold. Men likevel er min eks-kone immun mot saklige og erfaringsbaserte bekymringmeldinger. Fordi man er blitt forledet til å tro på hennes historier, så oppfatter man situasjonen slik at jeg bare er ute etter å ødelegge for henne. Slik kan evt. symptomer hos barnet også tillegges meg og min angivelige oppførsel. Min eks-kone har full kontroll med den falske virkelighetsoppfatningen. Jeg skulle gjerne fått hjelp til å oppklare denne saken, slik at vi kan gå videre i våre liv.”

 3. Leserkommentar

  Anonym kommentar: “jeg er et offer for en kvinnelig psykopat. Moren til mine barn. Hun er alkoholiker. Vi bodde sammen i over ti år før jeg klarte å bryte ut, fullstendig utkjørt. Psykologen gav meg diagnose posttraumatisk stresslidelse(PTS) Jeg blir aldri helt frisk. Hadde kamp for mine barn, først bad jeg om hjelp fra barnevernet, deretter ble jeg ulven fordi mor ble trodd. Jeg er et ressurssterkt menneske med høyere utdanning og lang erfaring fra arbeidslivet. Problemet er ikke å fortelle om dette, for det har jeg dokumentert for meg selv etter hvert, men problemet er å gå ut med ting som kan kjennes igjen.

  Husk at psykopater glemmer aldri, om det er min eks-kone eller om det er medsammensvorne i barnevernet. Det kan jo være en mulighet å gå ut med min historie, for så vidt stoff til en hel bok, men da må ting skrives veldig om. Det koster mye å ta dette på nytt med PTS, kroppen husker selv om jeg kanskje nå har begynt å legge ting bort. Det som jeg vil avslutte med er at virkeligheten er mye verre enn fantasien. Som ung mann ble jeg kjent med min kone og jeg trodde aldri, aldri at slike mennesker som hun og hennes familie fantes. Rike og velstående og vel ansett, men nært i slekt med djevelen selv. Jeg ble effektivt holdt i sjekk med trusler om blant annet at jeg ikke skulle få se barna mine om jeg dro, trusler om alt, sjikane, knusing av innbo, knusing av mine private ting, total ødeleggelse av mine klær, bråk om hvor skoene mine skulle stå, at det var min skyld uansett hva som skjedde, bråk om at jeg ikke lagde mat, bråk hvis jeg lagde mat for at maten var noe dritt….Da jeg omsiderr kom meg ut etter en episode hvor jeg var nødt til å ringe politiet om hjelp i frykt for at hun skulle rasere min søsters hus innvendig klarte jeg å komme meg ut. Politiet forstod hva dette var og en av dem sa “Dette må du få en slutt på”, først da klarte jeg det. Jeg bad om hjelp fra barnevernet, men de klarte ikke å gjøre noe for barna mine før min nye kjæreste som jobbet i BUP, her jeg bor nå, truet med fylkesmannen.

  Nå har jeg det bra, bortsett fra at barna mine bare i liten utstrekning får besøke meg grunnet et sinnsykt vedtak basert på løgner som kan dokumenteres er løgn.”

 4. Tom Aage Grobstock

  Anonym kommentar: “Så fint at dere setter søkelyset der det skal være, jeg kjenner igjen så mye av det som beskrives og må si at jeg selv levde med en psykopat i 7 år med fysisk psykisk og seksuell mishandling. Har to nakkeoperasjoner bak meg pga mishandling. sitter igjen mange år etter med store sår i sjela og 100%uføretrygdet. Venter på innleggelse på modum bad for å kunne få skikkelig traumebehandling. Har fått diagnosen kompleks posttraumatisk stress syndrom pga disse opplevelsene. Det ligger mange knuste sjeler i psykopatens kjølevann. Mine to gutter som jeg hadde i et tidligere ekteskap har også slitt med sår etter dette. Den byrden har vært ekstra tung å bære. De var så små og de ble glad i han samtidig som de foraker han og alt han står for og alt han er. Det værste med alt dette er at folk har vanskelig for å tro at det er sant, men dette er jo også et typisk trekk fordi psykopaten spiller et skuespill som vanlige folk med normalt følelsesliv aldri hadde klart. En ting er sikkert å det er at i mitt tilfelle, selv om det har tatt mange,lange og smertefulle år med hard jobbing så klarer jeg i dag å gå med hevet hodet og har fått tilbake min integritet.”

 5. Leserkommentar

  Anonym kommentar: “Hei !!! Jeg er en av mange som har bodd med en psykopat i flere år og vi har flere barn sammen . Jeg blir glad når jeg ser at dere jobber med dette. Jeg er ikke så flink til å beskrive allt det jeg har vært gjennom på norsk. Men jeg kan si jeg har gått fra eksen. Nå har jeg en advokat som prøver å samle alle de legebevisene etter det jeg har vart gjennom. Det står ingenting i journalene noe som gjør meg veldig lei og skuffa . Jeg har blitt ambefalt fra en sjef på krisesenter at jeg skal skrive min historie om det jeg har vart gjennom . Nå kommer mitt spørsmål alle det gangen jeg bli slått i hjel nesten hvorfor leger og sykehus gjorde ikke noen med det når jeg fortalte hva som hadde skjedd? Jeg fikk hjelpen der og da men det står igenting i jornalen? jeg er veldig skuffet over det offetnlige. En gang jeg ringte politie var jeg høygravid og ringte midt på natta etter å ha blitt kastet ut av min mann. Det var minus 25 grader ute og politiet svarte at de ikke kunne komme. Jeg har ingen steder og gå og ingen penger. Svaret var nei! Politimannen var aleine på vakt og kunne ikke sende en bil til meg. Da ble jeg svikta av politiet og jeg måte bo med psykopaten i mange år..- Til jeg havna sist med hjernerystelse og var døden nær. I sykehusjourmalen skrev legen at jeg fikk hjelp fra politiet. Det gjør meg veldig hvond at jeg i flere år ble sviket igjen om igjen. Jeg kunne har spart meg for lenge siden meg og barna nå live mitt er helt ødelaggt. Jeg føler at jeg bare er fysisk iive. Sitter fortsatt med hvor alvolig det var og skummelt å leve med en psykopat og offentlig viste det gjorte ingeting med det ? . Jeg blir glad når jeg fant dere side da tenkte jeg endelig det er noen som bryr seg om oss som har levd helvetes liv og ikke blitt trodd og sviktet for det vi har fortalt om den vi har vart gjennom . Jeg kunne ønsket megå fortelle alt det jeg har vart gjennom men slitter fortsatt…Jeg vil takke der fra hjerte alt dere gjør det med disse sidene – det hjelper både oss som vi har levd med psykopater og de som ikke vet hva en psykopat er. LYKKE TIL VIDERE !!!

 6. Tom Aage Grobstock

  Anonym kommentar: “Jeg ble separert for snart 2år siden. Har levd sammen med en psykopat i nesten 50 år. Han bruker våre barn i mot meg.Mine barn vil ikke snakke med meg. Det siste året har jeg lest om alt som finnes ang psykopati. Alt stemmer det er som å lese livshistoria til eksen. Og jeg forstår no hva han sa og det han gjorde bedre. Han har også vært voldelig, men har ikke bevis. Min helse er blitt ødelagt, det er tøffe tider. “

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.