Psykopater bruker taushet

Taushet som våpen

Psykopaten er ofte misfornøyd. Den foretrukne og ofte den eneste som får merke dette, er du som har en nær relasjon med ham/henne. Din status kan være

Les mer