På arbeidsplassenSamfunn

Hva koster psykopatene det norske samfunnet?

Hvedagspsykopatene

En psykopats herjinger med andre mennesker har en enorm innvirkning og en stor kostnad for det norske samfunnet. Mange av våre lesere skriver at det tar år å bearbeide de skader en psykopat har påført dem. Noen blir aldri friske.

En leser som skriver til oss forteller at hennes sak har versert for retten i snart tre år. Det har vært politianmeldelser, siktelser, henleggelser, anker, tiltale, frifinnelse og oppreisning og erstatning til syvende og sist. Hun forteller om mange år hvor hun og mannen ikke har klart å fungere, hvor livslyst og arbeidslyst har vært borte. Eller, som hun skriver; vi har vært på randen til å ikke orke mer.

En annen leser skriver at han ikke lenger sover. Han går på antidepressiva, har blitt asosial og går med bøyd hode hvor enn han er. Hans eks-kone har gjort skilsmissen til en offentlig skittentøyvask og betror seg over en lav sko til alle og enhver. Han lever på et lite sted der alle kjenner alle, og han er så nedfor at han ikke lenger synes livet er verdt å leve. Hun har satt barna opp mot ham, og de vil ikke lenger treffe ham. Hvilken forbrytelse har han begått? Han forlot henne til fordel for en litt yngre kvinne og fikk barn på nytt. Dermed startet hans personlig helvete. Han opplever ekskona som et rovdyr som jager ham. I sine terapitimer har han blitt rådet til å snu henne ryggen, men hun kommer stadig opp med saker som forsterker hans angst og som han må ta stilling til. Han opplever henne som en økonomisk parasitt som aldri blir fornøyd.

En yngre kvinne forteller at sjefen la seg etter henne på jobb. Hun hadde en kjæreste hun var glad i, men det fortalte han rett ut at han ikke brydde seg om. Han var freidig som få og fortalte henne at han kom ikke til å gi seg. Han skulle ha henne. Hun følte at hun var viklet inn i et garn lenge før hun hadde gjort noe galt. Det gikk som det måtte gå. De innledet et forhold og for å holde henne i dette forholdet skaffet han seg mye informasjon om henne, hennes samboer og hennes familie som gjorde at hun ikke turde å bryte med ham. Hun satt praktisk talt bom fast, og spillet hans ble verre og verre. Tilslutt klarte hun ikke mer. Brøt sammen og fortalte samboeren alt. Dermed startet han en stygt spill for få henne til å slutte frivillig i jobben. Han plantet saker på henne, kom med beskyldninger og truet med å anmelde henne til politiet. Tilslutt brøt hun sammen. Løp fra jobb og kontaktet selv politiet. Fortalte sin historie. Først da skjønte hun at mannen var godt kjent for sine metoder, og at hun ikke var den første som søkte hjelp.

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller ALT. Vi har en avtale med Publica forlag som sender deg boken direkte. Pris kr. 299,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Alle som henvender seg til redaksjonen med sine vonde historier har det til felles at de har mange år bak seg med terapi. Mange får høre at det vil ta år å ventilere ut alt sinne, skuffelse og frustrasjon. Mange er offer for sterke psykiske overgrep og er først både forvirret, sint og hjelpeløse. En av terapeutene vi snakker med forteller at rehabilitering kan ta år. Det viktigste vi forteller ofrene er at dette ikke er deres skyld. Deretter hjelper vi dem til å skru med empatimotoren litt og er samtidig åpen på at det kan ta år før de klarer å komme seg ut av den vonde situasjonen.

Mange av våre lesere forteller om angst. De forteller også om redsel for å gjøre samme feil engang til. Noen lesere mener de er en magnet på psykopater og er livredde for å knytte seg til nye mennesker. Flere har mistet troen på kjærligheten.

En psykopat etterlater seg mange ofre på sin vei. Psykopaten – enten det er en mann eller en kvinne – har ingen sympati med sine ofre. Det påvirker ikke psykopaten at hans ofre går til grunne. I hans hode får de som fortjent. Samvittighet er ikke-eksisterende.

Hva koster psykopaten det norske samfunnet?

Ingen vet med sikkerhet hva sykemeldinger, terapi og rettslige prosesser påfører samfunnet av kostnader. At det er store summer er hevet over enhver tvil. Det berører ikke bare offeret direkte. Det berører barn, øvrig familie, besteforeldre og venner. Mange blir berørt. Mange blir syke. Psykopatene er fredet. Det er en diagnose som er lite populær å fremlegge av ofrene i retten. Du skal helst ikke antyde at motparten er psykopat. Det slår isteden tilbake på deg. Dermed får psykopatene ture frem. De kan fortsette sine ødeleggelser, sjarmere dommere og sakkyndige i senk – og i mange tilfeller er det psykopaten som blir trodd. Det gjør situasjonen for offeret ekstra tung.

