Psykopater gir seg aldri

Skam og fordommer

  Hun har i mange år lekt med tanken om å fortelle sin historie om hvordan hun ble fanget i nettet til en mann som viste seg å være en karismatis

Les mer