Hva kunne vi ha gjort? Vi vet at den lille prosenten av barnefordelingssaker som havner for retten har stor sannsynlighet for at én (eller begge) av partene har en personlighetsforstyrrelse. Vi mener derfor at alle sakkyndige som trer inn i denne typen saker bør videreutdannes slik at de kan være i stand til å gjenkjenne en psykopat. Barnevern og BUP opptrer ofte som om denne typen personlighetsforstyrrelser ikke finnes. De skal tenke barnets beste, og skal i utgangspunktet ikke høre på foreldrenes meninger om hverandre. I skilsmisser som kan klassifiseres som høykonfliktsaker er det likevel stor grunn til å tro at personlighetsforstyrrelser som psykopati eller narsissisme er sterkt tilstede. Det blir aldri ro i slike saker. En rettslig dom har ingen innvirkning. En av partene vil alltid fortsette å problematisere og lage bråk. Det er til syvende og sist bare barna som lider i dette spillet. Det er barna som trekkes inn i psykopatens kamp. En psykopat vil aldri se barnet. Psykopaten er ute etter å ramme, er god til å emulere sjarmerende og høflig adferd. Det er vår påstand at disse menneskene lurer barnevern og BUP trill rundt. Mange av disse store prosessene koster det norske samfunnet enorme summer.

Derfor, kjenner du en politiker eller har en politiker som Facebook-venn. Del dette innlegget. Psykopatenes herjinger koster det norske samfunnet enorme summer hvert eneste år. De er en ødeleggende kraft som ingen tar tak i. De fortsetter sine raid. Det er bare kunnskap som kan stoppe de. Derfor bør dommere, advokater, sakkyndige, BUP og barnevern øke sin kompetanse omkring psykopati. I dag er hjelpeapparatet hjelpesløs mot disse overgriperne.

 

—-

Besøk også våre Facebooksider.

Klikk helt nederst på «Leave a reply». Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Vi du fremstå med ditt fulle navn, skriver du det i stedet for «Anonym». Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre. 

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comments (6)

 1. Anonym kommentar: Hei,jeg har lyst til å kommentere under : hva koster psykopatene det norske samfunn. Jeg måtte rømme for mitt liv i januar i år..etter det har jeg vært sykemeldt,jeg vet ikke når jeg kan begynne jobbe igjen.jeg har alltid vært optimist,livsglad,pratsom og glad i mennesker.Nå har jeg blitt sånn at gir en mann meg et kompliment tenker jeg med en gang:for en løgner,jeg smiler og prater men samtidig studerer jeg mennesker og tenker: skjuler det seg noe farlig bak den fasaden.Jeg har alltid følt meg oppegående,men han har klart og fått meg så lang ned,trodde aldri jeg skulle bli så nede….og det vil ta tid før jeg blir den samme dama igjen…et slit er det bitt å være menneske.Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at et menneske kunne oppføre seg sånn mot et annet menneske..jeg vet også at han holder på å prate så mye stygt bak min rygg,jeg prøver å ikke tenke på det…men det er tøft å la være.jeg har jevnlig kontakt med legen min og en psykiatrisk sykepleier…de 2 er så gode og ha nå i denne vanskelige tiden.

 2. anonym

  Vold har store samfunnsøkonomiske kostnader i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barneverntiltak samt krisesenterhjelp og økt behov for politiressurser. Den samfunnsøkonomiske analysen av vold i nære relasjoner, som ble offentliggjort i desember 2012, anslår at denne volden (også psykisk vold) koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig (Vista Analyse, 2012). Den største kostnaden er knyttet til tap av arbeidskraft.

 3. Anonym

  Jeg levde med en fullblods psykopat i 16 år og kom meg til slutt ut av forholdet ved hjelp av en psykologspesialist i tillegg til krisesenter og advokat. Det ble anmeldt og politiet etterforsket i et år og i tillegg ble barnevernet koblet inn. Det hjalp ingenting fordi i Norge så er det ingen kompetanse på dette og slik som lover og regler er, så kan gjerningsmannen nærmest gjøre som han vil. Til tross for at han ble dømt for grov vold mot meg og barna sine i tillegg til vitnepåvirkning, så har jeg måttet se på at barna mine blir grovere psykisk mishandlet oppi alt dette fordi vi ikke får hjelp. Han nekter barna psykologhjelp og pga lover og regler så kan han det. I tillegg driver han med kampsport og underviser i det. Det virker tydeligvis formildende hos barnevernet som attpåtil løy i retten fordi de skjønte at de hadde begått grove feil i jobben sin. Politiet selv gjorde også mye feil. Vi fikk ikke den hjelpen vi trengte fordi når det er snakk om en slik psykopat så forstår ikke de omfanget heller. Selv familien hans er med på den grove mishandlingen av barna i tillegg til grov hets av meg på sosiale medier. Jeg hadde aldri trodd at det gikk an å bli så mishandlet. I Norge får man rett og slett ikke hjelp…

 4. Shrink

  De koster nok mere enn mange er klar over. Det er de verste som stiger til toppen, jamfør Trump. Ta Bondevik som hevdet at Norge måtte delta i invasjonen av Afghanistan fordi det var et gyldig NATO-vedtak etter artikkel 5. Noe som er ren løgn. Det var en koalisjon som invaderte i strid med internasjonal rett. Gahr-Støre som skryter av bruk av militær makt. Prinsessen som sier hun er “sensitiv” mens hun i virkeligheten er en manipulerende sektleder. Vi som har vært i krigen ser faresignalene.

 5. Jeg bodde med psykiskvold mann i 19 år. Vi hadde sammen 3 barn. Vi har sluttet for 2år siden, volden fortsetter. Han er veldig manipulerende at ingen av familiekontoret, Nav, politi, nav og barnevern som vil forstå hvor vanskelig han er. Han anklager at han betaler fornye barne bidrag mens han betaler for lite og av til ingen ting. Først ankalaget meg at jeg tvinger barna til å ikke besøke ham. Sametid sier han til unger at han ikke har nok mat til dem og må ikke komme på besøk. Han har delvis samvær eller ikke noe. Han bestemmer når ungene besøker ham som ikke er avtalen. Bare for å hindre at jeg får fred. Manipulerer barna hele tiden. Har betalt for ekstra trening til ungane for å kjøpt dem. Etterpå sa til ungene at han betaler for myee bidra må jeg betale utgiftene. Han løgner ungene at han ikke har nok til å leve, masse ting. Både barna og jeg forvirrer og det er vanskelig å få hjelp. Jeg får ikke fred. Når han mangler noe å si på meg. Søker han på alle som snakker med meg. Har har sendt SMS til ungene at jeg eg i lag med alkohol drikker mann!!!! Jeg vet ikke hvor han fant bild av mannen og sendte også de til ungene Denne mannen han snakket om hadde jeg aldri vært med ham! Bare for å provosere meg!. Jeg har søkt lege, har blitt deprimert og brukt antidepressiva har snakket med psykologer, sykmeldt og jeg må tilbake til advokaten. Han har nektet barna. De vil jo han samvær med faren.

 6. Anonym

  Tenk at det skulle ta så mange år efter min skillsmisse att fatte
  att hvor forferdelig jeg led i mitt ekteskap. Konsekvensene är ufattelige
  og gjör skade den dag i dag. En dag förstår denne mannen som jeg var gift med og retter til alt han har gjort. Forteller til våres barn og
  alt blir bra. Nå er jeg 60 år. Ingenting har blitt som jeg trodde.
  Psykopat, ja og en familieterrorist. Gift og en baby når jag var 17 år.
  Barnas pappa truet mig og som hevn sa han du får aldri barna! Også skulle han sörge for at min slekt skulle få lide. For og beskytte min familie, söster,mamma,pappa,tanter,onkler og min manns familie,som ikke
  bodde i Norge. Så kunne jeg ikke skille meg. Også måtte jeg forstå hvor dålig menneske jeg var. Jeg ble helt knekt.
  Det som er velig skremmende også når en ser situasjon er hjelpen fra barnevernet og bup. En av “en liten grei”..söker hjelp hos barnevernet,
  jeg forteller at min man slår. Og att han tar av seg beltet og slår.
  Personen som skal hjelpe oss (tror jeg) ser på mine to små barn og spör dem. En av barna svarer att pappa tar av seg beltet og slår.
  Denne barnevernstanten ser på meg og sier at dette har jeg funnet på.
  Den dagen var som at gå uten ben. Jeg og mine barn fikk ingen hjelp.
  Og vi gikk tilbake. Mitt liv ble totalt katastrofe. Idag har jeg ingen barn. Og barna er voksne og har sin pappa.
  Jeg valgte og gå vidre med mitt liv,som at sette plaster på et sår som aldri gror. Idag så leser jeg om andre som har fått sitt liv ödelagt av sin partner. Min mann, altså kun ett männeske har klart og ödelegge
  mitt liv,også familien min. Min mann gråt seg til sympati til våres barn og til meg. Misshandling og familieterror.

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.